Views
1 month ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 249

 • Text
 • Kiniti
 • Snapdragon
 • Selfie
 • Smartphones
 • Paypal
 • Sony
 • Samsung
 • Huawei
 • Xperia
 • Android
 • Galaxy

5G Δκη οιμηα -

5G Δκη οιμηα - Αιιοα μηνύμαα ια ην άα α ο εργαλεο για τη εαγγή κατευυτήρι γραμμώ προς τη επιτάυση της αάπτυης τ δικτύ 5ης γειάς από τη Η inITES onsulting ανέπτυξε ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που μετράει την ετοιμότητα 38 Ευρωπακών χωρών να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν δίκτυα πέμπτης γενιάς. Ο δείκτης ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της inITES onsulting αποτελείται από έξι κύριες κατηγορίες κριτήριών που περιλαμβάνουν συνολικά 35 υπο-κριτήρια. Το εργαλείο συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές και σκοπό έχει να βοηθήσει την προσπάθεια του τηλεπικοινωνιακού κλάδου για γρήγορη ανάπτυξη των δικτύων 5G. Τα δίκτυα 5G συνδέονται άμεσα με τους στόχους της ηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη και αναμένεται να παράσχουν ένα μέσο για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας. Ο δείκτης ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της inITES onsulting μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης των απαιτούμενων έργων. 20 infocom•04•19

κιμνα ο αράον ο καθορον ον Δκη οιμηα Ο δείκτης ετοιμότητας 5G μετράει τις επιδόσεις των 38 Ευρωπακών χωρών στους έξι παράγοντες που αναμένεται να καθορίσουν την ανάπτυξη και υιοθέτηση των δικτύων 5G. Η πρώτη κατηγορία κριτηρίων, ποδομές και Τεχνολογία (Infrastructure and Technology), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με τα υπάρχοντα δίκτυα σταθερής και κινητής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τα δίκτυα 5G. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα προπαρασκευαστικά βήματα που έχει κάνει η εκάστοτε χώρα για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, όπως δημοπρασίες φάσματος και πιλοτικά δίκτυα. Η δεύτερη κατηγορία, ύθμιση και Πολιτική (Regulation and Policy), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με την ευελιξία του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα έχει καθοριστική σημασία για τη διευκόλυνση της ομαλής και ταχείας ανάπτυξης δικτύων 5G. Η τρίτη κατηγορία κριτηρίων, Καινοτομία (Innoation Landscape), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με το ερευνητικό επίπεδο μίας χώρας, με την ικανότητα της για καινοτομία και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για τη στήριξη αυτής, τη σύνδεση πανεπιστημίων και βιομηχανίας κ.ά. Η τέταρτη κατηγορία, Ανθρώπινο Δυναμικό (Human apital), συνδέεται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και τις πρωτοβουλίες επαγγελματικής κατάρτισης που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η πέμπτη κατηγορία, Προφίλ Χώρας (ountry Profile), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση μίας χώρας, τον ανταγωνισμό του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και τη σημασία που έχουν οι νέες τεχνολογίες για κάθε κράτος. Η τελευταία κατηγορία, ήτηση (Demand) σχετίζεται με παράγοντες που αφορούν την υιοθέτηση σταθερών και κινητών δικτύων επικοινωνιών και τεχνολογιών, καθώς και τη χρήση του Διαδικτύου. α ρορη μαιά α αομαα Ο δείκτης ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της inITES onsulting φέρνει τις σκανδιναβικές χώρες ανάμεσα στις 10 κορυφαίες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 2η θέση. στόσο, τα μηνύματα για την Ελλάδα είναι αισιόδοξα, αν λάβει κάποιος υπόψη την αναμενόμενη αναστροφή του οικονομικού κλίματος, καθώς και τα έργα που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στον κλάδο των ΤΠΕ. infocom•04•19 21

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom