KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
3 months ago

VoresTrivsel

  • Text
  • Leder
  • Trivsel
  • Spejder
  • Vorestrivsel
  • Kfumspejderneidanmark
  • Kfumspejderne
"Vores trivsel" er et hæfte fyldt med inspiration og forskellige øvelser til, at du og de øvrige ledere i gruppen kan arbejde med gruppens trivsel.

Værktøjer og

Værktøjer og øvelser4. kapitel – At få nye ledereVores TrivselØvelse 3:Tidsforbrug af opgaverØnsker I at få nye ledere til gruppen, såer det vigtigt, at I har gjort jer klart, hvadopgaven indebærer, og hvor lang tid dentager. At være spejderleder er ofte mereend at bruge to timer en hverdagsaften,da der fx også kan være forberedelse ellerledermøder. Alle spejdergrupper harforskellige forventninger til tidsforbrugfor en leder, så selv hvis en leder fra enanden gruppe vil hjælpe hos jer, så vedpersonen ikke, hvad det indebærer atvære hos netop jer.Sæt tid af på et ledermøde til at tydeliggøre,hvor meget tid der bruges på atvære leder hos jer. Få gerne to-tre af jeresledere til at beskrive helt detaljeret, hvadder bruges af tid på spejdergruppen. Notérdet, og beskriv gerne, hvad der er kerneopgaver,som en leder skal være en delaf, og hvad der er mulige ekstraopgaver.Når det er konkret, hvad der forventes, bliverdet også mere overskueligt at sige ja.Det kan I forvente,når I er færdige med øvelserneØvelserne giver metoder til at få hjælp til opgaver ispejdergruppen. Det kan være ved at skabe en oversigtover potentielle ledere eller ved at få snakket om, hvilkeopgaver forældre kan hjælpe med. Ligeledes kan en aføvelserne hjælpe med at skabe overblik over, hvordantiden på spejderarbejdet bruges bedst muligt.4243

© 2018 by Yumpu