Views
3 years ago

lapteen-1966

 • Text
 • Karreneval
 • Prins
 • Leut
 • Motte
 • Veur
 • Hebbe
 • Aogje
 • Deur
 • Telefoon
 • Veul

KAR" :NEVALS- uk ■ AANT 7AOGJE Redaksie: Ikke en hij Redaksieadderes: leerfabriek BUITEN-EDISIE • 19-20-21 februari 1966 • Oplage un alluf miljoen MI1181118110 VAN ZIJNE HOOGHEID PRINS KNILLIS I Knillis d'n Eerste van 't Aagje. grootvorst over 't zoveulste ( t tiende) dnedaogenleut-rijk. ridder in de elfde orde van de gebroken ruiten (5). as ook mede in de orde van de zeven afgezakte rooie neuzen. draoger van twee erekruizen (waarvan één op borsthoogte!. en tenslotte beschermheer (eerlijk gekozen) van de ouwbollige _Vereniging tot bevordering van de Kater in aangrenzende Carnavalsgebieden". groeten in saomenwerking met de Raod van Elf Grotsige Zotten. ecnpaorig versneld. spontaan en enorm hard 't Innige volk van 't Aagje en Krelis mee de rooie oogkes. Dadoeme ! - Dadoeme ! - Dadoeme ! Braove. beste onderdaonen. 't is ons - als altijd - weer 'n groot genoegt 11 ammaol 'n oprecht Agge mar leut et.' toe te werpen. Deze keer doen we da nog zoveulste graoger. omdat onze nobele vereniging de schone leeftijd van 10 moren bereikt heeft. Een regelrecht jubilee dus en een jubilee is 'n ding om te viert ' Dus... Allee van Hupsa Kee en bovenarms ertegen aan. Da's da Omdat we dit jaor zoveel te zegge hebbe. meende we er in verband met dc overzichtelijkheid. maar - daar zijn we ons in diepe droefheid van bewust - toch eigenlijk dwars tege alle karrenevalsprinsiepes in (te boek gesteld deur lsidoor Spijkerplaank in 't jaor 1111 van blz. - 11 tan III). goed aan te doen U. goed volk van Princen-'t Aagje. punt voor punt 't een en aander te moeten doen toekomt. Allereerst dan durven we U nog enkele aanwijzingen te geven 1 De echte karrenevalist bazeert al z'n zotte doen en laote in deze daagt op de veilige overtuiging. da zonder hem 't grote feest nie deurgaot. dat 't zonder hem in ieder geval me dá wordt. Hij rekene 't zich daarom tot 'n persoonlijke veraantwoordelijkheid overal aktief en altijd aanwezig te zijn. 2. 't Instuderen. zonodig rippeteren. van de leuthederen is 'n dure plicht. die grondig en hartstochtelijk vervuld dient te worre. wil men er zeker van zijn zich als 'n respectaobele zot te kunne gedraoge. (Veur de liefhebbers hebbe we 'n vrijwel wetenschappelijk oefenschema saomengesteld bestaande uit de ouwe toppers as : ..En tatteme toffe jonger rijn-. Emme moeder hee gezeet. adde maar leut heten (veur intellektuwelen) _Tanze mit mar in den Morgen". 3. Veur di jaor advisere we U vroegtijdig (da is zo gauw mogelijk) de tekst van 't karrenevalslied 1966 in te studere. zoda ge nie naar asem ooft te snakke as uw landere 't gaon overhore ! 1. Ok di jaar doen we wit zeer geheimzinnig over onze aankomst, beste mensen, daarom vertelle we daarover nie veul. Om elf minute over drie behoort ge klaar te staan op de Mart. en vooral de ouders van de zottekes worden verzocht mee te kome. want dar hebbe we 'n aparte bodschap veur. 5. In de veurgaonde more hebt Gij voluit laote zien. dat 't enig ware karrenevalsviere allenig mar in 't Aagje gevonde kon worre. Gij hebt U mee vaort en verve. onverschrokke en mee de volheid van Uwe ganse persoon in de kostelijke maalstroom van de ongebreidelde leut gestort. om drie daoge lang onherkenbaor veur kind en kraai 't beestje uit te bange_ •. ads. .44e sa Da-maa a. 31.14 spettert van pure lol. dat mot er hard gaon en zo onstuimig. da z't in Keule kunne hore. begrijpt ge En alle winterse kou die ge in oew botte- stelsel hebt verzameld mot er Y, eer uit En grondig. En dit alles doet ge onder 't motto. Uwen lijfspreuk van dit jaor : _SCHUT MAR IN M'N PEDT". Onze prinselijken en hartelijken daank nu. goal alvast uit naar — De groot geachte leien van de Karrenevals Commissie. — De schone manne van de Raod van Ellef. — De kleurige drumbands en stoere blaoskapelle — Eel veul aandere karrenevalsverenigingen. en tenslotte naor iedereen, naor alleman en vrouw. die we vergete te noemt, mar toch 'r aan mee hebbe geholpe di jaar wir 'ns karreneval te viert as nooit tevoren. Rest ons nog aan alle mengt van 't Aagje. onze grote en kleine Ondcrdaone, 'ne leutige Vastenaovondviering toe te wenst. Verga in dees drie daoge al oew zurrege mar 'ns. Laot aan oew bure. oew vriende of de antipoden hiervan oew aandere mar 'ns zien. Dan zulde nao afloop zegge: Ik heb 't Aagje gezien. nou kan 'k... vaste. Beste mense. da was wa wij te zegge baddes Tot spoedig ziens en me vergete : ..Schut mar in m'n pede' Gegeven op een der veuraovonden van Vastenaovond. 1 Program, Karrenevalszondag lilitHEIE1 1LS- LIED 1966 ; 0 0 .,,e.a,a.azImatekuszk KNILLIS I. h 21 096februari 6 -Ook op biartcnevaisonclag komt de zon op ui het Oosten. mar dan ziet alles er heel aanders uit as aanders. Kik mar : 6.00 uur Zon op in Japan, het land van de Rijzende Zon. Alle geisha's trekken d'r karrenevals-kimono aan en gaan ne lotusbloem zoeken. 7.00 uur Ook in China is de zon gearriveerd en elk spleetoogiongeske en -meske zoekt zunne zwarte vlecht mee in geel petje op 8.00 uur De zon is nou in Rusland en daar ziede dan al die Bolsjewiekskes ne grote bontmuts op zetten bij durre bonten kiel. 9.00 uur In Griekenland zijn ze ook al wakker en daar daansen en zingen ze de Sirtaki samen met Zorba. de Griek 10.00 uur De zon komt langzamerhaand de kaant van Braobant op. want hij is nou al in Polen. waar de kinderen de mazurka en de polka daansen op de wijs van : Ik ben zo blij, zo blij 12.00 uur In Duitsland. boven de Run. is de zon ok al opgekomen en iedereen heeft daor al 'n paar liter wijn door z'n keelgat laten glijen Ze zijn al aordig in stemming. mee d'r feestneuzen op zingen ze: Warum tst es am Rhein so schon ? 14.30 uur la wor. ik zie da ze in 't Aogje al wakker zijn. De poort ‘an de Meskessehool op de Doelen gaat open en om 14.45 uur komt de drumband van Fier en de Boerekapel van St_ Caecilia dur aan. 14.55 uur Vertrek van de optocht vanaf de Doelen. 15.00 uur Op een teer geraffineerde. exclusieve wijze zal de Prins zijn intrede doen en wir vor 3 dagen het heft in baanden nemen. 15.15-16.00 uur. De Prins trekt mee z'n gevolg deur 't Aagje. Hossen en zingen verplicht voor iedereen 16.00-17.15 uur. Zaolfeest vor de kinderen. De allerzotste zottekes en zottonnekes krijgen nen onderscheiding. 16.30 uur Natuurlijk : ..De Spekpolonaise". 17.15-19.30 uur. Verplichte rust. 't Grut naar bed brengen. 'n hapke eten en oewe kiel even luchten. 19.30 uur Zaol open. Entree tegen betaling van j 3.—. Geen toegang voor personen beneden 16 jaar 20.00 uur Jantje Kaanters begint mee z'n mannen nieztek te speulen 21.11 uur Prins Knillis 1 mee zunne Raad van Elf komen binnen en mc gewoon deur de deur. 20.00 uur-1.30 uur. Stilzitten of droogzitten verbogen. Hossen en zingen speciaal aanbevolen. 1.30 uur Duur uit. want Chris Wiese mot de zaal wie uit gaan mesten • ■■■•■■•■■■■■■•■•,■■■■■■■•■■■■••■■■•■•■••■~ .....1,11>■■•■~A..■■■■■■■■1~■.•••■••■•■■••■.