Views
2 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 297

INTERVIEW

INTERVIEW κτηριστικά, τόσο σε θέματα κατασκευής όσο και εξοπλισμού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μας, η παράδοση του Athens 4 προβλέπεται στις αρχές του 2025, του Athens 5 στα μέσα του 2026, και του Heraklion 1 στα μέσα του 2025. I.C.: Ποια θα είναι η δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων σας όταν ολοκληρωθούν οι επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη; Α.Μ.: Η υπάρχουσα υποδομή της Digital Realty περιλαμβάνει τα κέντρα δεδομένων Athens 1 και Athens 2, τα οποία συνολικά διαθέτουν 2,5 MW IT φορτίο διαθέσιμο να υποστηρίξει τις υποδομές των πελατών μας. Όπως σας ανέφερα, το νέο κέντρο δεδομένων Athens 3 είναι πλέον έτοιμο να λειτουργήσει, και προσφέρει σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο IT φορτίο, φτάνοντας τα 6,8 MW, τροφοδοτούμενο από συνολική ισχύ 20 MW, η οποία απαιτείται για να υποστηρίξει εν γένει τα συστήματα διαθεσιμότητας, ψύξης, πυρόσβεσης, κλπ. Προβλέπεται ότι το Athens 4 θα έχει αντίστοιχη χωρητικότητα με το Athens 3, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ικανότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Πέραν του Athens 4, η Digital Realty σχεδιάζει την ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων Athens 5, το οποίο θα διαθέτει 15 MW IT φορτίο, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η μελλοντική ζήτηση θα δικαιολογεί μία τέτοια αύξηση. Αυτό το άλμα στη συνολική διαθέσιμη ισχύ των υποδομών, αποδεικνύει την δέσμευση της εταιρείας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στην περιοχή. Επιπλέον, το κέντρο δεδομένων στο Ηράκλειο της Κρήτης θα διαθέτει 6,5 MW IT φορτίο. I.C.: Τι χρειάζεται να βελτιωθεί από την πολιτεία για συνεχίσετε απρόσκοπτα τις επενδύσεις σας; Α.Μ.: Έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο βελτιώσεις στις συνθήκες είναι αναγκαίες. Σαφέστατα, το αδειοδοτικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι πολύπλοκο. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται κάθε φορά: πολεοδομίες, δήμοι, κεντρική κυβέρνηση, δασαρχεία, κλπ. Καταγράφεται και ένα έλλειμμα κατανόησης της αγοράς μας, όχι τόσο στην κεντρική διοίκηση, όσο στην περιφερειακή. Ίσως είναι λογικό, γιατί δεν είναι πολλές στον αριθμό οι επενδύσεις του χώρου μας, ώστε να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία. Να σημειώσω επίσης ότι δεν φτιάχνουμε data centers μόνο για την παγκόσμια αγορά, αλλά και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές. Να υπάρχει μία στρατηγική υποστήριξης πιο έντονη για το hybrid Cloud, είναι κάτι που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας μας. I.C.: Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχετε μέσα από τα κέντρα δεδομένων σας; Α.Μ.: Είμαστε μία απόλυτα εξειδικευμένη εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών κέντρων δεδομένων. Επειδή ο όρος data center είναι λίγο διφορούμενος, ανάλογα με το περιβάλλον για το οποίο μιλάει κάποιος, να διευκρινίσω ότι για εμάς, data center είναι κυρίως οι υπηρεσίες colocation και οι συνοδευτικές γύρω από αυτές. Στα data centers μας, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να βρεθούν σε ένα ασφαλές μέρος, να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν τις δικές τους υποδομές, έχοντας την απαραίτητη διασύνδεση, είτε με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είτε με cloud υπηρεσίες. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η Digital Realty στην Ελλάδα, απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εταιρειών. Έχουμε χτίσει ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών που ταιριάζει και σε μικρές και σε πολύ μεγάλες εταιρείες, διαθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε κατηγορία εταιρειών. Με τις υπηρεσίες colocation, οι πελάτες μας μπορούν να φιλοξενήσουν τον εξοπλισμό τους, τις υπηρεσίες τους, τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, εντός των data centers μας, και τους παρέχουμε πρόσβαση σε ένα πολυπληθές οικοσύστημα, όπου συναντώνται μεγάλα δίκτυα, σημαντικοί πάροχοι υπηρεσιών internet, και κυρίαρχοι παίκτες της αγοράς. Επίσης προσφέρονται αρκετές επιλογές για να καλύψουν κάθε ανάγκη, από υποϊκριώματα (subracks), racks έως ολόκληρα suites. Πολλά racks μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο ή εντός ιδιωτικών cages ή suites, σε ένα μεμονωμένο ή πολλαπλά datahalls ή data centers. Τα παραπάνω συνδυάζονται με υπηρεσίες διασύνδεσης (Interconnection Services) και τα Cross Connects. Οι υπηρεσίες Interconnection επιτρέπουν στους πελάτες μας να διασυνδεθούν με ένα οικοσύστημα ψηφιακών κοινοτήτων, που περιλαμβάνει μεγάλους παρόχους δικτύων, παρόχους υπηρεσιών internet, Internet Exchanges μέσω του SEECIX, παρόχους Cloud και περιεχομένου, καθώς και με μία μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων. Η υπηρεσία εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία δικτύου, ανεξαρτησία και χαμηλή καθυστέρηση, συνδέοντας τους πελάτες μας με εταιρείες στο campus μας, προσφέροντας σχεδόν όλες τις επιλογές σε τύπους καλωδίωσης, και απεριόριστες διασυνδέσεις. Η υπηρεσία Multihome Internet Connectivity έχει σχεδιαστεί για τους πελάτες μας, που απαιτούν αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με υποστήριξη υψηλού επιπέδου. Τέλος, η Digital Realty Hellas παρέχει υπηρεσίες Cloud Exchange, δηλαδή ένα σημείο όπου εύκολα και οικονομικά ένας πελάτης μπορεί να συνδεθεί με το cloud, ή τα clouds της επιλογής του, χωρίς να απαιτούνται διεθνείς τηλεπικοινωνιακές γραμμές προκειμένου να πάει να συναντήσει τους cloud providers π.χ. στο Άμστερνταμ ή στην Φρανκφούρτη. Μπορεί να το κάνει τοπικά εντός 10 infocom•08-09•23

