Views
2 years ago

Třebízský občasník 2019/3

  • Text
  • Svoboda
  • Listopad
  • Dotace
  • Opravy
  • Obec
nepravidelný časopis OÚ Třebíz, 30 let svobody, listopad 1989, nekrolog

Třebízský občasník

Třebízský občasník21. listopadu 2019, č. 2019/330 let svobodyVážení občané,v těchto podzimních týdnech, alepřed 30 lety, probíhaly události, kterézásadně změnily život v naší zemi. Přesmnohé problémy, chyby a nepravosti,které se občas dějí dodnes, je od zimy1989‐90 náš život svobodnější. Dokladembudiž třeba i taková maličkost, žemůžeme svobodně vydávat náš Občasník...Neměli bychom také zapomenoutna události před 80 lety, kdy naobyvatele a hlavně na vysoké školství začaltvrdě dopadat režim protektorátu.Milí spoluobčané, přejeme všemklidný podzim, hezké prožití blížícího sesvátečního období a úspěšnou budoucnostv naší krásné obci, ve svobodnézemi...Příspěvky pro ZŠ KvíliceJelikož se šíří různé zvěsti o tom, že obec Třebíznechce přispívat na provoz ZŠ Kvílice, uvádíme zdeupřesnění stavu. Reagujeme tak na informaci vedení ZŠKvílice.Obec Třebíz přispěla od roku 2017 k dnešnímu dničástkou 76 058 Kč.Obec počítá s výdajem do rozpočtu na školní zařízeníčástkou 10 000 Kč na rok. Tuto částku v roce 2017 ZŠKvílice obdržela. V tom samém roce žádala paní ředitelkapříspěvek na dítě 1200 Kč. Jelikož školu v té době navštěvovalo18 žáků z Třebíze, zaslali jsme další příspěvěkv částce 21 600 Kč. V roce 2018 nás paní ředitelka žádalao příspěvěk na konvektomat, kdy jsme se společně s paníředitelkou na veřejné schůzi domluvili, že tato částka budemísto příspěvku na dítě. Poté jsme obdrželi fakturu načástku, která byla o polovinu vyšší 44 458 Kč. Částku jsmetedy uhradili s tím, že v roce 2019 nebudeme zasílat příspěvekna žáky.— GZ —Čipy pro psyOd roku 2020 vznikne chovatelům a majitelům psůpovinnost evidence očkování s možností kontroly pomocíelektronických čipů, které má mít každý pes pod kůží. Maláoperace (vpich mikročipu) není nebezpečná ani přílišbolestivá.Pro zájemce je dojednáno s Veterinou Petra Kladno hromadnéčipování třebízských psů dne 14.12.2019 od 11:45na sále OÚ. Cena cca 300 až 350 Kč, zájemci nechť se předempřihlásí na OÚ kvůli přípravě odpovídajícího počtučipů.Krátké zprávy• Výstava o zemědělství — při letošním Jarmarku v muzeu31. srpna byla slavnostně otevřena obnovená expozice zemědělství.Opravený prostor nad konírnou č. p. 1 stojí zanávštěvu.• Opravy památek — v letošním roce podpořil kraj obnovučásti střechy na špýcharu č.p. 1 a ministerstvo kultury zajištěnía opravy štítu. Částky jsou nevelké, postup pomalý,ale aspoň něco. Nadějně vypadá dotace na restaurátorskýzásah na pískovcové pietě pod skálou (pro r. 2020).• DVB‐T2 — připomínáme blížící se změnu v technologii televizníhovysílání. Podle typu přijímače si může vyžádatjen přenastavení nebo nový set‐top‐box.• Varování před výkupy půdy — v poslední době se množínabídky „výhodného“ odkupu nemovitostí, hlavně ornépůdy. Důkladně případný prodej rozmyslete. Často sejedná o tzv. „novodobý feudalismus“, kdy největší agropodnikyskrytě skupují co nejvíce orné půdy. To jimumožní omezit konkurenci a získávat dotace z evropskýchfondů. Půdu, které se zbavíte, nejspíš již nikdy zpět nekoupíte...OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍÚZEMNÍHO PLÁNU27. listopadu 2019 od 18 h na sále OÚNávrh ÚP je k nahlížení na OÚ a na www.trebiz.cz.POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO18. prosince 2019 od 18 h na sále OÚProgram veřejného zasedání bude zveřejněn na vývěsce a naelektronické úřední desce.Informační občasník obce Třebíz. ZDARMA. Reg. č. MK ČR E 22238.Vydal OÚ Třebíz v listopadu 2019 nákladem 130 ks. Redakce a sazba T. Jiřikovský. Vytiskla Tiskárna Kočka Slaný.www.trebiz.cz obec@trebiz.cz tel. 314 314 457Strana 1