KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
4 months ago

VoresTrivsel

  • Text
  • Leder
  • Trivsel
  • Spejder
  • Vorestrivsel
  • Kfumspejderneidanmark
  • Kfumspejderne
"Vores trivsel" er et hæfte fyldt med inspiration og forskellige øvelser til, at du og de øvrige ledere i gruppen kan arbejde med gruppens trivsel.

Vores TrivselVores

Vores TrivselVores TrivselEn rejse med en luftballonGennem hæftet vil I møde historien om luftballonen.En historie, som går ud på, at I skal se spejdergruppen somen rejse med en luftballon.En rejse, hvor nye spejderledere skal gøresklar til at komme med ombord, hvorder skal skabes opdrift i ballonen, oghvor man ombord på luftballonen skalblive enige om, hvem der har hvilket ansvarunder rejsen. Præcis ligesom manskal i spejdergruppen.Det er en historie om en luftballon, dermøder uvejr på sin vej, som der skal styresudenom. Det er en historie om enluftballon, der må planlægge hvis en afde rejsende pludselig vil af ballonen ogstoppe sin rejse. Og det er en historieom, at hvis luftballonen igen skal havenye ombord, må den lande på jorden ogåbne op for, at andre kan komme medog få en plads ombord. Alle de forskelligeovergange på luftballonens rejse,må håndteres for, at lederne ombord påluftballonen kan fortsætte rejsen. Præcissom de må i spejdergruppen.Læs med videre i hæftet og få inspirationog øvelser til at håndtere overgangei spejdergruppen og til at skabe opdriftgennem en styrkelse af ledernes engagement,motivation og trivsel.67

© 2018 by Yumpu