Views
2 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 249

 • Text
 • Kiniti
 • Snapdragon
 • Selfie
 • Smartphones
 • Paypal
 • Sony
 • Samsung
 • Huawei
 • Xperia
 • Android
 • Galaxy

INTERVIEW ΤΗ ΗΣΗ

INTERVIEW ΤΗ ΗΣΗ Σ ΗΤ Σ Σ Τ Τ σον αορ ίλους και συγγενείς οι λληνες δανείουν κατ μέσο όρο ευρ χρστούν ευρ και τους οείλουν επίσης ευρ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΣ ΣΗ Σ ΤΗ ΗΣΗ Τ ΣΤ Σ Τ Τ Τ Η Σ Σ Τ Η ΤΣ Το 19,9% συμνεί πντοτε το χρονικό διστημα εντός του οποίου πρέπει να εοληθεί το ποσό Το 14,60% ορίει τις περισσότερες ορές μια συγκεκριμένη προθεσμία Το 9,70% ορίει μερικές ορές μια προθεσμία εαρτται από το σε ποιον δανείουν χρήματα Το 33,6% λαμνει την απόαση να μην δανείσει αν χρήματα στο μέλλον Το 27% έκανε υπενθύμιση από κοντ στον δανειόμενο όταν συναντήθηκαν Το 15,20% επικοιννησε με τον δανειόμενο για να του υπενθυμίσει τα χρστούμενα πχ τηλενικ μέσ μηνύματος ΤΣ Σ ΗΣ ΣΤ ΗΣ Σ ΤΣ Σ ΤΣ ι προμήθειες ή οι έτρα χρεσεις που ενέχουν οι πληρμές σε οικονομικ ιδρύματα I.C.: οι ναι οι νθι ων νων κααναων έχουν την επιλογή πληρωμής για την αγορά τους στο τοπικό υπηρεσία τους νόμισμα, διαπροσπικν ενώ έξι στους δέκα ελέγχουν την ισοτιμία ι αοράον και ι οούν Η PayPal α και λανσρει ρο ν μια αορ δρεν M.G.: Τα τελευταία χρόνια, πληρμν η συμπεριφορά των Ελλήνων στην καταναλωτών διαμορφώνεται σε μεγάλο ποσοστό βάσει των οι προτιμήσεις των Ελλήνων, αφού το 51 δεν αισθάνεται λλδα προτού για να πραγματοποιήσουν λει τέλος στις την αγορά. Ανάλογες είναι και οειλές μικροποσν ανμεσα σε ίλους και συγγενείς τιμών, κι όπως αποδεικνύει η πρόσφατη μελέτη μας με την άνετα να πληρώνει σε ξένο νόμισμα και σχεδόν για τους IPSS, οι μισοί λληνες καταναλωτές αναζητούν χαμηλότερες τιμές ή εκπτώσεις σε online καταστήματα. Επιπλέον, ξεκάθαρα το κόστος αγοράς στο τοπικό νόμισμα ή και να μισούς από αυτούς (48) το γεγονός και μόνο να βλέπουν Σ ΣΤΤ ΗΤ PAYPAL δύο στους τρεις λληνες καταναλωτές (66) θα αγόραζαν διατίθεται η ίδια η δυνατότητα πληρωμής σε αυτό, αποτελεί περισσότερο από τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα αν το ατεστε βασικό την εαρμογή κίνητρο δρεν ώθησης για τις διασυνοριακές συναλλαγές. μέσ ή συνολικό κόστος ήταν μικρότερο ή αν διασφάλιζαν δωρεάν Πρόκειται για ένα από τα «αγκάθια» που θα πρέπει ασφαλώς να λάβουν σοβαρά υπόψη οι πωλητές. μεταφορικά (65). Οι λληνες δίνουν επίσης προσοχή ατήστε το κουμπί στις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμών που προσφέρονται ποστολή χρημτν από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και -όπως προκύπτει- το I.C.: αραηραι ιαρκ αηικ άη η ρη ηριν την ηλεκτρονική η διεύθυνση α μρο και ιιρι. 2 των καταναλωτών που αγοράζουν online, ενδέχεται ισγετε