Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 16

 • Text
 • Wandelregio
 • Wandelreportages
 • Kreta
 • Oostenrijk
 • Engeland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Nederland
 • Belgie
 • Wandelkrant
De Wandelkrant is een gratis en onafhankelijk Wandel- & Outdoor magazine voor de actieve wandelaar en sportelaar met aandacht voor natuur en cultuur. In deze 16de editie: Wandelinfo België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Kreta, Wandelkalender voor Vlaanderen en Nederland tot en met einde april 2017, Woordzoeker van De Puzzelaar, Lezersaanbiedingen Salzburgerland & Moezel All In.

Wandelen In

Wandelen In Noord-Brabant - Deel 2 Roosendaal: Landgoed Visdonk - Dal van de Molenbeek Onze tweede wandeling in de provincie Noord-Brabant brengt ons naar Roosendaal. Roosendaal is een stad met ± 77.000 inwoners en een belangrijk spoorwegknooppunt o.a. naar Antwerpen. Roosendaal kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de twaalfde en dertiende eeuw. In 1268 duikt de naam Rosendale voor het eerst op in een akte. Van oudsher maakte Roosendaal onderdeel uit van het hertogdom Brabant. In de Middeleeuwen was er sprake van een zekere bloei, door de opkomst van de turfstekerij. De turf diende als huisbrandstof. Er ontstond een levendige handel. De turf werd via de Roosendaalse haven uitgevoerd naar Holland, Zeeland en de Vlaamse steden. De Roosendaalse Vliet stond toen nog in open verbinding met de Noordzee. De Roosendaalse schippers ondernamen ook regelmatig tochten overzee naar Engeland en Frankrijk. De turfstekerij ging door tot in de 17e eeuw, maar door de Tachtigjarige Oorlog werd de vooruitgang gestopt. Tientallen jaren was het West-Brabantse platteland vrijwel geheel verlaten. Door de aanleg van de spoorlijn in 1854 kreeg de economie weer een impuls en nam de industrialisatie verder toe. Nu is Roosendaal een belangrijk centrum in de logistieke dienstverlening. Kijk voor meer informatie over Roosendaal bij de internetadressen onder aan het artikel. bezit van de familie Laurijssen. In 1952 werd het landgoed aan de gemeente Roosendaal verkocht. Hierbij werd wel bedongen, dat het gebied niet voor stadsuitbreiding gebruikt mag worden, dus dat het landbouw- en recreatiegebied moet blijven. In 2010 komt het landgoed in bezit van Natuurmonumenten en de Maatschappij van Welstand. Natuurmonumenten beheert het natuurgebied, de Maatschappij van Welstand de agrarische gebieden. Samen met de gemeente Roosendaal en een horecaondernemer wordt het landgoed verder ontwikkeld. Hiertoe worden de kleine percelen, lanen en houtwallen hersteld. In het gebied zijn veel overblijfselen van oude turfvaarten en door het gebied loopt de Natte- of Eldersche Vaart (in België de Roosendaalse Vaart), een turfvaart van 1449, deze loopt van De Matjens bij Nieuwmoer naar de Watermolenbeek in de wijk Langdonk in Roosendaal. Vanaf de parkeerplaats lopen we over het voetpad langs de Lodge, bij het eerste grote onverharde pad gaan we linksaf en steken de verharde weg over. We volgen nu het wandelknooppuntennetwerk tot aan het 2e onverharde pad rechts. Om een idee van de lanenstructuur van het Landgoed Visdonk te krijgen wijken we af van het wandelknooppuntennetwerk en volgen dit pad tot aan een grote kruising van bospaden. Hier pakken we het wandelknooppuntennetwerk weer op en gaan schuin naar rechts. Bij de volgende kruising gaan we rechts en daarna een schuin links lopend pad in, dit is de Bosmierdreef. Volg deze tot de eerste viersprong en ga hier linksaf, bij het zwartgele klimrek. We volgen dit pad tot de 6e kruising, gaan hier schuin rechts en lopen naar Knooppunt 47. Bij KP 47 gaan we de Kattevendreef in richting KP 71. Vandaag maken we een wandeling om de sporen van de turfwinning in het landschap te aanschouwen. We maken voor het grootste gedeelte gebruik van het wandelknooppuntennetwerk en de start is bij de Natuurpoort Visdonk, Rozenvendreef 2, 4707 PD Roosendaal. Hier is voldoende parkeergelegenheid, en er is een brasserie Lodge Visdonk. Waar we afwijken van het wandelknooppuntennetwerk wordt dit duidelijk vermeld. Het landgoed Visdonk is 300 ha groot. Het landgoed is een combinatie van een oude veen- en heide-ontginning. Al in de 17e eeuw was er sprake van een hoeve met de naam Visdonk. Aan het einde van de 19e eeuw was het landgoed in De rechte dreven waar we nu op wandelen liepen vroeger langs een turfvaart. Bij KP 71 zien we nog een vrij nat gebied met het Katteven, een overblijfsel van de turfwinning. We wandelen naar KP 73 over de verharde weg (Katteven) en komen in het agrarisch gebied wat overbleef na de turfwinning. In dit gebied lopen nog veel brede sloten, zoals de Krampenloop, waar we langs gaan als we op de Nederhei-

We gaan weer rechts het bos in, hier wisselt het landschap regelmatig van bos naar heide met hier en daar nog een stuk agrarisch gebied. Het pad slingert zich door het landschap. de lopen. Bij KP 73 duiken we weer het bos in en gaan op pad naar het Rozenven (KP 72). We lopen langs een aantal weiden die gebruikt worden door een manege. Vlakbij de manege gaan we linksaf, lopen het bos in en komen even verderop op een plankenpad uit bij het Rozenven. Dit gebied wordt nog met water gevoed uit de oude turfvaarten in de omgeving. Het Rozenven is een oude turfput. Het meest opvallende in dit gebied is dit mooie waterhoudende ven, dat wordt omringd door verschillende landschappen: bos,moeras, heide en landbouw. Bij het Rozenven bloeit de zeldzame klokjesgentiaan, een aantrekkelijke plant voor de zeldzame vlinder het heideblauwtje. KP 99 ligt tegen de Natte- of Eldersche Turfvaart aan. We kunnen hier niet oversteken, dus gaan we op weg naar KP 33 en gaan daar naar KP 98 aan de andere kant van de Natte- of Eldersche Turfvaart. De turfvaart is hier slechts 2 meter breed, ten tijde van de turfwinning was de vaart tot 6 meter breed en werden de vletten door menskracht naar de haven van Roosendaal getrokken. Een stelsel van sluizen en stuwen zorgde ervoor dat er genoeg water in de vaart was. Het water kwam uit de alom aanwezige vennen en overige waterlopen in de buurt. Vlak voor KP 33 staat een informatiebord over de Natte- of Eldersche Turfvaart, met de nodige informatie over de turfwinning in dit gebied. In het Rozenven ligt een steiger, waar we nog even kunnen genieten van de rust en de stilte. Bij KP 72 op de Boswachtersdreef slaan we de Muizendreef in naar KP 99. We blijven de verharde weg volgen totdat de verharde weg van het bos wegdraait in de richting van een boerderij. We lopen hier rechtdoor het onverharde pad in langs het bos. We hebben nu een mooi weids zicht op het gebied onder de Nederheide richting de Heipolder. Bij KP 98 steken we de verharde weg over en blijven de turfvaart volgen naar KP 95. We hebben weer ruim zicht op het landschap, grote landerijen afgewisseld met stukjes bos. Zo nu en dan zijn de landerijen omzoomd door houtwallen.