Views
4 years ago

Unelmoi ja uskalla. Toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen.

  • Text
  • Opinnot
  • Opiskelu
  • Yrittajyys
  • Tukeminen
  • Naiset
  • Opiskelija
Toimintamalli naisyrittäjien yrittäjyyden ja naisopiskelijioiden yrittäjyysaikomusten tukemiseen.

hdessä työstettävien

hdessä työstettävien aiheiden tulee nousta ajankohtaisista teemoista. Niistä tulee löytyä näkökulmia ja hyödynnettävää sekä opiskelijoille että yrittäjille. Teemoissa voidaan hyödyntää esimerkiksi korkeakoulujen TKI-toiminnasta nousevia aiheita. Alla esimerkkinä Smart Ladies –hankkeessa toteutetut työpajat ja niihin liittyviä tehtäviä: Työpajat 2 kertaa kevätlukukaudella, 2 syyslukukaudella: I. Aloitustyöpaja (asiaan virittäytyminen ja tutustuminen) II. Teknologiset valmiudet: esimerkki sähköisestä liiketoiminnasta, ilmaisia sähköisiä työkaluja III. Sähköinen markkinointi IV. Tulevaisuuden ennakointi ja muutokset V. Kasvuyrittäjyys ja sen edellytykset VI. Omistajanvaihdokset ja omistajanvaihdospalvelut VII. Omistajanvaihdokset osana yrityksen strategiaa VIII. Johtajuus: volitio (toimeenpanemisen taito) IX. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa X. Työhyvinvointi ja tuottavuus XI. Lopputyöpaja

Tehtäviä oli mahdollista pohtia kasvokkain kohtaamisen lisäksi erilaisin digitaalisin apuvälinein. Esimerkkejä ennakkotehtävistä: Esimerkki 1: Opiskelijoiden yrittäjätarinan kirjoittaminen • Mikä on yritysideasi, mistä se on syntynyt? • Mikä sai sinut innostumaan kyseisestä asiasta? • Millaisia ajatuksia sinulla on yleensä yrittäjyydestä, millaisena näet yrittäjänä toimimisen vaihtoehdon verrattuna palkattuun työhön? • Millaisia mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa yrityksesi suhteen? • Millaisia yrittäjäominaisuuksia itselläsi on? / Mitä mielestäsi yrittäjältä vaaditaan ja miten suhteutat itsesi näihin vaatimuksiin? • Miten uskot onnistuvasi yrittäjänä? • Millaisia tukiverkostoja itselläsi on, jos ryhdyt yrittäjäksi? / Mikä vaikutus näillä verkostoilla on? Esimerkki 3: Johtajuuteen liittyvä ryhmätehtävä Voitte käyttää mitä tahansa alustaa työskentelynne pohjaksi (esim. google docs). Pohtikaa ryhmässä seuraavia asioita: 1. Mitä asioita pystytte hyödyntämään volitio-työpajaan liittyvistä teemoista? Mitä ajatuksia työpaja herätti? 2. Seuraavalla kerralla aiheena on digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa. Jos teillä on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, voitte lähettää niitä etukäteen. Esimerkki 2: Tulevaisuuden ennakointiin liittyvä ennakkotehtävä 1. Pohtikaa, mitkä alat sivuavat jollakin tavoin omaa alaa? Näkökulmana, minkä alojen muutokset heijastuvat tavalla tai toisella, vähän tai paljon omalle alallekin. 2. Millä tavoin käynnissä olevat suuret muutokset voivat heijastua alaan (kaupungistuminen, jännitteinen maailma, luonnonvarojen kestävyyskriisi…)? Tähänastisesta käydään parin / ryhmän kanssa ajatustenvaihtoa. Keskustellaan ryhmän edustamien alojen kannalta ja kirjataan pääkohdat ylös. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan kysymykseen. 3. Olette nyt tiedostaneet sellaiset alat jotka voivat vaikuttaa omiin aloihinne, sekä pohtineet millaisia seurauksia suurilla ehkä maailmanlaajuisillakin muutoksilla on. Pidä nämä asiat mielessä kun seuraat lehtiä, uutisia ja muuta mediaa. Kuulostele löydätkö ehkä jotakin uusia nousevia asioita, jotka mahdollisesti nousevat suuriksi ja merkittäviksi (=hiljaisia signaaleja)? Osuuko silmiin villejä ideoita, joissa on kuitenkin hyvä ydin? Kirjatkaa ohuiltakin tuntuvat ajatukset ylös. Seuraavan tapaamisen aikana käydään lävitse mitä kukakin on löytänyt.