Views
3 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 270

 • Text
 • Kiniti
 • Selfie
 • Ultra
 • Snapdragon
 • Wifi
 • Android
 • Microsoft
 • Vodafone
 • Galaxy
 • Cosmote
 • Samsung
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 270

COVER STORY Deutsche

COVER STORY Deutsche Telekom, Vodafone, Orange & Telefonica στο Open RAN Γράφει η Τέτη Ηγουμενίδη Οι 4 μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί ευρωπαϊκοί όμιλοι, Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. και Vodafone προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία (Memorandum of Understanding - MoU) για την ανάπτυξη Ανοικτών Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης (Open RAN) ως τεχνολογία επιλογής για μελλοντικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις υποδομές και επάρκεια στις προμήθειες με δεδομένο ότι σταδιακά ολοένα και περισσότεροι πάροχοι απομακρύνονται από τις κινεζικές εταιρείες. Στους παρόχους υπηρεσιών παρατηρείται ακόμα και ανησυχία ότι οι υφιστάμενοι πάροχοι υποδομών δικτύου δεν αρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Σύμφωνα με στελέχη των υφιστάμενων παρόχων υποδομών (π.χ. Ericsson, Nokia, Huawei) οι πάροχοι υπηρεσιών με το τρόπο αυτό πιέζουν να γίνονται τα πράγματα πιο γρήγορα, ωστόσο, σημειώνουν ότι το Open RAN δίκτυο δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί αμέσως. Όπως αναφέρουν όταν σπας ένα σύστημα σε μικρότερα κομμάτια χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να αποκτήσει αξιοπιστία και ασφάλεια ενώ μια τέτοια επιλογή πρέπει να γίνεται δομημένα. Είναι σαφές, προσθέτουν, πως ένας από τους λόγους του εν λόγω εγχειρήματος είναι και η ανάγκη των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών να χαμηλώσουν τα κόστη και αυτό, αν δεν γίνει με προσοχή, θα έχει συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς απλούς καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνεται από τους τέσσερις κολοσσούς η συνεργασία τους αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία μιας διαλειτουργικής αγοράς για τα Ανοικτά Δίκτυα Ασύρματης Πρόσβασης και τη διαθεσιμότητα λύσεων για την έγκαιρη ανάπτυξή τους στην Ευρώπη. Με το MoU που υπέγραψαν εξέφρασαν τη δέσμευσή τουγια την υλοποίηση και την ανάπτυξη λύσεων Open RAN 14 infocom•04•16

που αξιοποιούν νέες ανοιχτές, εικονικοποιημένες αρχιτεκτονικές δικτύου, λογισμικό και εξοπλισμό για τη δημιουργία πιο ευέλικτων και ευπροσάρμοστων δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην εποχή του 5G. Αναλυτικότερα, με το MoU αναγνωρίζεται ότι: • Το OPEN RAN θα είναι μια βασική τεχνολογία για σύγχρονα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και η επιτυχία του απαιτεί ισχυρή και έγκαιρη συνεργασία και υποστήριξη τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να επιτευχθούν πρώιμες οικονομίες κλίμακας. • Η χρήση της τεχνολογίας OPEN RAN θα οδηγήσει σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον 5G που θα επιτρέπει τη διαφοροποίηση των προμηθευτών στην Ευρώπη σύμφωνα με τις οδηγίες της εργαλειοθήκης της EE (EU 5GSecurity Toolbox) και περισσότερη ευελιξία για τη βιομηχανία να καινοτομεί και να διαφοροποιείται. • Η προώθηση της ανάπτυξης και της αναγνώρισης των προδιαγραφών και προτύπων OPEN RAN είναι απαραίτητη για την ωρίμανση ενός ενιαίου και συνεκτικού οικοσυστήματος OPEN RAN με κοινή αρχιτεκτονική και απαιτήσεις OPEN RAN προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός πραγματικού περιβάλλοντος πολλαπλών προμηθευτών στην Ευρώπη. • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του OPENRAN θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών με τον μετασχηματισμό των υπαρχόντων προμηθευτών και τη δημιουργία νέων εταιρειών. • Η τεχνολογία OPEN RAN είναι μια ευκαιρία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ρόλου των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών αγορών, καθιστώντας ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά δίκτυα πιο ανθεκτικά και ευέλικτα. Οι τέσσερις πάροχοι θα συνεργαστούν με υφιστάμενους και νέους εταίρους οικοσυστημάτων, φορείς του κλάδου, όπως το O-RAN ALLIANCE και το Telecom Infra Project (TIP), καθώς και με τους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής στην Ευρώπη, για να διασφαλίσουν ότι το Open RAN θα φτάσει γρήγορα να ανταγωνίζεται με ίσους όρους τις παραδοσιακές λύσεις στα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την κατεύθυνση ενός διευρυμένου και αναζωογονημένου οικοσυστήματος προμηθευτών και τη διαθεσιμότητα τεχνολογίας Open RAN σε επίπεδο παρόχων για την έγκαιρη εμπορική της ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι τέσσερις πάροχοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την προώθηση και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος Ανοικτών Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης, μέσω της χρηματοδότησης εγκαταστάσεων, έρευνας και ανάπτυξης, ανοικτών εργαστηρίων δοκιμών και της κινητροδότησης της ποικιλομορφίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της μείωσης των εμποδίων εισόδου για μικρούς προμηθευτές στην αγορά και νεοφυείς επιχειρήσεις, που μπορούν να ωφεληθούν από αυτά τα labs για την πιστοποίηση ανοιχτών και διαλειτουργικών λύσεων. infocom•04•16 15

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom