Views
3 years ago

lapteen-1967

 • Text
 • Veur
 • Prins
 • Karreneval
 • Breda
 • Jaar
 • Gaon
 • Jaor
 • Naor
 • Karnaval
 • Veul

KARRENEVALS- KRAANT TAOGJE Redeknie: Ikke en hij • - 6 - 7 februari 1967 Redaksileadderes t leerfabriek BUITEN-EDISIE • Oplage un allul miljoen ~11 PROKLAMATIE OPENBRIEF Moto-foto. Hofireviirenctor 'n Artelijk welkom aon onze nieuwe Burgervaoder iogedialachbaore Ir Mark., Ne he!~ geoord dat 01114 • ',aai Joep nop moede eet met dijen aonapraok van :linne. Po Taf 44 pin blij, da we weer Minnend ebbe, dna • titel droogt Naamens stel t dogje n**1 Pnne Knal. he I mee run groot gevolg wan de Rood van Elf oe .an geneer hm% OM • bom in ome betoon. kontreitra Ge Brit bil ons dubbel welkom want no kobbe geboord. dat U to aal veel lat tere gegeten hot van don landbouw en ds luandenj .n dan bon d r ene, dm, 001 bij ons in t Aogie ardablake goed damel Zult voelen W•4 in t A0201 wet/ween to9atmed dimt n deel den orneendagen mom van Bredso si% As tm* 'ne komt rondeminim en ons Aogie dan tukke ome Nel kunnon ~tod aan e ethOttet billtd~#010 MMO runnen hand bovrorido grond en Bun ~ot nuit on omen» m do isamon Sri ooi. oom% rondeel/aam *dele Bareed, Myoom as un apert IsessAmmt PIM "- WIM 1110 wan 11~n% te WIMIPIN am dam OM. .a 4n de grond kaseest Deormut mol% nov no. t Aow, trio As g. fnee 0.4 ',ha nue n den of dan dr* "mot wed kunt. dan *Lap* na nel Om went op dm ~rij tijd wij rd• van den domme Ut Ileht arida wo oom gmemod we ma. don Kau.mowat door t Aow. to Karrenevalslied 1967 konwle mat da ovvron ms wel va oior te goed We begrijpen da oo na* do mint. woei ard wornike en Eirodao de zondag bever deurbrionot bij rooitear, en da brakken Ga ot ion schoon aa tin omme we op t poentje in ere kaant "rem De Prins en do Rood van En ouden vt dan mart to goed tot roiliegond oor me* karrenaal Van t veuriaor .notto schen na gouw op d eunitoratris kommen Ni. mar gs mot meekom en de mootworigm We ~en ar 04, "odes dep van, onwil do Ibinnon ee goed Wo %rijf ion to mof aon, or [Vit ooi b.1 ruw ~mon van t A echt op oom gemak vemaiew eurgonmontor remde* an tot mom., OE VEURZITTER VAN DE RAOO VAN ELF Vlak mor hot tee pene gom van duim Waant. bereikte om t bond* dat t Zipte DoorhodWgiii Hoogheid Prins Krat es d n Urine 'werft bohimaik in mae►ure Burgormootor van Ilemideo. Bood Marta n oncloracheiding toe be keervee op grond van non wamde vont...- obon. insimmol nvv ego km Do ~Won broeMondo wo ormercio lusten ort~ ~de tot do ad. wem -Van ~aow Tot Engediser aaien Mom op aso dar Kania~ ~dem awegal~ DE REDAK ~ho Do. Re M, _ t Soodd o• at sic ▪ lto% do hindoe" a oom boom la Moho do Modi door mol ars ge b Veel de saaie aa aa aa lam "k Wit gewen ast maa, è by nol ree reelladod alp ~ot End pom al ~e ad hol Me. 