••'..... Melodie .Santo Domingo' We gaon naor 't Karneval. en neme ze mar met Ons fantje. ons Mieke en ons Kee. In 't Aogie edde leut. en witte wie da zee Ons Jantje. ons Mieke en ons Kee. Want ut Aogje is dan as Santo Domingo as Santo Domingo. en mooier nog as da. Want ut Aogje hee 't lak aan Santo Domingo da's da De sikkeretaorus vertelt : De sikkeretaorus van iedere hoge Piet mot allus van zunne baos wee. nie alleen wattie in ut openbaar doet. mar ok alles wattie in zun pattukulicr leve uitspokt. Nattuurluk motte al een heel tijdje sikkeretaorus zijn wilde ocwc baoe deur en deur kermt. Nou van m'n eigt mag ik wel zegge dat ik zo ver ben. Ik ken munne Prins stikgoed en ik gao jullie in deze karrenevalskraant iets over hem vertelle. Prins Knillis 1 wier gehore op 8 juli 1937 in de stad. Zun vaoder hitte gin Knillis, want aanders waar onze Prins gin Knillis 1 maar Knillis 11 ~ritst. Van begin af aan konde merkt as dattie koninklijk bloed in zun aaierkes had. Waortie da van daan gaold heef mag Joost vete. mar zun vaoder had mar gewoon bloed in zun lijf. Nou mot ik er wel as kuuriejoosieteit bij zegge dattie un broer heet die ook blaauw bloed heet. mar da's nie zoo blaauw as van Knillis. mar ja die zun rijk is ok veul grotter. Het rijk van zun bruur is net zo groot as de zaal van dc Fit- deeliejus. Onze Prins hee; een heel stel goeie eigeschappe mar ok enkele kwaaie. Over dc kwaaie praat ik nic vcul al vin ik dattie een beetje te makkeluk zweet. Aggum s'aovons mee karreneval tegen kom. ziedt de zweetdruppeltjes dur zunne smienk heen kome. En da mot nie veur 'ne prins. Die mot wel zurrege da z'n persunneel op tijd zun natje en droogske krijgt. mar zelluf moetje steendroog uit d'n hoek kunne kome. Dan vin ik ok da zun otoowke veuls te klein is veur zunne doen. Welke hoge mieter heette nou een opel kuddetje ! Nee, ne sjeevrolet of zoiets zou beter passi. Mar goed. da moetje zelluf wee. En dan nogwa: as 't op cente aankomt istie bikkelhard. zo hard as unne kaai. Wel istie geweldig muzikaal. hij slaot een aordig end weg op :'n gitaar. douw mee alle tien z'n vingers de gatjes van een klarinet dicht en heet ok nog zo'n houte flatje waartje op kan piepe. Omdattic ok nog saksufoon speelt. hebbe zum bij Sesielieja gevraagd. Dur wor zellufs gezeet dattie Moleschot op zal vollege as dirrukteur. mar zeker is da nie. Om naderhaand veur kinderbijslag in aanmerking te komt beetje ok een baantje. Hij is inkognito schoolmeester en da docht vrij aordig. 't Liefste gaon de brakke mee um voetbalie. want da docht as gin aander. 't Is da ze in Groen-Wit gin geld hebbe om zukke manne te betaole aans wastic daar al lang bijgewiest. Om zun personeel te kunne betaalt, gaotie %lovas zo links en rechts veurdrage en bakkt vereent. Pas geleeje aait mee, Zjuul de Korte opgetreje veur een volle :aal meest uit Zeuvenberrege. Hij heet ok al een plaat lande manke, mar die !laaie nodig om ut nummer van zunne oowtoo op te laaie schrijve. Astie wa mot kopt. kootte alleen mar goeie dingt. gin rotsooi. En ~ie zoiets dan heet en hij zie zo'n zelfde ding wa beter is ruiltic ut ouwe weer in en kopt de betere. Tegnies 'Uitje goed onderleeje- Hij heef zogezeet unne tespliese knoest in zunne kop. Ut peranined van zun paleis gapt bij hem op andiejentst asre stukke hebbe aan de brommarkes of aandere inuspentjes. Ut valk weirek laat le dan doen en zelf doeltje ut fijt< werrek. naait run hekel aan 't vrouw. hee kan ik bepaald niet zegge. mar zun erge vastegge beetje tot nauw toe nie gedaan. Mar ja. wie wit hoe gaauw zoiets kan kamme. Tis topt oe gaauw.

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01