Views
1 year ago

Teximp Produkt guide Kroatia

 • Text
 • Teximp
 • Alata
 • Vretena
 • Broj
 • Montiran
 • Gnijezda
 • Vreteno
 • Haas
 • Dodecagonal
 • Strojeva
 • Produktguide

Teximp

Teximp Povijest Jedan od prvih CNC strojeva prodanih od strane TEXIMP-a, prozvođača TORNOS 1982 – osnivanje dioničkog društva Teximp SA s četiri partnera 1987 – Vlado Vukoja preuzima 100 % udjela tvrtke – otvaranje novih prodajnih tržišta u tadašnjoj Čehoslovačkoj i bivšoj Jugoslavi 1994 – Ekspanzija prodajne i servisne organizacije 1997 – otvaranje prvog Teximp tehnološkog centra (TTC) u Pragu 1999 – povećanje prodaje na više od 50 strojeva u godini 2001 – više od 100 CNC prodanih strojeva 2002 – Teximp SA slavi svoju 20. obljetnicu 2003 – radna snaga povećana na više od 40 zaposlenika – prodano više od 180 novih CNC strojeva – postignut konsolidirani promet od 30 milijuna CHF - 8 -

2004 – otvaranje Teximp tehnološkog centra (TTC) u Ljubljani (Slovenija) – otvaranje drugog Teximp tehnološkog centra (TTC) u Pragu (Češka Republika) 2005 – više od 60 zaposlenika – više od 250 strojeva prodanih u jednoj godini – otvorena 4 Teximp tehnološka centra (TTC) 2007 – otvaranje dvaju novih Teximp tehnoloških centara (TTC) u Rumunjskoj (Cluj-Napoca i Bukurešt) – Teximp SA slavi 25. obljetnicu – više od 100 zaposlenika 2009 – Veliko otvorenje tehnološko servisnog centra u Beluši (Slovačka) 2011 – prodano više od 300 novih CNC strojeva – otvaranje dvaju novih Teximp tehnoloških centara (TTC) u Sofiji (Bugarska) i Beogradu (Srbija) 2012 – Teximp SA slavi 30. obljetnicu – prodano više od 360 novih CNC strojeva – otvaranje novog Teximp tehnološkog centra (TTC) u Zagrebu (Hrvatska) 2013 – ISO 9001 certifikat 2014 – više od 110 zaposlenika – prodajne brojke povećane na 580 strojeva godišnje – otvaranje novog Teximp tehnološkog centra (TTC) u Pragu s izložbenim prostorom većim od 800m 2 i 500 m 2 ureda i prostorija za poduku 2015 – Teximp SA slavi 33. obljetnicu u Splitu 2016 – otvoreno osam Teximp tehnoloških centara (TTC) – u Češkoj Republici, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj i Bugarskoj – više od 2000 zadovoljnih klijenata – više od 6000 instaliranih strojeva - 9 -

Equipment

Equipment

Contact us:

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht

Phone +41 44 914 40 00
www.teximp.com
info@teximp.com

Teximp International Zurich, Prague, Brno, Belusa, Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Zenica, Arad, Bucharest, Cluj-Napoca, Sofia