't Amy.. IlLemegel • van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Knillis I van Princenhage. vd, Knars d'n Eerst* van t Aogre. Grootvorst over het ELFDE driodaogeolertnijk, Weidar in de Orde van Eerhentol, als mede in de Orde wan de Zeven Alio/akte Nauren, driogor van allo donkbaore ais ondanklmore &inruimen, Beschermheer van da „Verenging Tol Behoud van Natuurlijk* Monumenten en, anr hebben dr oer een driewerf GEGROET int te kraornen Noen redere Carnavalavnirder en den dorper. Weerde. Waixdovoite en Waardevast. Ondordaonon Dit Oor weren wij ons goorste oprecht* jubileum Onr. niet te onderschatten Zottekapskortoruging heeft d* respectaobole leefttid beiadd van 511 minors n leeftijd die zowel ons sta onze horsonon tot ~donken heeft gestemd onder Ast motto WIT 'T TOCH OK Aongemon volgens van Dooie n jubileum een foresteloke hordenking is rast het bestaat van mits oodunindir een rond aantal jaonin, hebben vol gemeend hot faestolijko uit de definitie bs mosten hooien *n dit op OM Aogm Karnaval to. te passen Op welke marker we dit doop 1 Door ral nog wel rots over ooschreven worm in „La Von Eer- ding :ouden ms Or* malen boirchien Eif oer hebben Ge groot geachte loten van do Kantavaisconsmrsaie De 11•0•0•••• mannee van de Rood van Elf De kleurspe drumbands en stoms blaoskaoallo En tel mut aardere instronevalmtirenrgorgen hun beet* krochten gagavon, en wo hopen da re dat nog rang animaal rutim blijven doen ihmID, Mep ent Ook wo zullen trachee" to Wijven wneen tn do carnavairmaoterm van de Hoogs* Roemden en de rost van de wereld. alleen hopen tm dan op An beier nosuitarof aa da, wammes we op de foto Nauw bs n man 1N ~vn Ria Ma o8alvast no Bondige VeMenaiir-rndvrormo too to 441111111e.kftele„oo •rjrn, rad p I 040. pontos om "Mot ok *no non '11 • WIT 'T TOCH OK Gegeven op d4 Inl.& • •AvOnd van V dis ten/10. pnd 104111.111 I DAGINDELING 1113 k 0u~ wem •• 114 • 4•4s 4.0.4 Me fp OM ~wi bmeri (1, 4 ~OS ás laas Iman at estA Anwb w ~ad ••• or. •• aa bod adawas ar ~fa ~a led [makste isram aa. .• es 4, ti 14~ a1 ••■• ~PO won die 14••••••••10 lafs tna sep .os usa ~b • dam - ME ••• dne•P• ave hapo allee 444 ~p 49 ast • •444~411~4 44,4 da ~da 44~ da a• kraal 4~4■•■••■~44~ 4.4■ • rf S Speciejaal veur de Brakke • • Speciejaal veur de Groten veur de gekste zondag van het jaor ree n1-14111 MA aa. non. ~ra aa ~Mb M•r• ■•••44 1•4*-->. I•40 •••• soos /P WEI Op dr. Comoon ome oe oom ~ir wao dle News bnéabar lik- a• talm har. ~moe .wak .am dijn Osaista aa ~II Mona. Miszes aidaa.••• aam M worp r r M*111• ot.-~ aa wrr beat y..~ ~ra. ee duw des ~a ,11*— OLM UW Maa e v eada4m Ad,. d..• ~dr ada asai hodo• da• rn.a woutad war aa erenier *sr laa sein iia.11.13 estla a, 1 Pano~ ad dna Oadda• ~pa ast 1~ aal ~ad 4.. .41~ aa aa am ~aa da aam Paar ia br *b be, s • uddll Cho emoe a~maa amIdaliad~ daa~di de v •~•• ~re ~Ia Y r 11/4/4/" ra- dial ~I Gom ••arr • aalla. op •• aa.e leen te..» IIea Zara oas• 1~ dar amer NIM WI ta• ~si .nara al ~aam, aa 4i~ •■• t.••• lo~ s as in bmoo. ii e* moa Dow *wade A tb "Me •■••1 al %da *op t • ~om Al. 411 • enikroalmmum wal ast wolla P40 asmoes fM 1110 NI nomwd• wee .P••• ~or pa dir r er. 4•••• 44a• Vwo uwe r ' •■•■•■4~4~4■41~~~ Naties om ranges. Die hum op midelll 3 6,1~~~ wee horrors koste op de St-ilawmodessceost Za hoede bi ~Ik 4 Sid f Doemen en ~e gal% bont doomons•gamound 3 hogrumenhe booSsa a mee ■ bet boe acfea. 