Views
3 years ago

lapteen-1963

 • Text
 • Prins
 • Dieje
 • Jaar
 • Unne
 • Gullie
 • Meej
 • Waar
 • Moor
 • Vent
 • Veur

KARRENEVALSKRAANT «Mak.: A11111.01 Redaksieadderes, De Tuintjes Bede Prineezhaogenaore Ik zal ne vertellen da'k toets unne brief gekregen eb van om Jeans. Ze traag me of ik mee Karreneva) wou komen. Jullie kennen ons Jeans toch zeker wel, ze is getrouwd mee Joans fan Kante. Omsla'k toch nis vaal om ende ha ben 'k toen meer gegaan. Maar was da toch unne reis. Tis bijna de wereld uit. Moor Ik zal oe vertellen wa'k allemant meegemaakt eb. Mun trouw ad moto trouwpak fijn opgeknapt en as urine boer mee veel sente gin ik opstap.. Op de sMosie kwam ik aan da raompke waarachter unnemens mee unne pet achterzat Ik vroeg un koortje vaar de trein. Moor dieje vent was ok brutoel want ie wou pursee weten weer ik naar tm gin. Nou ik zee door hedde niks mee te manken. Moor toen wier ie zo kwaad en klapte da roampke dicht. Toen ek maar gezee da'k naar Princenhaoge moes. Aan en vent he, ook gevraogd of de trein naar 't Haagje ree. Nee met ie deze trein gapt moor neer Nijmegen. Wat moeke° ze 't bij de spoor toch allemaal moeilijk. Maar ja ik ben toch meer ingestapt. En druk da't as. As hearings in 'n lanska. V. bij me stond unne els matigere vent mee un cel klein gezichtje en op dat gezich stond un grote uilebril mee donker glas er in. Ik am tegen dieje vent „Weerom bedde toch zo ne grote bril op, want . meer bril m gezicht- Nou toen wier die vent kwaad. Hij zee: As ik mee dieje bril nom- jou kijk dan zie 'k unne ezel. Ik zee toen tegen hem: „Ik doch wel da't glas spiegelglas war. Toen wier ie nog veld kwaoier. Ik ben toen moor naor 'n ander appartement gegaan. Door was nog unne zitplaats over. En afd dat die trein ree. For- Midabel eed. Unne keer stapte er unne schone deern . de trein. Der was geen plaats meer. Ik doch allee Gerrit loot oe van de beste kant zien. Ik zee tegen de juffrouw wilde op fl KARRENEVALSLIED 1963 Melodie: Geef mij maar een zwoele nacht In Krimpen aan de HM. Tekst: De meesters van 't leerfabriek oorspel: Retteketettet tettMetettet Retteketettet tetMkeMt tussenspel: Knots Mjieng boem aspel: Wa spotfis schoon d'ErremeMe van Princenhaoge De Seksetoon Gift 'm MoMg van katoen; retteketet tsjieng boem Weddon lawaai Mokt d'ErremeMe van Princenhaoge Weddarmen draai Zittor . de grote trom Retteketet tsjieng bom. VAN 't AOGJE 1 PROK LA MAT IE van zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Knillis 1 WAORDE ONDERDAONEN, van 't Aogje Ut karrenevalsfeest in om gevierd, edel Aogje heet dit jaar aan un Mien ijspegeltje gehangen. „Roe komt dar relde gullie vroegen.... Wel, heel ut prinselijk gevolg mee de komplete Rood van Elf wanren in de versteld- .. Bovendien was ons winterverblijf door metershoge sneeuwlengen (finus Duimstok beeft drie-en-een-halve meter in 't lang gemeten) van de bewoonde buitenwereld afgeroeje. Dank zij echter een lurnineus idee van Karel Kwast, die meende da ge er mee un doos-bolders wel deur heen zou bulderen, zijn wc toch nog in stoot gesteld om op dit papier, dat eerst deur de opruimingsdienst van onze randgemeente (lees: vaarstad) sneeuwvrij is gerneoM, 't woord tot mijne Uppuluppukkes en Uppulluppuppen te ichten. Ondanks verwoede pogingen vm veurnoetude dienst om Princenhaoge schoon te krijge, is men er niet in geslaogd. Deorona hebben wij, in overleg niet de Prinselijke sikruMrus en de voltallige kammissie gemeend, 0 heft in eigen koetod te motten nemen, om zodoende de huisvrouwen ven 't Aogje bij te staan in hun schier onmogelijke teak: „Hoe krijg ik mijn eigen erf gekuist ?" Ut meest hierveur n aanmerking komende artikel leek om wel de dweil toe. Alvorens wij zijn overgegaan tot uitgifte hiervan, hebben wij enkele proef-eksemplaoren gestuurd naar de „Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen" (in Nederland) en noor 't „Museum ter Behartiging van de instandhouding van Ongemechaniseerde Keuken-artikelen". Deze instel- lingen hebben op oe m zending positief gereageerd. zodat iedere Aogeor m zich onbekommerd kan tooien met ons nieuw karrenevals-embleem. Gewaopend met dit insigne verwachten wij alle Aogmaors zondegmiddag op de mart, om de Vastenaovendviering van 1963 grandioos in te komen zetten. Dit doen we natuurlijk onder 't zingen van ons nieuwe lijflied, esa gallis ergens elders M dit blad kunt vinden. Vraag de wijs meur aan oewe kleine I (hè, tm nou.... van Wim Sonneveld). De dan de kleinste Uppullupputikus de g r otst e verrassing te wachten stapt, da kunnen we jullie al zo vast vertellen. De lansring van de Prins is dit jour ok weer: „Top-Sekret". Ene goeie reed kunnen we jullie nog wel geven: Kijk goed nam alle vier de windrichting.n. Rest mij nog om alle medewerkers en al diegenen, die veur mij de regeringsweg geëffend hebben al vast hartelijk te danken, en veur de hele Aogische Bevolking: Veul leut en zurrug mar da oen' hoor goed zit. 1111 I Gegeven op één van de veuraovonden van Karnaval, februari 1983 es P:ROQRAM VEUR ZONDAG 24 FEBRUARI 1963 In de veurmiddag tijd om oe boerekielen, fees.euzen, ordetekenen, sleets te strijken, te vormen of op te poetsen. 12.— uur ('s middags wel te verstoon) Goed eten, dan kun dur tegen. 14.15 uur : De poort van het Parochie.uis op den Doelen goot open (ni vanzelf natuurlijk) om al die kleine carnamlsgekskes binnen te Moten. 14.45 uur Aankomst van onze drumband FIER en ome berm, nie St. Cecilia. Zet um op 14.55 uur Vertrek van den optocht. 15.00 uur ' ONTMOETING MET DE PRINS Waar en hoe ? (tussen ons gezegd en gezwegen, houdt de vliegtuigen In de gapten, want hij is nen hoogspringer I) 15.15 uur Overhandiging van de sleutels veur drie dongen wel M verstoon. 15.30 uur Vertrek van den optocht langs: Doelen, Doelenstraat, Haagse Markt, Dreef, Mastbmstraat v.v., Postiljonstraat, G. Beysstraat, L. v. Mertens., Esserpleir, Haagweg, Haagse Markt, Heilaarstraat v.v., Haagse Markt, Liesbosstraat, Doelen. 16.30 uur : Aankomst in ut Parochiehuis. 16.30 - 17.15 uur : Leut in de zool voor de Carnevalsgekskm en netuurlijk uitreiking van onderscheidingen door de Prins 17.15 - 19.30 uur UitbMozen en klaor maoken vets de grote polonaize van 's aovens. 1030 uur De deuren van het Parochiehuis gaan uit dur hengsels. Entree donateurs ƒ 1.50 Entrée introduceer ƒ 2.50 Donateurskaarten, welke strikt persoonlijk zijn, moeten getoond werden_ Toelating volgens de algemeen geldende voorschriften 20.00 uur : Leve de leut en de lol op mmiek van Jantje Kaanters en zon mannen. 21.00 uur De Prins en run gevolg wordt mee veld antoesiasme ontvangen. Hij zal er beduusd van zijn. 21.00 - 02.00 uur Veul en grote attrakties. Ge wit nis van ophouwe 02.00 uur : De deuren gaon achter oewe rug weer in d'hengsels WI op slot. • 24 - 25 - 26 februari 1983 • Oplage: ,tikvaat ± 10.000 mijn Mac. vee. Nou toen zee Me snotten, Ik ga niet op 'n warme plaats zitten. Ik wier toen wel kwaad. Ik zee tegen d'r: Ge denk toch nis da, veer jou 'n blok ijs in m'n broek doe. En opscheppen dat da Jong kon. Tegen un vriendin zee dat . d'r stad m film draait van vier uur. „GeSzogd door de wind" Nou doch ik. Nou za'k oe hebben. Ik Zee tegen d'r: Da's nog niks. Bij ons draait unne film van acht uur. Da's dezelfde film moor dan mee de wind tegen. Nou daar ha ze niet van terug. In Nijmegen moest ik un uur waochten op de wondere trein. Toen moest ik iets dm esa ook in de fijnste femilies voorkomt. Meer nou kunde is nagaan wat de techniek ver gevorderd is Ik trok in da kleine huiska aan unne ketting en toen kwam er 'n ele boel water en da vond ik toch wel curieus de er net 'n bietje water bleef staan om oe hande te wassen. Nou verder ek nis vaal meer meegemaakt. Wa'k met de ca, reneval aollemaol beleeft eb za'k jullie wel de-volgerede keer vertellen. Veul groeten van Gerrit Speciaal voor de kinderen Zaterdagmiddag 23 februari ns. kunnen de kinderen van 12.— - uur kaarten kopen voor deelname aan de kinderoptocht á 35 cent en wel op de St. Bernardusschml aan de Doelen KARRENEVALSLIED 1962 Wijze. Vrn canna kno.on your door Of. Waarom .8,k geen gehoor Als tk Je bel. enk .t Is weer karrenaval, wites da dal, Helle kedalle kadee We gaan vannovond naor 't bal, Zeg witra da da, Van je kalle kedalle kadee!! We hebben lol We rebbe lol veur tien, We zijn zo dol, We zijn zo dol op Rien ! En onze prins. Die liter ok weer bij, En daorom zingen wij.... Heel opgewekt en blij: 't Is weer karrenaval, enz.

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01