Views
4 years ago

Unelmoi ja uskalla. Toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen.

  • Text
  • Opinnot
  • Opiskelu
  • Yrittajyys
  • Tukeminen
  • Naiset
  • Opiskelija
Toimintamalli naisyrittäjien yrittäjyyden ja naisopiskelijioiden yrittäjyysaikomusten tukemiseen.

Vaihe 3: Työpajojen

Vaihe 3: Työpajojen suunnittelu Työpajojen aiheiden tulee olla ajankohtaisia. Teemoja voi löytää esim. korkeakoulujen TKI-toiminnasta. TKI-toiminnassa kehitetään usein erilaisia työkaluja yritysten käyttöön. Näitä on mahdollista hyödyntää työpajoissa. Osallistujien apua kannattaa hyödyntää ennakolta valittujen aiheiden tarkennukseen. Aiheiden tarkennukseen liittyviä kysymyksiä, apua näkökulman valintaan ja tarkentamiseen voi hakea esimerkiksi ensimmäisellä tapaamiskerralla. Näin osallistujat tulevat kuulluksi. Lisäksi kun saa vaikuttaa aiheeseen ja ehkä myös puhujan valintaan, sitoutuvat osallistujat paremmin mukaan toimintaan. Kyselyiden toteuttamisessa voi hyödyntää digitaalisia työkaluja. Sopivan ajankohdan löytäminen ei välttämättä ole aivan helppoa. Sen eteen kannattaa kuitenkin nähdä hieman vaivaa, sillä mikäli ajankohta ei ole sopiva, ei tule osallistujiakaan. Osallistujille kannattaa tehdä kysely, jossa esitetään vaihtoehtoisia ajankohtia. Näistä valitaan se, joka sopii useimmille. Tapaamisten ajankohdat tulee sopia pitkälle etukäteen, jotta yrittäjät voivat varautua niihin jo hyvissä ajoin. Yksi teema per tapaaminen mahdollistaa aiheeseen pureutumisen hieman syvemmin. Aihe kannattaa rajata hyvin, jotta sen käsittely on mahdollista sovitun ajan puitteissa. Tapaamiset on hyvä aloittaa yhteisellä verkostoitumislounaalla, jonka jälkeen on yhdestä teemasta toteutettu noin kolmen tunnin työpaja.