1 bare» eenselear 4.41~4~4110411.41~41~4.4. 4.4.4b4b••b4b4be4.4b4■4.4~4b>41.4b~W1. rl Aan Z•tre Moziyinoo..1 uu Punt. . E2collontre de Socristrine. do Raad Elf. en aan allen dm direct of indirect betrokken sin bil Karnaval Princenhoga HOOGHEID. ce. Elf jaar karnaval in Proncenhaos atomt tot nadenken r En Ht elf gaat beheers rk nog mot da taal. laat staan het schrift der k armvol boir k kon Roods eet Moor heb di als getrouw huis vader. al of neet roet toon peuter op mijn schouder, Ulo aankomst Hooghoud, moe oismaakt. Rooide keer zondagmiddag op de markt gestaan en getuurd naar Toren curnioontohuts, Postkantoor. Hol Rode Hort en and... hoge imposante gebou ~n, melke ome markt rijk is Reeds elf kaar heb ik m• Hoe kunnen to zo gok doen '› Doch Hoogheid, wiet, de tijd lood en doet veennon e Os pouters hierboven genaamd, zijn groter geworden, en bezitten kiel en das en pel en allo nodig* attributen. Doch de ouders van die kinderen :.in nog roof allemaal kamovalodnithon ge wonden En Mich, als we roder jaar hal kleun° ceremonieel aanochoesson, dan knobalt E5:olud Zo yro gt: kw:hotni edrytiojaapfoncensiee de kreng wagen Elf laar WI sublieme vereohrjoing van lIttemefigretr. beet mol hoold Na &I jaar van de jeugd van Primer,- hoge, krunavalsooktuen mato" ie naar Mijn mening ionoomin geslaagd En volgen* mij bent U er ook rs oe- o.irigagd eft... nisor7:. ton fimMIM "1° Mfif IPjfindoeff c."4" vfm 3ff t. Wo kobben MI" een poot mat gelerden. do confrontatie meegemaakt wan de Prtnem van Breda *n PrincAmt.mgo Mast 00%, anno Pm» won Buide maarts» waart pij gekomen t Wed dacht brt viel PtIncombado En oio pij don HoogAmd, mej. op oom linkse ~mg, eengazet hebt een .lokre m 1rw 11mM to othelpoon, dan doe 4i dot toch raat gaans. En wol, om ~mom al. Vaders en Moe dom U Men to ~hom voor da oll .le« liarnmetermuode, die aio in Prints" "."~": ~en z 3 past don nu kanoralsjudeun HornjImird. A fehe~. U met de voor• treflohjka organisatie, mol de prime 114- onorawbay, the to Aanhef moet Newtion, om to Ms I organiminin om in Mand te houden Karnmat Pnricenhege nog vol* wen wem echt ~oe ' Hooghent Onoogiadrato Hem Socootrlo. Simon won hot govold, Raad von EN, Oei allkom ook 4. ~hom echter do alom' am" omina do midi,* van Polommo• har ome looMIPle pot.lrooroon mot 44 kemmokikálli. •_ Jr. mom ompl. do. os Ia 1 Mate *e -Dois staf swap . • mol oom. i UI koor ~cm R H DREEFNARREN 004 11, I jaar gum de ,Drimfrowner seih om ~beneden 00 .1 ood•O~ lestop , •~10■11 esse AM lat riet do Pristcosteeagom ‘4119•11~1~1511 eer NO« 1101 ptovo loomst Za imam dla dem ei .NorinoweiN" me a. Ormi Ook zit kableen mee moe ~om en da aa -Sfint 't ho) dr Aa oe dim wind moei Or om al de 1111- gomt, dm gooit oe op ~Mbo mol 12 dove tem OM ~K MI* Om met eizip •• er om et. fe Mee ram Am war 440 st

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01