Views
1 year ago

Třebízský občasník 2020/1

  • Text
  • Trebiz
  • Pamatky
  • Obec
nepravidelný časopis OÚ Třebíz, epidemie, památky, opravy, územní plán

Třebízský občasník

Třebízský občasník24. srpna 2020, č. 2020/1ÚvodníkAž nyní, na konci léta vychází další číslo občasníku. Od posledníhovydání (v listopadu 2019) se toho událo hodně.Přečkali jsme nástup epidemie i překotná restriktivní opatření,prožili snad uvolněnější léto a nyní jen čekáme (s určitými obavami), copřinese začátek školního roku a podzim. Poprvé od r. 1975 byla přerušenatradice třebízské pouti. V obci mezitím probíhá řada aktivit, mnohé snadpovedou ke zlepšením (opravy chodníků, dvora č. 4, památek, osvětlení aj.).Třebíz se díky obnově pomníku V.B.T. dostala na celostátní putovní výstavu„Cestami proměn“ a Třebíz bude také hlavním tématem podzimní konferenceSlánské rozhovory.Přejeme všem příjemný zbytek léta a hezký podzim.Pomník V.B.T. před a po opravě(Foto V Adamec, 2018)Územní plánPo mnoha letech je konečně hotovúzemní plán obce Třebíz. Platnostnabyl 12.2.2020. Pořízení bylo podpořenoz prostředků IROP. Nyní sepřipravuje zadání tzv. regulačníchplánů, které upřesní a stanoví dalšístavební rozvoj Třebíze.Stručné zprávy• Opravy chodníků — V části obcebyly obnoveny povrchy chodníkůi obrubníky. Chodníky na návsičekají na stanovisko památkovéochrany, jak by oprava měla vypadat.• Úprava dvora v č.p. 4 — Obecnídvůr v č.p. 4 prochází výraznýmúklidem a úpravami. Po dokončeníprosíme respektujte cedulky a pravidlapro ukládání různých druhůodpadů. Udržujte pořádek.• Tříděný odpad — Kontejnery natříděný odpad na (bývalé) „panelce“jsou často plné jen kvůli nesešlapanýmkrabicím a PET lahvím— prosíme, sešlapujte je před vyhozeníma šetřete tak objem kontejnerů.V okolí udržujte pořádek.• Socha V. B. Třebízského — Popředloňské opravě pomníku VáclavaBeneše na skále byly na jařevýrazněji prořezány a odstraněnykřoviny v okolí, a otevřel se takvýhled k obci a na panorama Českéhostředohoří. Obnova pomníku,kterou kvalitně provedl ak.sochař Vojtěch Adamec, byla takézařazena do putovní výstavy „Cestamiproměn“.• Pieta ve skále — Ještě na konciléta by měla být dokončena odbornáoprava a konzervace reliéfuPanny Marie pod skálou (provádíatelier ak. sochaře Jarmila Plachého).Akce je finančně podpořenaMinisterstvem zemědělstvíČR (stejně jako byla oprava pomníkuV.B.T.).• Obnova osvětlení — Připravuje semožná výměna stárnoucích svítidelveřejného osvětlenív centru obce zamodernější s lepšíúčinností a estetikou(v případě získánídotace od Středočeskéhokraje).• Opravy v č.p. 1 — Ve statku č.p. 1začíná oprava další části krovu astřechy. I přes určité problémys finanční spoluúčastí by měl býtdokončen další úsek. Akci podpořilodotací Ministerstvo kultury ČRa nadějně vypadá podpora z Programurozvoje venkova SZIF.• Silnice 1/7, autobusy 389 — Velkáoprava kutrovického mostu mátrvat až do konce roku. Nese s seboudopravní omezení a zátěžmnožství aut objíždějících kolonypo místních komunikacích. Jednímz mála pozitiv je přeloženíautobusové linky 389 tak, že zastavujena zastávkách přímo v obci„na kozině“. Podle informací IDSKby tudy mohla projíždět už trvale.• Dálnice D7 — ŘSD pracuje na přípravězbývajících úseků pro rozšířenía dostavbu D7. U Loun a PanenskéhoTýnce se již staví, pronáš úsek se připravují výkupy zbývajícíchpozemků, které by mohlyzačít již koncem roku. Úplné dokončenídálnice je zatím plánovánona rok 2025.• Bezpečná doprava v obci — Novérovné povrchy v částech obce, kdebývala tzv. „panelka“, svádí řidiček rychlé jízdě. Prosíme o klid,ohleduplnost a opatrnost řidičejakýchkoliv vozidel, cyklisty, alei chodce v celé obci.Informační občasník obce Třebíz. ZDARMA. Reg. č. MK ČR E 22238.Vydal OÚ Třebíz v srpnu 2020 nákladem 130 ks. Redakce a sazba T. Jiřikovský. Vytiskla Tiskárna Kočka Slaný.www.trebiz.cz ✉ obec@trebiz.cz 314 314 457 Strana 1