Views
3 years ago

lapteen-1962

 • Text
 • Jaor
 • Prins
 • Karreneval
 • Daor
 • Jullie
 • Grote
 • Weer
 • Mart
 • Breda
 • Telefoon

lil fill.clitAANT Redaksie: Amman) Redaksieadderes: De 11RVEA Tuintjes Vi • 4 - S - 6 maart 1962 • Oplage: stikveul Waorde onderdaonen Over enkele daoge is ut dan war zo wijd, da wu de zotskappen, de boerenkiele, de petjes en wat dies meer zij, veur den dag haole, om ut tradiesjonele karrenevalsfeest te viere ! En hoef!! De mense van de karrenevalskomissie hebbe d'r eige suf geprakkezeerd, hoe da ze ut van 't jaor ammaol zoue :kien. Een van die prakkedenksels is deze kraant gewone. En daor zijn we heel blij mee, want nou kunne we eens lekker mee jullie praote over de Prinsenhaogse Vastenaovondviering !!! Dan zou ik eerst 't woord wille richte tot diegene, die één keer per jaor vier daoge lang al zingend deur de straote horse, de echte gangmaokers, die het karrenevalsfeest draoge, namelijk . Mijne KLEINE ONDERDAONEN ! ! ! Wat hebbe jullie vorig jaor oe beat gedaan ! Toen ik in die kist lag, wist Ot nog nie, wat er ammaal boven mijn oord zou hange, want ik was nog nooit den ciraoger van den oogsten eer gewiest ! Wa was ik zemelappig ! Maor zo gaaw da ding op z'n oogst was en ik jullie zag staon, was al munne bibber zo verdwenen Wa was da een schoon gezicht ' En wa konde jullie hard zinge ! fitis den die Waterarm van de erremenle en de drumbent ! ! ! Witte nog van dun dieje, die zone grote papier. kop op had Wa kon die blauw, ee ? ? ? Nou, die zijn dur van 't jaor weer bij ! En ze ebbe gezeet, da ze nog veul harder zulle blaas& Zulle jullie dan ok harder zinge ? Ja ? Goed, Afgesproken Zeg, kennen jullie ut karrenevalslled al ? Da van: " 't is wir Karreneva), wittu da dal, halleke en zo "" Zure da gut kent or, want we zulle ut zinge op de mart ' De tekst staot ergens in deze kraant. Wa doen jullie veur pakakes aon ? Wa zeedo ? Nog mooiere dan 't veurig jaor' Nou, daor ware winders ok prachtige bij or ! Ik heb een stel sjienezen gezien en kooiboois en piepoos en natuurlijk ok un eleboel boere ! Mijn, ge kikt mar we ge doet. "Da gif niks, as oew haor mar-- goed zit 1" Da ia onze karrene- valsleus van 't jaor ! ! Agge op school niks meer wit, dan zedde da mar ! ' ! Ebbe jullie al gehoord, hoe da ik kom op de mart ? ? Nee, ee ? Da is dan ok een groot geheim ! Da weet ik nog nie eens ! ! Ik weet alleen, dat ut om drie uur te gebeure staot, op un heel aparte manier Afwachten mar, ee 0 ja, dieje pliesteagent oftewel dieje veldwachter mee die grote muts op, tater ok weer bij. Die mot op jullie passen Ik zal nog iemand meebrenge, die jullie aon ut lecke mot manke. Das munne nar. met die hoorntjes op zunne kop ! Eigenlijk heb ik jullie al te veul verklapt Ge kikt mar. ee' Nou mot ik nog iets zegge tege Mijne GROTE ONDERDAONEN ! ik heb er un heleboel op de mart gezien veurig jaor, en dur waren er un stel, die dur eige verkleed Radde. Nou heb ik ho- • re fluistere, da alle grote mense van 't jaor verkleed komme Daar heb ik natuurlijk niks op tege. Wa zal da leutig worre ± 24 1.30 uur 200 uur PROKLAMATIE 2. 3 4 5 7 van 12 tot 6.00 uur 7.00 uur 9.00 uur 11.00 uur cPregrakkt OP ZONDAG, 4 MAART 1962. Zaterdagmiddag, 3 maart kunnen de kinderen kaartjes kopen voor deelname aan de kinderoptocht á J. 0,3e op de St. Bernardusschool, Doelen, 14.00 uur 14.15 uur 14.45 uur 14.55 uur 15.00 uur 15.15 uur 1 uur. 15.30 - 16.30 uur 16.30 uur 18.30 - 17.15 uur 17.15 uur 17.45 - 19 30 uur 19.30 uur 20.00 - 2.00 uur 20.05 uur 21.00 uur Niks Nog niks. In de verte gerommel. Alle Princenhagenaars gaan dur boerekielen opzoeken en dur feestneus opzetten. Aankomst van extra alle windstreken om Haagje te brengen. De poort van het Parochiehuis op de Doelen gaat open, om al die kleine carnavalsgckskes binnen te laten. Ook de ouders zijn van harte welkom om een beetje leiding aan de stoet te geven. Daar komt de drumband van FIER en de boerekapel van St. Cecilia. (Zonder ons hermeniekes kunnen wij niet leven). (Da's vijf voor drie) Vertrek van de optocht. Ontmoeting met de Prins en verwelkoming. (Waar ?) Overhandiging van dc sleutels aan dc Prins, zodat hij drie dagen het bewind in handen heeft. Agge mar leut et ! De optocht trekt deur 't Haagje, langs: Doelen, Doelenstraat, Haagse Markt, Dreef, Mastbosstraat (v.v.), Postiljonstraat, Gielis Beysatraat, Laan van Mertersem, Esserplein, Haagweg, Haagse Markt, Heilaarstraat (v.v.) Haagse Markt, Liesboastraat, Doelen. Terugkeer van de stoet in het Parochiehuls. Leut in de zaal voor de kinderen, waarbij de lolligste "feestneuzen" worden onderscheiden door Zijne Hoogheid. De zaal wordt leeggeveegd, alleen de schoonmaakploeg blijft over. De boel wordt versierd voor het hoostepnt van de Carnaval: de grote belevend, waar ze ver huilen 't Haagje ammel over praten. Zaal open. De mannen achter het loket zetten zich schrap om de berg mensen op te vangen, die naar binnen willen. - Entreé donateurs : 1,50 - Entreé introduceer : 2,50 - Donateurskaartcn, welke strikt persoonlijk zijn, moeten getoond worden. Toelating volgens de algemeen geldende voorschrif ten. Leve de leut en de lol ! Jantje Kaanters komt mee in mannen meziek maken, ze emme toeterkes, trommeltjes en Hutjes bij dur. Mee veul eld komt de Prins mee z'n gevolg z'n opwachting maken. Maar hoe"'" De echte, traditionele, niet te evenaren onovertrof- fen, heerlijke De meziek gaat er van door ! Allemaal d'r uit VAN D'ELLEF GEBOJE Draag d'oew hinsienje met heere, stikt ut me in 'n andermans neus. maar bij oew eigen op. Gaat overal langs de roete staan, balleve: met oew rug der naar toe, op andermans schoenen, waar ge me staan meugt. Aggoe mee vastenavond t'uis t'uis voelt. motte ruis blijve. Ge mot oe eigen t'uis voele egge me t'uis zijt. Ge meu t'm dieje dag om ebbe n'ange, oe hinsienje bedoel ik Vanwege de leut is 't verbooje om dees dag oe brievebus leeg t'aale. D'r moes us ne blauwe belastingbul in zitte. De Carnavallers motten 't vasteloavendlied uit d'r blote oord kunne. Die 't me kan, mot 't 11 koere overschrijve. Goef oe potjes nie Cuts t'ouwe, agge oe haar er maar mee kamt. Witte we ge ok nog mot doen Ut karrenevalsbed van buite tere en oe kinderen ut laote overhore ' Da doen ze zo graag! Da lied motte jullie ammaol zondagsmiddags op de mart kome zinge, dan kan ik ut pnnsenhaogs gemengd koor ok eens hore 1 ! ' s Avonds is ut bal in ut Parachiehuis, Muis hele gevolg en de raod van elf is daor ok bij ' Dan gaon we laote zien. aon iedereen die ut mar wil zien. treinen, auto's en bussen alle carnavalsvierders in hoe Prinsenhaoge karreneval kan viert Beste grote en kleine. dikke en dunne onderdsonen. hier zak ut voorlopig mar bij laote. Tot zondagmiddag op de mart en zurreg- "Da oew haor goed zit ! • !" Gegeven in ut Haagje, op de veuraovond van vastenaovond. PRINS KNILLIS 1 SPEKPOLONAISE. kAppenevalstie uit het L. S. Wijze: I'm donna knook Zoals ieder jaar rond deze tijd breekt bij ons, zuider/lagen, het ogenblik aan dat wij onze geest gaan verstrooien in carnaval. Want hoe gelukkig de mens ook ta, op den duur zal pij ,zich ongeluxitig voelen, als er niét eens up gepaste wijze een afleiding in zijn leven plaats vindt. En juist die afleiding, die verstrooiing van de geest, is een van de doelstellingen van carnaval. Daarna kan riij dan weer met frisse geest aan zijn levenswerk vertier voortgaan. Toch geeft de vieririgsvorm van carnaval, zoals hij jaarin, jaaruit gehouden wordt, niet altijd een ontspanning, maar een inspanning en daarmee is het eigenlijke doel van carnaval voorbij gestreeft. Dat is dan ook de reden dat de Culturele Commissie en met haar heel Prtncenhage ieder jaar weer gezamelijk carnaval vieren. Dan wordt de Prins in grootse vorm en zeer spectaculair gebracht; dan krijgen de kinderen op de eerste plaats de gelegenheid zich onschuldig te vermaken en voor dit vermaak iets positiefs te scheppen; dan wordt er 's avonds in het parochiehuls een bal gegeven, dat klinkt als een klok en dat ook door iedereen in de juiste geest begrepen en gehouden wordt, getuige het feit dat er van er.lge wonbkink geen sprake is. Daarom meende de Culturele Commissie dit hele festijn verder te vervolmaken door deze carnavalskrant uit te geven. Wij wensen U allen prettige carnavalsdagen. namens de Culturele Commissie L. KOCK voorzitter. 't Is verbooje om oe twee achterbeen tegelijk op de kouwe grond ('ouwe Doe doe ochend gornmelestte mar gewoon op straat. 9. Agge de blommekes buit* wil zette, motte dr kaktuinen mar muilkorve. 10 Wie van 't jaar geen hinsienje bloot duidelijk leesbaar op et, mot zondagavend van allef eilef tot kwart over allef eilef ut karnavalslied uit z'n bloot oofd bij de Prins in de ouding staande gaan staan zingen. 11. Iedereen die z'n eige nie steengoed aan dees gebooje 'noud, val :ronder d'inderwet. Ot Waarom krijg ik geen gatioor Als Ik )e, bel. enz. 't Is weer karrenval, Wittu da dal, Helle kedalle kedee ! We gaon vanaosond naar 't bok Zeg wittu da dal ? Van je halte kedalle kedee ! ! We hebben lol. We hebbe lol veur tien, We zijn zo dol, We zijn zo dol op Kien ! En onze prins, Die inter ok Neer hij. En daorom zingen wil Heel opgewekt en blij: 't Ia weer karreneval. enz. K ronieker.

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01