Η αύξηση του cloud computing, της τεχνητής νοημοσύνης, του Internet of Things, και των big data, δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για υποδομές δεδομένων. του data center μας, στην Αθήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας, χαμηλότερο κόστος, ενώ δημιουργεί επίσης ένα ιδανικό hybrid IT περιβάλλον για μία επιχείρηση. Δηλαδή, να χρησιμοποιεί on-premise υποδομές και public cloud υπηρεσίες, συνοδευόμενες από υψηλού επιπέδου διασύνδεση μεταξύ τους. Η υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας πραγματοποιείται εντός του campus μας, μέσω του SEECIX, και από τον Σεπτέμβριο του 2023, επιπλέον μέσω του ServiceFabric. Εντός του campus μας, προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity). Παρέχουμε στους πελάτες μας, έναν κατάλληλο εργασιακό χώρο, και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής, υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες εργασιακού περιβάλλοντος (workplace recovery). Οι χώροι Επιχειρησιακής Συνέχειας υποστηρίζονται από συστήματα ελέγχου πρόσβασης, ασφάλειας, και προστασίας από πυρκαγιά, προστατευμένες πηγές ενέργειας (UPS / γεννήτριες) και συστήματα ψύξης. I.C.: Πως αλλάζει ο χάρτης των data centers στην Ελλάδα με τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία σας; Α.Μ.: Οι επενδύσεις στην αγορά των data centers σε μία χώρα, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη, να προσελκύσουν επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, και να προάγουν την τεχνολογική πρόοδο. Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της ως περιφερειακός κόμβος και πύλη τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας νέες και καλύτερες διαδρομές από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, και την Ασία, προς την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, και αντίστροφα. Μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, δικτύων παροχής περιεχομένου (CDN) και τηλεπικοινωνιών, έχουν αναγνωρίσει την επίκαιρη θέση και αξία της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη. Η Digital Realty, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της Ελλάδας, υλοποιεί ένα τεράστιο επενδυτικό πλάνο, το οποίο αλλάζει τον χάρτη σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Τα ανακοινωμένα πλάνα προδιαγράφουν μία αύξηση του διαθέσιμου IT φορτίου στα data centers της Digital Realty, από 2 MW σε πάνω από 35MW, μέσα σε τριετή περίοδο. I.C.: Ποια είναι η προοπτική για τη χώρα μας στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια, με δεδομένο ότι εκτός από τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιείτε εσείς, έχουν ανακοινωθεί και άλλες, από επίσης μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες; Α.Μ.: Η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην αγορά των data centers από εταιρείες όπως η Digital Realty, αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Η ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής και η προσέλκυση διεθνών παρόχων data center και τεχνολογικών εταιρειών, ενισχύει συνολικά την οικονομία της χώρας. Η ανάπτυξη των τοπικών νεφών, των δικτύων παροχής περιεχομένου (CDN), και των τηλεπικοινωνιών, θα ενισχύσει την ικανότητα παροχής ψηφιακού περιεχομένου, και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο. infocom•08-09•23 11

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom