Views
3 years ago

lapteen-1965

 • Text
 • Karreneval
 • Prins
 • Veur
 • Aogje
 • Motte
 • Gaon
 • Dreef
 • Weer
 • Grote
 • Naor

~~' KARRENEVALS- KRAANT tNAOGJE Redaksie: Ikke en hij • 28 Febr -1-2 maart 1965 Redaksieadderes . leerfabriek • Oplage Un altut miljoen r- ri tri f■ om mi ~e IPROREATIE 1 1 1 1 1 1 1 1 • NIM VAN ZIJNE HOOGHEID PRINS KNILLIS 1 VAN PRINCENHAGE Volgens gebruiken. die bij zeer oude Princenhaagse Kronieksehnivers reeds bekend waren. is het ons toegestaan op deze plaats het naderende Carnavalsfestijn bij U te mogen inleiden. Wij maken van dit voorrecht met veel genoegen gebruik. omdat wil allen. leden van de C(arnavals) C(ommissie). het direct Prinselijk Gevolg en de Raadsleden. ervan overtuigd zijn. dat het P'haagse Carnaval 1965 weer een groot feest zal gaan worden. WAORDE ONDERDAONEN. WIJ. bij de graosie van de Aogische Bevolking (A.13.) Prinselijk Vorst en Vorstelijk Prins, geboren KNILLIS. geteld d'n EERSTE. Hertog van 't Koninkrijk _Die Haqhei Grootvorst van 't Aogse Imperiaol. Ridder in de Orde van de Princenhaogse Spreeuw. draoger van 't Gulden Schuitje van d'n [beloop (met de spanen). begiftigd met de Versierse- I len van de Gezamenlijke Nederlandse Opticiens. Hebben de eer en de leut jullie ammaol te meuge oproepe om de blommekes 'ns veur eens en veur altij buite te zette. Wij tweifele d'r nie aon. of iedere rechtgeaorde Aogischen Dweil. 't zij gromt of klein. heet mee ongeduld en knikkende knieën op dit sein zate. wachte. Haolt. as ge dit leest. zovast oewe kiel en oew feestneus. veur zover ge die nie 't ele jaor op et mar uit de motterballe. want we gaon van 't jaor 'n feest bouwen. waor ge nog lang over zult sproke. Drie daoge gaon we. denkend aon onze leus : ..LAOT 'T MAR RAMME- LE". ons Aogje op stelte zette. en wel zodaonig. da ze in de Beek denke. da dc Russe in aontocht zijn. Aon de mense. die onverhoeds nie lege da gerammel kunnen. hebben we ok gedacht. Die meuge bij munne Sikkeretaris een vrijkaort kome haole die recht geeft op 'n drie-daogs verblijf in d'n atoombomvrije schuilkelder van de B.B. (Agge laoter mar nie zegt. dadde oe eige in 't donker me he. kunnen verstaon.) Mense. 't gaot erreg goed mee 't Aogse Karreneval. Iedereen en alles helpt mee : 't Is zelfs zó sterk. dat de mense van Rijkswaoterstaot 't veurig jaor duel, nao Aswoensdag zijn begonnen mee 't aonlegge van nieuwe wegen. die r de toekomst rechtstreekse verbindingen zullen gaon vormen met Berin:. Brussel en Parijs. Da hebbe ze vooral gedaon met 't oog op de grote toeloop 's zondagsmiddags op de Mart. Hoeda ze ons te veurschijn gaon toverti is nog „Top-Sekeret-, maor nim ammaol mar 'ne verrekijker mee, want ''t tornt van wijd. Rest ons nog aon alle mense van 't Aogje. onze grote en kleine Onderdaone. 'ne leutige Karreneval toe te wensen. Vergit in dees drie daoge al oew zurrige mar 'ns. Laot aon oew bure. oew vrienden of de antipoden hiervan oew aandere mar 'ns zien, en wel zodaonig da ge mee Aswoensdag nie min zo bang bent, da ge tot stof zult weerkere. Tot slot motte wij onzen oprechte daank uitkraome aon ALLE mense. die 1 van 't jaor 't wir mogeluk gemaokt hebbe. da ons Aogische Karreneval kan gaon slaogc. 1 Gegeven op een der veuraovonden van Vastenaovond ME 1~ ME WIM • ~I nannEnvaLsum 1965 Melodie En van I 2. 3 En van je een, twee, drie En verder gaon we mc Van tellc komt gin bal Mee 't Aogse Karneval. We :Inge pas vannacht vier, vijf, zes, zeven. acht En is da gedaon PRINS KNILLIS Dan kunde slaope gaon. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110■•11■■••~■■•••••••■■~1~11. W11111~•~■~N~1■11■1■1•■•■■•~11.11■~1" ►111111■•■■11~1~~■~111~-11~1■Wi>41■41•11■~4b.4 11■••■-■■•■•■"~11• 11.■■■•■• 11141~ M41~oltiailii~:~(64~12hi i `6~5144~751~11114e11 6 firogrculi HannrNEVAL 6.00 uur : Opstaon en staande in de oudtng _Ouwe Taaie- zalige. Daorna gaon ligge op oewe buik 6.30 uur : 5 Banane opete. 7.00 uur : Tijd voor tien-eczjers. 8.00 uur : 10 A-D druppeltjes tnneme en op dc kerktore kijk( oe laot 't is. 8.05 uur : Oe eige acinkleje ui karrene alskostuum. meel alles d'r op en d'r aon. 8.30 uur : Op en neer naor de Mart lope om te kijke oi de Prins d'r al is. 9.00 uur : Opdrinke van alle klickskes en kwakskes die nog in de nesse zittc. 10.00 uur : Ontbijt bestaondc uit 2 balie gakt mee 'slagroom en een fleske sjokomel t 1.00 uur r Tijd om oew-fiezeienue te ~rikt. 12.00 uur : Afscheid neme van vrouw en brakke en zegge to, 'n woensdag. 2.30 uur : Opene van de Isieskesschool 2.45 uur : Aonkomst erremenie en drumbaand van de gun. 3.00 uur : Vertrek optocht : Ge mot mar afwachte oe we lope 3.11 uur : Prins Knillis I zal te veurschijn getoverd worre, Hoe ? Afwachte 4-5 uur : Zaolfeest veur de brakke. 5-7.30 uur : Dieneej van oew eige cente 7.30 uur : 't Patterenaot gaot ope. 8.00 U U r : Jantje Kaanters begint te speule. 9.11 uur : Aankomst Prins Knillis 1. de Raod van 11 en de Ofkapel. Daorna hosse en daanse tot 1.30 uur fvleziek uitschaaje. 2.00 uur Laampe uit. D'ELLEF GE130040 • VAN KARRENEVAL 1. Zet de boel weer us efkkus arstikke op :tinne kop. dan worrut weer net as verleeje jaar unne steengoeie karneval. 2. Kankere. lilluk kijke ísn onheenigeit zaait is verbooje. Die toch tets wil zaaje. doe 't mar in zun tuintje. 3. Zing g'rust oe longe uit oew keel. smeer op tijd. mar niet te veel. 9. Laot de kleine zottekus op de mart vooraan staan. De Prins zie ze zo gère. 5. Vanwege z'n goeie pak. mengde de Prins me om zunne nek angcn. Aan z'n insicnjes eet ie genog. 6. Dees keer magge de kleine zottekus parochie-uis met afbreke. t is nog te nieuw. 7. Kopt allemaal 't karnevalsembleem. en dan _Laat 'm mar rammele". 8. Ge mot mar vent dweile. dan bleft ut Aogje schoon 9. Agge telemaal niks doet mee karneval. motte oew eige opgeve bij monumentenzorreg. la Gebruik veul korden' en serputienes. nieuwe twaletrolk meugde ok gebruike asse mar in ripkes zijn gesnele. 11. As ge 's aves mee karneval naar uis gaat. motte op de verkeerslichte letten. Asse op rooiekool springt motte wachte togge groen en geel ziet. Agge blauw ziet meug d'eelemaal me deur_ ADJUDANT

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01