KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
4 months ago

VoresTrivsel

  • Text
  • Leder
  • Trivsel
  • Spejder
  • Vorestrivsel
  • Kfumspejderneidanmark
  • Kfumspejderne
"Vores trivsel" er et hæfte fyldt med inspiration og forskellige øvelser til, at du og de øvrige ledere i gruppen kan arbejde med gruppens trivsel.

Værktøjer og

Værktøjer og øvelser3. kapitel – Modtagelse af nye i fællesskabet3. kapitel – Modtagelse af nye i fællesskabetVores TrivselØvelse 2:“Vend spejderhytten på vrangen”Øvelse 3:En onboardingplanDenne øvelse handler om at vendejeres spejderhytte på vrangen. For rigtigofte er der masser af fortællinger inde ispejderhytten og knap så meget udenforspejderhytten. Men for at få nye til at følesig velkomne og sikre, at de har lyst tilat komme med ind, må vi sikre os, at degode historier også bliver fortalt udenfor.1. Sæt en seddel op i vinduet, somvender udad. Her kan I skrive, hvadjeres formål er, og hvordan I arbejder,og hvilke slags aktiviteter I laver.Her kan I også vise billeder.I kan også sætte en seddel op med,hvornår der er spejdermøde igen, oghvem man skal kontakte, hvis manvil høre mere.2. Sæt inspirerende billeder op ivinduerne i spejderhytten, somviser nogle af de ting, I laver, og somfortæller en historie. Fx billeder afspejdere der griner og har det sjovt.TIPSSå efter en snak om, hvad det er, I gernevil signalere (eventuelt via øvelse 1), sågå udenfor jeres spejderhytte og kig.Hvad vil en potentiel ny leder fx forældrenese? Hvilke historier bliver fortaltaf det, man ser, og hvorfor skulle man fålyst til at gå ind?3. Opsæt et udstillingsvindueudenfor spejderhytten, hvor I fxkan hænge enhedernes halvårsprogrammer,kontaktinformation pågruppelederen og vise billeder fraårets sommerlejr.4. Lav et skilt udenfor spejderhytten,som byder forældrene velkommenind i hytten, når de henter børnenefra spejder.I øvelsen her har vi beskrevet tre forskelligeniveauer, som I skal bruge i modtagelsenaf nye ledere. I modtagelsen afnye ledere skal I starte med, at introducereden nye leder for alle emnernei niveau 1. Herefter skal I introducereden nye leder for emnerne i niveau 2og endeligt til sidst emnerne i niveau 3.Bemærk, at modtagelsen strækker sigover mange uger og det er først når alleemnerne i ét niveau er introduceret, atI skal gå videre til det næste. På dennemåde sikrer I, at modtagelsen af den nyeleder bliver så grundig og tilfredsstillendesom mulig.Niveau 1 - fundamentet:Dette er det første niveau I skal koncentrerejer om i modtagelsen er den nyeleder.Socialt fodfæste i gruppen:Det er afgørende, at man hurtigt får enrelation til de andre i gruppen og bliveren del af fællesskabet. Det gør dels, atman føler sig bedre tilpas, og at man ermere forpligtet. Hvis I skal introducereen leder, I ikke kender, handler det om atgå i gang med at bygge en relation op såhurtigt som muligt.Alt det praktiske:Nøgler, koder til alarm, finde rundt i hytten,adgang til materialer, blive en delaf gruppens facebook-gruppe for lederemm.Forstå, hvad en spejdergruppe er:Mange, der bliver introduceret til voresarbejde, har brug for at blive introducerettil, hvordan en spejdergruppe fungerer.Det behøver ikke være hele vejen fra denlille bæver til hovedbestyrelsen i førsteomgang, men man er nødt til at forstå,hvordan man skal fungere i den enkelteenhed, og hvordan det spiller sammenmed resten af gruppens arbejdeRegler og retningslinjer:Det er vigtigt, at man ikke springer over“det kedelige” med regler, retningslinjerog samværsregler. Man kunne få dentanke, at det vil skræmme den nye ledervæk, men ofte forholder det sig omvendt.Det er ganske rart at vide, hvad man skalleve op til, så man ikke kommer til at gørenoget forkert. Alt det, man kan afklare påen enkel og ligefrem måde, giver plads tilalt det, som er nyt og lidt mystisk ved atstarte som leder i en spejdergruppe.30 31

© 2018 by Yumpu