TriebelWaffenwerkzeuge
Aufrufe
vor 3 Jahren

Seater Heads - Geschoßsetzstempel

  • Text
  • Setzstempel
  • Head
  • Grains
  • Caliber
  • Barnes
  • Lapua
  • Nosler
  • Berger
  • Hornady
List of available seater heads for original Triebel Reloading Tools

Caliber Type Bullet

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 7,62/30 R100 Hornady FMJ-BT 150,0 9,72 7,62/30 R70 Hornady GMX 165,0 10,70 7,62/30 R70 SO Hornady GMX 180,0 11,70 7,62/30 R70 Hornady SST 150,0 9,70 7,62/30 R70 Hornady SST 180,0 11,70 7,62/30 R100 Hornady Sub X 190,0 12,31 7,62/30 R70 Hornady TTSX 168,0 10,90 7,62/30 R100 Hornady VLD Target 168,0 10,90 7,62/30 R100 Hornady VLD Target 179,0 11,60 7,62/30 R46 Lapua FMJ 123,0 7,97 7,62/30 R65 Lapua FMJBT LockBase 170,0 11,02 7,62/30 R70 Lapua Lock Base B466 150,0 9,72 7,62/30 R35 Lapua Mega 150,0 9,70 7,62/30 R70b Lapua Mega 185,0 12,00 7,62/30 R70 Lapua Mega 200,0 13,00 7,62/30 R240 Lapua Naturalis 170,0 11,00 7,62/30 R145 Lapua Scenar 155,0 10,00 7,62/30 R60 Lapua Scenar 167,0 10,82 7,62/30 R100 Lapua Scenar 175,0 11,34 7,62/30 R100 Lapua Scenar-L Palma 155,0 10,04 7,62/30 R46 Lapua Subsonic MS Hollow Point 200,0 13,00 7,62/30 R220 LeHigh Defense 194,0 12,57 7,62/30 R220 LOS 140,0 9,00 7,62/30 R100 LOS HAT 150,0 9,72 7,62/30 R100 LOS 155,0 10,00 7,62/30 R100 LOS 165,0 10,70 7,62/30 R100 LOS T-Tactic 150,0 9,70 7,62/30 R170 Mayerl Subsonic MS Hollow Point 190,0 12,31 7,62/30 R60 Norma Oryx 180,0 11,70 7,62/30 R70 Norma Oryx 180,0 11,70 7,62/30 R70 Nosler Accubond 165,0 10,70 7,62/30 R60 Nosler Ballistic Tip 168,0 11,90 7,62/30 R60 Nosler Ballistic Tip 180,0 11,70 7,62/30 R60 Nosler Ballistic Tip 220,0 14,26 7,62/30 R65 Nosler CC 308 168,0 11,90 7,62/30 R100 Nosler E-Tip 168,0 10,90 8

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 7,62/30 R60 Nosler HPBT Custom Competition 168,0 10,90 7,62/30 R60 Peregrine VRG 3 150,0 9,70 7,62/30 R125 Peregrine VRG 4 136,0 8,81 7,62/30 R100 RWS Evolution 184,0 11,92 7,62/30 R100 RWS Evolution Green 136,0 8,80 7,62/30 KS RWS RWS Doppelkern DK 165,0 10,70 7,62/30 R70 RWS Scorion 168,0 10,90 7,62/30 R65 Sierra Game King 165,0 10,70 7,62/30 R60 Sierra Game King 175,0 11,34 7,62/30 R60 Sierra Game King 180,0 11,70 7,62/30 R125 Sierra TGK Gamechanger 165,0 10,70 7,62/30 R100 Sierra Match King 155,0 10,04 7,62/30 R60 Sierra Match King 2200 168,0 10,90 7,62/30 R70 Sierra Match King 168,0 10,90 7,62/30 R60 Sierra Match King 7775 175,0 11,34 7,62/30 R60 Sierra Match King 2275 175,0 11,34 7,62/30 R60 Sierra Match King 2210 190,0 12,31 7,62/30 R60 Sierra Match King 2230 200,0 13,00 7,62/30 R60 Sierra Match King 9240T 210,0 13,61 7,62/30 R220 Sierra Match King 2231 220,0 14,26 7,62/30 R125 SO Sierra Tipped Match King 7768 168,0 10,90 7,62/30 R50 TF Sierra TM Flachkopf 125,0 8,10 7,62/30 R145 Speer Gold Dot 150,0 9,70 7,62/30 R70 Speer Target Match 168,0 10,90 7,62/30 R60 Speer TBBC 180,0 11,70 7,62/30 R100 Swift Swift Scirocco 180,0 11,70 7,62/30 R60 Woodleigh Weld Core 180,0 11,70 7,62/30 R100 SSM 308-DJ 3090 160,0 10,40 7,62/30 R145 SSM -J-3000 140 140,0 9,00 7,62/30 R46 Tornado T90006-50 139,0 9,01 7,62/30 R145 Tornado T9019-10-P 159,0 10,30 7,62/30 R70 Tornado CR T9025-50-P 142,0 9,20 7,62/30 R130 Viper T7004-50 135,0 8,70 8,17/322 RK R15 HW Bullets 166,0 10,76 8,17/322 RK R16 WM Bullets RK Blei 170,0 11,00 9

Erfolgreich kopiert!

© Copyright 2017.Triebel Waffenwerkzeuge GmbH. Alle Rechte