Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 20

 • Text
 • Sieg
 • Kaapverdie
 • Jura
 • Goldsteig
 • Texel
 • Kanaaleilanden
 • Kampina
 • Vennen
 • Pompejus
 • Kanne
 • Challenge
 • Voerstreek
 • Limburg
 • Wandelkrant
De Wandelkrant is een gratis en onafhankelijk Wandel- & Outdoor magazine voor de actieve wandelaar en sportelaar met aandacht voor natuur en cultuur. In deze 20ste editie: Ons aanbod voor verenigingen, Een Wandeling rondom Zuid-Limburg, Smaakmaker Voerstreek, Ortler Mountain Challenge voor ALS, Mergel en Jeker, dan is er Kanne en omstreken, Uitkijktoren Pompejus ingehuldigd, Oisterwijkse Vennen en de Kampina, Kanaaleilanden, Brugse Ommeland Wandeltrofee, Tijd voor Texel, Goldsteig krijgt uitbreiding in Tsjechië, Wandel4Daagse La primavera te Mallorca, Op stap in de Franse Jura, Tochten rond Pinksteren, Brabantse Wal wandeldag, Wandelkrant archief, Visit Mechelen stelt de gloednieuwe Bourgondische groepswandeling voor, Wandelen in Kaapverdië, op het eiland Sal:van de pier in Santa Maria naar Dunas Resort, Natursteig Sieg is nu bijna 200 km lang, Afhaalpunten van de gratis Wandelkrant, Lezersaanbieding zomer wandelvakantie 2019.

Wandelen in

Wandelen in Noord-Brabant Deel 6: Oisterwijkse Vennen en de Kampina Alweer de 6e aflevering van Wandelen in Noord-Brabant en we zijn nog lang niet uitverteld, want we hebben nog heel wat wandelingen voor de boeg. Deze keer trekken we naar het nationale landschap Het Groene Woud in Midden-Brabant. We wandelen daar in de Oisterwijkse Bossen en Vennen en de Kempische Heide, beter bekend als de Kampina. De naam Kampina stamt af van het Romeinse woord voor de Kempen. Als je het in Nederland hebt over de Oisterwijkse Vennen dan denkt menig Nederlander terug aan dagtripjes uit het verleden, visioenen van ijsjes en ranja en lekker ravotten in het bos en aan de vennen. In de weekeinden trokken veel landgenoten erop uit en Oisterwijk was altijd een van de grote trekpleisters. In al die jaren is er nog niet veel veranderd en is deze omgeving nog steeds erg toeristisch. Wel is er de laatste jaren veel gedaan aan natuurbehoud, waardoor we er prachtig kunnen wandelen en fietsen in de natuur. Bezoekerscentrum Groot Speijck De start van onze wandeling is bij het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten Groot Speijck, Van Tienhovenlaan 4 te 5062 SK Oisterwijk (Noord-Brabant, Nederland). Dit is ook weer een natuurpoort met voldoende parkeergelegenheid en horeca in de omgeving. Verder is dit het startpunt voor wandel- en fietsroutes. Oisterwijk is als volgt te bereiken: Vanuit Antwerpen, Breda ga richtingTilburg (A-58), blijf rechtdoor rijden bij Knooppunt De Baars richting A-65. Neem op de A-65 afslag 2 Berkel Enschot, Oisterwijk. Onderaan de afrit rechtsaf Heukelomseweg, na de spoorwegovergang rijd je Oisterwijk binnen op de Tilburgseweg, volg deze tot aan de Moergestelseweg en ga hier op de rotonde de eerste rechtsaf. Bij de 2e rotonde, de rotonde driekwart rond Burgemeester Vogelslaan in. Bij de volgende rotonde gelijk rechtsaf de Baerdijk in en deze volgen tot het einde, hier gaan we links de Graaf Bernadottelaan in. Aan het einde rechtsaf de Bosweg in en de eerste straat rechts Van Tienhovenlaan in, bij Brasserie Klein Speik, deze volgen tot aan de parkeerplaats. Vanuit Eindhoven ga richting Tilburg (A-58), bij knooppunt De Baars ga rechtsaf de A-65 op richting Tilburg-Noord, 's-Hertogenbosch. Neem afslag 2 Berkel Enschot, Oisterwijk. Zie verder hierboven. Vanaf de parkeerplaats loop je naar het bezoekerscentrum. Voor het bezoekerscentrum staat wandelknooppuntpaal 42. Ons startpunt voor vandaag. Oisterwijk Het stadje Oisterwijk heeft ongeveer 20.000 inwoners en had al in 1217 stadsrechten. Het was een stadje met de normale Brabantse bedrijvigheid. Zo hadden we er de textielnijverheid naast de agrarische bezigheden. In de 19e eeuw was er veel leder- en schoenenindustrie, en er was ook sigarenindustrie. Al deze bedrijven zijn door de internationale concurentie verdwenen. In de 20e eeuw was er nog een grote meubelfabriek, die vooral gespecialiseerd was in eiken meubelen. Deze ging in 1989 failliet. Een belangrijke tak van bedrijvigheid is als vanouds het toerisme. De in 1909 opgerichte V.V.V. was de eerste in Nederland, maar ze kende een voorloper: De Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Oisterwijk, waarvan het oudste document een brief van 17 juli 1888 is. Het gebied van de Oisterwijkse Bossen en Vennen was ooit een uitgestrekt heidegebied waarin zich vele vennen bevonden, maar vanaf 1801 begon men het gebied te bebossen. Jongere aanplant dateert van omstreeks 1840. Tot 1912 behoorde het gebied tot het landgoed "De Hondsberg", ooit verbonden aan het voormalige Kasteel Durendaal. Er waren plannen om het gebied te verkavelen en te bebouwen, waarop het in 1913 door de Vereniging Natuurmonumenten is aangekocht. Zij werd daartoe aangemoedigd door de plaatselijke V.V.V., die beducht was voor plannen om de bossen te kappen en de vennen droog te leggen en kreeg daartoe steun van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in de vorm van renteloze leningen en later ook giften. Een belangrijke doelstelling bij de aankoop was ook om te voorkomen dat het gebied met villa's zou worden volgebouwd. Als penningmeester van Natuurmonumenten speelde Pieter van Tienhoven hierbij een belangrijke rol. Naar hem is de Van Tienhovenlaan genoemd, die het gebied doorsnijdt. Tot 1932 werden aankopen gedaan, waardoor het gebied tegenwoordig 391 ha omvat. Mede hierdoor is het toerisme altijd een belangrijke inkomstenbron gebleven.