του παραλήπτη και επιλέτε να μην ολοκληρώσει την αγορά, αν δεν προσφέρεται η ο ίλοι οιά ή συγγενείς προτιμώμενη από αυτούς μέθοδος πληρωμής. M.G.: Η αλήθεια είναι ότι τόσο η ευρωπακή όσο και η ληκτρολογήστε το χρηματικό ποσό που Από την άλλη, οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προόντων ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στις επιθυμείτε να στείλετε και θα αποσταλεί μεσα που διαθέτουν λληνες έμποροι και προτιμώνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό να ανταγωνιστούν μεγάλες, ευρέως διεθνείς καταναλωτές, είναι αυτές που σχετίζονται με τα ταξίδια, τα είδη ένδυσης, Τ τις Σ διαδικτυακές ΤΗΤ υπηρεσίες, τα αναγνωρίσιμες ΗΗΣ φίρμες. Κάπου εδώ, μπαίνει η PayPal. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στις μικρομεσαίες επιχειρή- ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τα καλλυντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το διασυνοριακό εμπόριο, που έχει αυξητικές σεις ασφαλή πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία, χωρίς να τάσεις, δεν αποτελεί απειλή, αλλά μια τεράστια ευκαιρία χρειάζονται επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. για τους λληνες πωλητές. Το 2 των online αγοραστών Με το συνδυασμό όλων των δυνατοτήτων που παρέχουμε, παγκοσμίως, δεν ενδιαφέρεται σε ποια χώρα εδρεύει το οι υπηρεσίες μας, είναι εξαιρετικά ισχυρές και δίνουν τη ηλεκτρονικό κατάστημα, εφόσον η προσφερόμενη τιμή δυνατότητα για διεύρυνση σε νέα κανάλια, επέκταση των Τ ΣΤ Η ΤΗ Η Τ ΣΤΤ ΣΤΤ ΗΤ Δ Τ ΗΤΗΣΤ Τ ΤΤΣ είναι καλή. Αυτό σημαίνει πως Δ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, υπάρχει ένα Τ πολύ μεγάλο αγοραστικό κοινό Σ και της εμπιστοσύνης των ΣΣ καταναλωτών ΣΤ ΤΣ και, συνεπώς, αύξηση ΗΤ προσφερόμενων ΣΣΤΣ χρηματοπιστωτικών ΗΣΣ υπηρεσιών, αύξηση Τ ΗΤ Δ ΣΤΤ ΗΤ Σ Σ Δ ΤΗ ΗΤΗ ΣΣ ΣΣΗ ΗΣΤΣ Σ Σ ΣΤ ΣΣ δυνητικοί πελάτες, εκτός της χώρας. του ΗΤΗ μεριδίου ΣΗ αγοράς των Σ εμπόρων. I.C.: Αο ανααικ αράονα ια μια ηκρονικ αορά η μη ιο ηρωμ οικ νμιμα M.G.: Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα μας, τρεις στους τέσσερις καταναλωτές παγκοσμίως, θα προτιμούσαν να 9,4% 7,3% 7,2% Η δυσκολία προσπικής συνντησης εαιτίας της μεταύ τους απόστασης Η προσρινή έλλειη μετρητν και η αδυναμία εύκολης πρόσασης σε Τ κα I.C.: ού αοκο η καη η ηρα ρωακ ρ μριαμανομνη και η άα M.G.: Με τη χρήση της δωρεάν υπηρεσίας P2P, δίνεται η Η έρευνα διεήχθη από την για λογαριασμό της προκειμένου να αναλυθούν οι συνήθεις πρακτικές στη διαδικασία δανεισμού χρημτν μεταύ ιλικν και συγγενικν προσπν σε αγορές ια τους λληνες κατόχους λογαριασμού η μεταορ χρημτν σε ευρ εντός της λλδας και του είναι δρεν εόσον δεν απαιτείται μετατροπή νομίσματος 10 infocom•04•19

εύχρηστη δυνατότητα να μοιράζεστε με τους φίλους σας λογαριασμούς για φαγητό, να συνεισφέρετε από κοινού για ένα δώρο γενεθλίων ή να πραγματοποιείτε κρατήσεις ξενοδοχείων για διακοπές, αποφεύγοντας τις λεγόμενες «μικρές οφειλές». Κάθε φορά που θέλετε να σας ξεπληρώσουν ένα μικρό χρέος, μπορείτε απλώς να στείλετε ένα αίτημα μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας της PayPal, δωρεάν, μόνο με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εξ άλλου, δεν παίζει ρόλο αν χρησιμοποιείτε χρήματα από το υπόλοιπο του PayPal λογαριασμού σας ή από χρηματοδότηση μέσω κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. έλουμε να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν μετρητά, γιαυτό προσφέρουμε μια καλύτερη εναλλακτική λύση. Η ηλεκτρονική αποστολή χρημάτων σε ευρώ, μέσω της εφαρμογής PayPal, είναι πιο γρήγορη, πιο βολική και δεν ενέχει πλέον καμία έξτρα χρέωση. ΣΗΣΗ Τ ΣΤΗ ΤΣ Σ ΗΣ ΣΤ ΗΤ Σ Σ ΣΣ ΣΤΗ ΤΣ ΤΗ ΗΣΗ Σ ΗΤ Σ Τ Τ Σ σον αορ ίλους και συγγενείς οι λληνες δανείουν κατ μέσο όρο ευρ χρστούν ευρ και τους οείλουν επίσης ευρ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΕΩΣ ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ PAYPAL ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κατεβάστε την εφαρμογή δωρεάν μέσω App Store ή Google Play ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ Πατήστε το κουμπί “Send money / Αποστολή χρημάτων” ΕΠΙΛΕΞΤΕ Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη και επιλέξτε “Friends or family / Φίλοι ή συγγενείς” ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ Πληκτρολογήστε το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε να στείλετε και θα αποσταλεί άμεσα I.C.: οι ά καινομ ηρ να αναμνομ α ην ο ύ μον M.G.: Τα τελευταία χρόνια έχουμε εισάγει πολλές καινοτομίες σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, και προφανώς στην Ελλάδα, από την πλήρη εφαρμογή των υπηρεσιών «Seller Protection» (Πρόγραμμα Προστασίας Πωλητή) και «ne Touch», μέχρι και την τοπικοποίηση των βασικών ιστοτόπων και εφαρμογών της PayPal. Βρισκόμαστε σε διαρκή έρευνα, αναζητώντας και μαθαίνοντας τις ανάγκες των πελατών μας, πωλητών και αγοραστών. Παρόλο που τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα σχέδια μας για το μέλλον, σας διαβεβαιώ ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελληνική αγορά, παρακολουθούμε από κοντά τις τοπικές εξελίξεις, και μόλις είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε ανακοίνωση, θα τη μοιραστούμε μαζί σας. ΣΗΣ ΣΗ Σ ΤΗ ΗΣΗ Τ ΣΤ Το 19,9% συμνεί πντοτε το χρονικό διστημα εντός του οποίου πρέπει να εοληθεί το ποσό Σ Τ Τ Τ Η Σ Σ Τ Η ΤΣ Το 33,6% λαμνει την απόαση G να μην δανείσει αν χρήματα στο μέλλον Το 14,60% ορίει τις περισσότερες ορές μια Ο Το Marcin 27% έκανε υπενθύμιση Glogowski από κοντ στον είναι υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της συγκεκριμένη προθεσμία δανειόμενο όταν συναντήθηκαν Το 9,70% ορίει μερικές ορές μια προθεσμία PayPal Το 15,20% επικοιννησε στην ταχέως με τον δανειόμενο αναπτυσσόμενη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τηλενικ (CEE) μέσ μηνύματος και για τη διαρκή εξέλιξη του τομέα των online πληρωμών, προκειμένου η εαρτται από το σε ποιον δανείουν χρήματα για να του υπενθυμίσει τα χρστούμενα πχ PayPal να ενισχύσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ν’ανταποκριθεί στις ανάγκες ΤΣ Σ ΗΣ ΣΤ ΗΣ Σ των νέων ΤΣ πελατών Σ της. ΤΣ Πριν την PayPal, διατέλεσε για περισσότερα από δέκα χρόνια Σύμβουλος Στρατηγικής, αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε ως επί το πλείστον στην 9,4% 7,3% Boston Consulting 7,2% Group, εστιάζοντας σε πελάτες Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών ι προμήθειες ή οι έτρα Η δυσκολία προσπικής Η προσρινή έλλειη μετρητν χρεσεις που ενέχουν οι συνντησης εαιτίας σε της όλη την και η αδυναμία Ευρώπη. εύκολης Έχει εργαστεί επίσης ως Διευθύνων Σύμβουλος στον τομέα πληρμές σε οικονομικ μεταύ τους απόστασης πρόσασης σε Τ κα ιδρύματα των Πωλήσεων και Λειτουργιών, σε μία από τις κορυφαίες τράπεζες της Πολωνίας, ως Διευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού σε εταιρεία Ιδιωτικών Κεφαλαίων Η PayPal λανσρει μια δρεν υπηρεσία παγκόσμιου διαπροσπικν βεληνεκούς, καθώς και ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη πληρμν στην λλδα για Bridgestone να λει τέλος Corporation στις για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. οειλές μικροποσν ανμεσα σε ίλους και συγγενείς Σ ΣΤΤ ΗΤ PAYPAL ατεστε την εαρμογή δρεν μέσ ή ατήστε το κουμπί ποστολή χρημτν infocom•04•19 11 ισγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη και επιλέτε ίλοι ή συγγενείς

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom