Views
2 weeks ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 252

GREEK EVENTS H Vodafone

GREEK EVENTS H Vodafone γιόρτασε odafone, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιάλλοντος, και στο γενικότερο πλαίσιο των προγραμμάτων της για την προστασία του Περιάλλοντος, διοργάνωσε δύο δράσεις εθελοντισμού για τους εργαζομένους της σε θήνα και εσσαλονίκη, με στόχο τον καθαρισμό παραλιών στις δύο πόλεις. υγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον οργανισμό iSea διοργάνωσε ημέρα εθελοντικής εργασίας για τον καθαρισμό της παραλίας της Περαίας στη εσσαλονίκη.Παράλληλα, σε συνεργασία με το ίκτυο ΟΟ SS, διοργανώθηκε ημέρα εθελοντισμού και στην θήνα για τον καθαρισμό της παραλίας εγραινών ττικής.τις παραπάνω δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά σακούλες απολήτων. ια τη odafone, το περιάλλον αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του προγράμματος ιώσιμης νάπτυξης της εταιρείας, αναγνωρίζοντας ότι κάθε της ενέργεια έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο σε αυτό. εταιρεία έχει δεσμευτεί να μειώνει κάθε χρόνο τις περιαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προόντων και υπηρεσιών που προωθεί στην αγορά, μέχρι την χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες της, με ασικό στόχο τη μείωση του περιαλλοντικού της αποτυπώματος. Παράλληλα, η odafone υλοποιεί από το 200 Πρόγραμμα Aνακύκλωσης υσκευών, ινητών τηλεφώνων ξεσουάρ, στα κτίρια, τα καταστήματα, σε εταιρικούς πελάτες και σε όλα τα υστήματα του ώματος λλήνων Προσκόπων. Το οικονομικό όφελος που αποκομίζει, το διαθέτει στο ίκτυο εσόγειος SS, ανταποδίδοντας το καλό στο περιάλλον για τον καθαρισμό ακτών με παράλληλη δράση εθελοντισμού των εργαζομένων αποδεικνύοντας ότι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να γίνουν πράξη. Η διαχείριση των προγραμμάτων που εφαρμόζει η odafone, προκειμένου να καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους, πραγματοποιείται μέσα από τα υστήματα Περιαλλοντικής νεργειακής ιαχείρισης, που είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα S 14001 S 50001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 32 KT IOYΛ 2019

OOT μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα σταθερά Ταχύτητεςρεκόρ στην ασύρματη μετάδοση δεδομένων πέτυχε η SMTE, από τους πρώτους στον κόσμο, αφού σε συνεργασία με την eutsche Telekom και την Ericsson πραγματοποίησαν πιλοτική μικροκυματική ζεύξη, πετυχαίνοντας ταχύτητες σταθερά άνω των 100Gps, δεκαπλάσιες από τις υπάρχουσες εμπορικές λύσεις. Πρόκειται για ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, που αλλάζει τα δεδομένα στην ασύρματη μετάδοση data από το ακραίο δίκτυο προς το δίκτυο κορμού και απαντά στην πρόκληση της επίτευξης των πολύ υψηλών ταχυτήτων που απαιτεί η μετάαση στα δίκτυα 5ης γενιάς. τσι θα μπορούν να υποστηριχθούν στο μέλλον προηγμένες εφαρμογές όπως ο απομακρυσμένος έλεγχος συσκευών και οχημάτων, cloud gaming, 60 video streaming, irtual Reality, Augmented Realityκ.α. πάνω σε δίκτυο 5G. Η μικροκυματική ζεύξη που πραγματοποιήθηκε ήταν μήκους 1,5 χλμ. και διασύνδεσε το ιοικητικό έγαρο του ΟΤ στο αρούσι, με τα ργαστήρια έων Τεχνολογιών του Ομίλου, επιτρέποντας τη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες που έφτασαν έως τα 140Gps. Η επίτευξη των ταχυτήτων αυτών, θα επιτρέψει την παροχή υπερυψηλών ταχυτήτων nternet μέσω μικροκυματικής ζεύξης παντού, ακόμα κι εκεί όπου η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών ενδεχομένως να μην είναι δυνατή. Ο Eecutive irector etwork Planning evops Ομίλου ΟΤ, κ. ιώργος Τσώνης, δήλωσε σχετικά «ε αυτό το πιλοτικό έργο, η SMTE αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας. Οι επαναστατικές τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης δεδομένων υπερυψηλών ταχυτήτων, όπως αυτή που δοκιμάσαμε σε συνεργασία με τη eutsche Telekom και την Ericsson, θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τις σύνθετες αρχιτεκτονικές δικτύων 5G, που είναι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών. ς η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας της χώρας, επενδύουμε στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών υποδομών, που θα καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας. ε την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.» «ίμαστε υπερήφανοι που επιτύχαμε μια τέτοια εκπληκτική παγκόσμια πρωτιά σε αγαστή συνεργασία με την SMTE και την eutsche Telekom. εσμευόμαστε για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της SMTE με καινοτόμες τεχνολογίες που θα απλοποιήσουν την ελληνική κοινωνία του μέλλοντος», πρόσθεσε ο ιώργος Παππάς, Πρόεδρος ιευθύνων ύμουλος της Ericsson λλάδος. Τ ια την πιλοτική εφαρμογή μικροκυματικής ζεύξης, συνδυάστηκαν πολλές καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ασύρματης μετάδοσης με σκοπό την επίτευξη φασματικής απόδοσης που έφτασε για πρώτη φορά τα 55,2ps, όπως τεχνολογία πολλαπλών εισόδωνεξόδων MM σε συνθήκες διάδοσης οπτικής επαφής με χρήση διπλής πόλωσης σε χιλιοστομετρικές συχνότητες στα 00 G και ασυρματικά κανάλια υψηλού εύρους της τάξης των 2000. 33 KT IOYΛ 2019

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom