Views
2 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 249

 • Text
 • Kiniti
 • Snapdragon
 • Selfie
 • Smartphones
 • Paypal
 • Sony
 • Samsung
 • Huawei
 • Xperia
 • Android
 • Galaxy

CYBERSECURITY

CYBERSECURITY Συνεχίζοντας, ο Ilya hekh αποκάλυψε πως γίνεται πρόοδος όσον αφορά το .. ων ροθικν μν, ώστε να μπορούν να ιορούν ανομα σε ορισμένες περιπτώσεις, βασιζόμενα σε ενσωματωμένους αιθηρ, διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη. Για παράδειγμα, ένα βιονικό χέρι θα μπορούσε να ανιχνεύει την πρόθεση του χρήστη να πιάσει ένα ποτήρι νερό, όπως και το ίδιο το ποτήρι, έτσι ώστε να «κλείνει» μόνο του τα δάκτυλα, χωρίς να χρειάζεται εντολή από τον χρήστη. Πως, όμως, εμπλέκεται το i με όλα τα παραπάνω Τα προσθετικά τεχνητά μέλη μπορούν να είναι άωα ιθι, καθώς διαθέτουν ενσωματωμένα chips και software, ενώ αρκετά (θα) είναι onn. τσι, οποιοσδήποτε έχει τις γνώσεις και τις δυνατότητες, θα μπορεί να επιτεθεί απομακρυσμένα και να αοκι ο ων μν αν, με σκοπό να βλάψει τον ίδιο το χρήστη τους, τρίτους χρήστες, να πραγματοποιήσει έκνομες πράξεις κ.λπ. Κυρίως σε περιπτώσεις με τεχνητά μέλη, ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος (π.χ. αν ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός μιας χώρα στοχοποιηθεί). πως ανέφερε ο ino, αυτή τη στιγμή τα μέτρα cyber security στην κατηγορία των προσθετικών μελών και τεχνητών οργάνων είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ν ν ααι να ακομω αοκ ιοοιηικ ααα ια κ ιαρικού νιαρονο. Τα καρδιακά εμφυτεύματα και οι αντλίες ινσουλίνης μπορούν να «χακαριστούν» απομακρυσμένα, και αυτό είναι ακόμη μια απόδειξη ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στον τομέα της ασφάλειας. ιρο in ριρη ρνα, ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες απόψεις που ακούστηκαν στο panel, ενώ αυτονόητο θεωρείται πως όλες οι νέες αυτές τεχνολογίες πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται διεξοδικά, ώστε να είναι αρκετά ασφαλείς, πριν γίνουν εμπορικά διαθέσιμες. Τα βιονικά, «βελτιωτικά» μέλη είναι ακόμα πολύ ακριβά, αλλά στο μέλλον θα μπορούν να πωλούνται ακμα και α αρμακα, ενώ τροποποιημένες ή παράνομες εκδοχές τους ίσως πωλούνται στη μαύρη αορά. Κάτι που ενδεχομένως θα μείωνε το κόστος τους, είναι η δημιουργία ni μελών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς ανθρώπους, χωρίς να είναι κατασκευασμένα «στα μέτρα» τους, αλλά και μελών που θα μπορούν να αναρηιμοοιηθούν, όταν ο αρχικός χρήστης τους τα αντικαταστήσει ή δεν τα χρειάζεται πια. Τέλος, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν πως τα o ναι ο μνο ο η ανθρινη ι- η και δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε. Πότε, όμως, ένας άνθρωπος με προσθετικά μέλη, αρχίζει να θεωρείται μια «μη ανθρώπινη» οντότητα, ένα cyborg Σύμφωνα με τον Sergey Krachenko, η διαφορά έγκειται στο αν τα τεχνητά μέλη υποκαθιστούν τις λειτουργίες των φυσικών ή αν πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, κνονα . νας άνθρωπος που έχει μεγαλύτερες δυνάμεις και δυνατότητες από τους υπόλοιπους, χάρη σε ένα προσθετικό μέλος, μπορεί να θεωρηθεί cyborg. Για την ιστορία, στην προαναφερθείσα έρευνα, η τελευταία ερώτηση ήταν Κάοιο μ ιονικ μα και ανθρινο καο θωραι ακμα άνθρωο Το 55 των ερωτηθέντων απάντησε θετικά… 28 infocom•04•19

9 o ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ www.infocomsecurity.gr CHALLENGES & OPPORTUNITIES InfoComWorld InfoComConferences infocomworld InfoComWorld ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΪΣ 17 - 18 04 / 2019 Μάγερ 11, 10438, Αθήνα Τ. 210.5201500, 210.5231555 F. 210.5241900 .. .

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom