Views
3 years ago

lapteen-1964

 • Text
 • Prins
 • Veur
 • Mart
 • Jaor
 • Naor
 • Karreneval
 • Veul
 • Leut
 • Knillis
 • Onze

KARRENEVALSKRAANT Redaksie: Ikke en hij Redaksieadderes: 't leerfabriek VAN 't ROGJE • 9 . 10 - II februari 1944 • Oplage t n alluf miljoen Beate meese van 't Aogje e PROKLAMAT IE Ter gelegenheid van het Prinsenhaagse Karnaval 1964 KARRENEVAISLIED 1963 ...~.■■■•••• +eo- As ge as veurzitter van de Kar. renevals Kumnussie ieder jaar een stukske mot schrijve veur de karrenevalskraant, dan bende aaltij bang asda ge in herhaoling vaalt. En ik vin vaale Me zo errug. Ik ben van m'n leve al zo veul gevaale, van de trap af, op de kaaie, in de braandnetels, mar in herhaoling vaale is tog nog wat aanders. Daor heej een aander ok last van. Daorom he 'k m'n eige veurgenome van 't jaor nie zo'n eel groot stuk te schrijve. Ik vin ut fijn de meese van 't Aogje naomens al die aandere ma:nne van Oe Kummissie uit te meuge nodige op zondag 9 februari om 3 uur op de Mart te komme om de Prins te verwelkome. Mar meese, doede gullie dan net as veurig jaor hee en zing knoer hard mee. Laot de Mart mar zo hard daovere da ze op de Beek denke da de Rus in aantocht is. Dan komme die ok naor 't Aogje toe en da's veur ons ammaol puublissietett. Doe de da ? Veul leut enne denk er om: Om 12 uur tuis en 3 borreltjes op en nie aandersom. Louke den Bakker Baos van 't spul .1110111~~111~~111.411"41110111,~1. • •lb KARRENEVALSLIED 1962. 09.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 10.30 tot 14.00 14.30 14.45 uur uur uur uur Aan alle kleine en grote inwoners van de Waorde onderdaonen, bloem van het zuiden Wij. bij de grasie van 't Aogje Karnaval, Pritaseluk Vorst en Vorsteluk Prins, geboren KNILLIS, geteld den EERSTE (en de leste), begiftigd met de orde van het C.B.R., doktor onorus kouza van 't leerfabriek, grootvorst van de Rith (inklusief bijgebouwen), bedlog van 't Aogische Imperiaal, enz. enz. hebben de eer en de leut jullie allemaol op te roepen om de blommekes 'ns veur eens en sor altij buiten te zette. Wij twijfelen d'r nie non, of iedere Aogischen Dweil heet op dit sein gewacht en stoot vol ongeduld te trappelen om zunne blaauwe kiel, zun pet en zunne feestneus aon te doen of op te zette. Immers : Deze drie daoge stnon nie in 't teken sart de polletiek. rinarnetiek en nog zoveul aandere moeilijke diuge, mar nou regeert alleen nog mar de LEUT en niks aanders (Of 't zou oe portemonnee motte zijn). Iedereen is verplicht om decs drie daoge zoveul mogelijk leut te maokc (en da is : tot dagge nie meer kunt). D'r mot gelache, gezonge en gedweild worre, en wij, vorst, groot en hertog van Prinsenhaoge, durven wel te zegge, da wle nie moei is 's waens_ dags, die heet ginne goeie Karnaval gehad, en dus heet ie z'n tien prosent nie mee ere verdiend. (We zulle zorge da d'n veldwachter 't deurgift aon mienister Witteveen). Wij denke natuurluk op de eerste plaids aon onze jongste onderdaonen. Tot hen zouden wij willen zegge : Denkt aon d'n optocht. Zurreg dat ie d'r goed uitziet: dat ie beter is dan d'n dieje van Keulen. Dan zal 't nie meer dure, of ge komt d'r Mee over de televizie. En dan verder mun grote onderdaonen. Daor hebben we maor een ding tege te zegge : Leve de leut, en den eerste den beste die we tegenkommc zonder leut, die krijgt een verbaol aon z'n broek (van dun opperveldwachter, want die kan mee karneval best wa geld gebruike). Kende gullic al ons nieuwe liedje ? Nebbe oe brakke 't oe al geleerd ? Zurreg da g't kent. aanders stut& op de Mart gééf vor schut. Tot slot willen we dan nog onzen deank uitktaorne aou de Raod van Elkf, de pliesie en aon al die aandere leutmaokers, die er veur zorrege da 't Prinsenhaogse Karanaval een feest gaat worre van de bovenste plaank. Gegeven te Prinsenhaoge mee Karnaval KNILLIS I PROGRAMMA CARNAVALSZONDAG 9 februari 1964 06.00 uur Opstacm 07.00 uur Alle kasten en laaien opentrekken om oew Carnavalskleren en oew onderscheidingen op te zoeken 07.30 uur Knopen aanzetten en oewe kiel strijken. 08.00 uur Boterhammen eten. 08.30 uur Klaar voor het concert van de Harmonie van Krom- 15.15 - 16 00 uur : menie. • Concert door het Zat Hermenieke van Chaom. Vocale bijdrage door het Gemengd Koor van huize „LUCIA". Aubade aan Prins Knillis I door de Kon. Harmonie St. Caecilia. Verplichte rust Poort open voor de Carnavalsgekskes. Aankomst Drumband Fier en Boerekapel van St. Caecilia. Vertrek van de Optocht vanaf Doelen. Prins Knillis I verschijnt op mysterieuze wijze en zal het bewind in handen nemen. Rondgang deur 't Aaogje. Hossen en zingen verplicht voor iedereen. Melodie : Geef mij maar een zoele nacht in Krimpen ad. IJssel Retteketettet retteketettet retteketettet retteketet knots tm:eng boem. Wa snuitte schoon d'erremenie van Princenhage de saksefoon gift um daonig van katoen Retteketet tsjieng boem. Waddun lawaai mokt d'erremenie van Princenhage Waddunnen draai zittur in de grote trom retteketet tsiteng boem. KAKRE NE1,'4 LSLIED 1964 Melodie : De Tirolerhoed. Mee 'n gander tussenspel. Mee karreneval draogt ieder un schone pet Retteketetteketet retteketetketet Mee karreneval gao d' ommers nie naor bed Dus oe pet mar op gezet. En lopte deur de Dreef Zet grust oew pet mar scheef En komde op de Mart dan gifdoew pet mar aon den Bart. Spe.siejaal veur de brakke Melkes en jongens. gullie kunt op zaoterdag 8 feebruw wie van 12 tot 1 kortjes haole op de St. Bernardusschool. Ze koste 50 cent. Melodie : Waarom krijg ik geen gehoor. 't Is weer karreneval wittu da dal halle kedalle kedee we gaon vanaovond naor 't bal zeg witte da dal van je halle kedalle kedee. we hebbe lol we hebbe lol veur tien we zijn zo dol we zijn zo dol op Sien en onze Prins die 'ster ok weer bij en daorom zinge wij zo opgewekt en blij. t' Is weer karreneval enz. Route Carnavalsoptocht : Vertrek Meisjesschool, Doelen, Doelenstraat, Haagse markt, Dreef, Esserstraat, G. Beysstraat, Postillonstraat, Dreef,Esserstraat, Voorstraat, Heilaarstraat heen en terug, Lïesbosstraat heen en terug, Doelen, Parochiehuis. 16.00 - 17.15 uur : Zaalfeest voor de kinderen. Onze Prins zal dan aan de allergekste gekskes een onderscheiding uitreiken. ± 16.30 uur : De beroemde, aloude. traditionele, echt Pnncenhaagse SPEKPOLONAISE. 17.15 - 19.30 uur : Schransen en 'n bietje uitrusten. 19.30 uur : Zaal open. Entree tegen betaling van f 2.50. Geen toegang voor personen beneden 16 jaar. Dan begint de meziek van Jantje Kaanters en z'n mannen te speulen. : De raad van Elf en Prins Knillis 1 komen de zaal binnenvallen. Natuurlijk hebben ze weer iets geks bedacht. 20.00 - 1.30 uur : Zorg da we zo weinig mogelijk op onze stoel zitten en da we gin droge keel krijgen. Allemaal dur uit !

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01