Views
3 weeks ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 269

 • Text
 • Binder
 • Kiniti
 • Realme
 • Chromebook
 • Smartphone
 • Xiaomi
 • Galaxy
 • Google
 • Vodafone
 • Android
 • Kaspersky
 • Huawei

INTERVIEW Βασίλης

INTERVIEW Βασίλης Βλάχος COUNTRY MANAGER, GREECE & CYPRUS, KASPERSKY Μέσα σε ένα χρόνο, άλλαξαν τα δεδομένα στον τρόπο ζωής και εργασίας, και κατ’ επέκταση στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Με την εδραίωση της απομακρυσμένης εργασίας, και κατά συνέπεια τη χρήση εταιρικών δεδομένων εκτός του γραφείου, αυξήθηκαν και οι κίνδυνοι σχετικά με την ασφάλεια τους. Ένα σπίτι είναι δύσκολο τεχνικά και αδύνατο οικονομικά, να έχει κυβερνοασφάλεια εφάμιλλη με αυτή μίας επιχείρησης. Ο κ. Βασίλης Βλάχος, μας μίλησε αναφορικά με τις ποικίλες και ευέλικτες λύσεις που έχει αναπτύξει η Kaspersky για επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε είδους, μεγέθους και προϋπολογισμού, όπως επίσης για τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η Ελλάδα στην ανάπτυξη κάποιων από αυτές τις λύσεις. Συνέντευξη στον Βλάση Αμανατίδη I.C.: Λαμβάνουμε αρκετά συχνά τις ενημερώσεις που δημοσιεύει η Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky παγκοσμίως, αλλά θα θέλαμε και από εσάς αρχικά μία πρώτη γενική αποτύπωση των τάσεων σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο σήμερα. Β.Β.: Η πανδημία, και η τηλεργασία που ήρθε ως επακόλουθο, καθόρισαν το τοπίο των ψηφιακών απειλών για το 2020. Υπήρξε μία παγκόσμια, αναγκαστική μετατόπιση σε ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία, τόσο για λόγους εργασίας όσο και για μία πληθώρα δραστηριοτήτων, τον τελευταίο χρόνο. Αυτό είχε ως συνέπεια την εμφάνιση νέων απειλών, καθώς και την ενίσχυση των υπαρχουσών. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο συνολικός αριθμός των εντοπισμένων επιθέσεων αυξήθηκε το 2020, ωστόσο η αναδιανομή τους είναι σαφής. Το 2020 επιλέχθηκαν μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούν εν δυνάμει πιο προσοδοφόρους στόχους σε σχέση με μικρότερες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αλλά ακόμα και στο επίπεδο των τελικών χρηστών-ιδιωτών, είδαμε ότι οι επιθέσεις στόχευαν κυρίως τις τραπεζικές ηλεκτρονικές εφαρμογές, με κύριο σκοπό την κλοπή χρηματικών ποσών ή δεδομένων. Οι ερευνητές μας, ανακάλυψαν αύξηση κατά 242% των επιθέσεων brute force σε πρωτόκολλα απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και 1,7 εκατομμύρια μοναδικά κακόβουλα αρχεία, μεταμφιεσμένα ως εφαρμογές για εταιρική επικοινωνία. Και τα δύο αυτά ευρήματα αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εισβολείς καταβάλλουν προσπάθειες για τη στόχευση χρηστών που εργάζονται από το σπίτι. I.C.: Ας εστιάσουμε λίγο περισσότερο στις ραγδαίες και απότομες αλλαγές που επήλθαν ως συνέπεια των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19, και ειδικότερα στην τεράστια αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας. Ποιες ήταν οι βασικότερες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από πλευράς ασφάλειας, και πως εσείς, ως Kaspersky, τις αντιμετωπίσατε; Β.Β.: H μετάβαση στην τηλεργασία επηρέασε την εταιρική ασφάλεια μέσω ενός αυξημένου αριθμού διαδικτυακών επιθέσεων, επιθέσεων phishing που σχετίζονταν με τον κορωνοϊό, καθώς και μέσω της αυξημένης χρήσης του shadow IT. Η χρήση εταιρικών συσκευών από άλλα μέλη της οικογένειας, ή ακόμα και η χρήση προσωπικών υπολογιστών για εργασιακούς λόγους (6 στους 10 ερωτηθέντες σε έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα στην Ελλάδα) δημιούργησαν επιπλέον ρίσκα ασφαλείας αλλά και παραβίασης εμπιστευτικών απόρρητων δεδομένων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο γινόταν μέσα από μη ασφαλείς συνδέσεις, χωρίς τη χρήση κάποιου VPN ή άλλου πρωτόκολλου ασφάλειας. Δυστυχώς και οι ίδιες οι επιχειρήσεις βρέθηκαν ανέτοιμες να προετοιμάσουν τους υπαλλήλους τους σχετικά με θέματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, αφού 3 στους 4 ερωτηθέντες (76%) σε έρευνα που πραγματοποίησε η Kaspersky στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του έτους, απάντησαν ότι δεν είχαν συμμετάσχει σε κάποια εκπαίδευση αναφορικά με το νέο τρόπο εργασίας. Για να βοηθήσει τις εταιρείες να παρέχουν βασικές γνώσεις χωρίς να υπερφορτώνουν το προσωπικό, η Kaspersky σε συνεργασία με το Area9 Lyceum, παρέχει το πρόγραμμα Kaspersky Adaptive Online Training. Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα σχετικά με κωδικούς πρόσβασης, ασφάλεια email, περιήγηση στο διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα 8 infocom•02•21

Η διαδικασία εκβιασμού βασίζεται στη δημοσίευση εμπιστευτικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. infocom•02•21 9

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom