Views
2 years ago

Kleine Trom jg 01-01

 • Text
 • Breda
 • Dreef
 • Wedstrijd
 • Zaterdag
 • Juli
 • Kees
 • Juni
 • Haagweg
 • Haagse
 • Markt
 • Trom
Vanaf 1951 publiceerde de Koninklijke Harmonie Cecilia een maandblad voor Princenhage, "De Kleine Trom". In het juninummer vinden we een verslagje over het wel en wee van Kees Rijvers in Frankrijk

Kleine Trom jg

1. JAARGANG Na. 6 en dblad voor ?zinex Mga, caleg.gev.x dm. d*---1;,.::::.„".7:::=;:;:le:ra' P121,2W 2221M20 DO/C Het Hofke vPo artikelgo :"Ao=: raken • osla th. die datt me. beo 25-jarig Profeasiefeest de Maria.echolen zal ov Va 29 mbar 999 elke. Kril 2=7: le Dr. Joling-beker Het spel gaat beginnen. ' c1==an. 11'rt■ re=6=r teraag 30 lmi 30 uvr Wedstrijd Jaef—ldasthe="' 8.8 vut Wedstrijd 2.e57:7''—«=1, Haagweg —Dr. Beaat.. Zere raag Lia.51.—Pe.1 ij ws Wedstrijd ;2=2=1-.. Zaterdag 21 Juli 6.30 Winnaar 8—wi... c_wzr_nd Zaterdag 28 Juli 3.30 uur Weaekijtli(aemitinele) 'rRovffiner,.. sta eo. rata sotat van Droef I Isi4. mag Het pel sep Is7=2: heek daas las at Hug aal H. kas evbouwkuvdig Nederlandse Handel-Maatschappij N.V. ....Am, BREDA Kantoor PRINCENH A GE, Heilaarstraat 22 Geopend de werkdagen 9-12X 's Zaterdags 9,1X Hne- Bezorgt U• ook Uwe assurantiën, op alle gebied en Uwe lijfrenten.

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01