Oisterwijkse Bossen en Vennen en Kampina Kampina en de naastgelegen Oisterwijkse vennen en bossen vormen samen een voorbeeld van het licht glooiende Brabants dekzandlandschap, met U-vormige paraboolduinen, bossen, vennen, heide en overgangen naar schraalgraslanden in beekdalen. Kampina is een restant van het halfnatuurlijke Kempense heidelandschap, met droge en vochtige heidevegetaties, akkertjes, een meanderend riviertje, voedselarme vennen en blauwgraslanden. In de oeverzones van de vennen komt nog hoogveenvorming voor, in het zuiden liggen dopheidevelden. In het stroomdal van de vrij meanderende Beerze staan hoge populieren, elzenbroek, vochtige heide met gagelstruweel en blauwgraslanden. De vennen in het gebied zijn vaak langgerekt in zuidwestnoordoostelijke richting, de dominerende windrichting van de laatste ijstijd, toen dit landschap grotendeels werd gevormd. Vennen die in het gebied aanwezig zijn betreffen doorstroomvennen (o.a. de Centrale Vennen in de Oisterwijkse Bossen), geïsoleerde zure vennen en vennen in beekdalflanken die (van oorsprong) onder invloed staan van inundatie met beekwater. De vennen in de Oisterwijkse bossen zijn merendeels ontstaan als uitgestoven laagten in een stuifzandlandschap, waar veentjes in ontstonden. Door vervening is hierin sinds de Middeleeuwen weer open water ontstaan. In het gebied zijn reeds in 1950 de eerste herstelmaatregelen in de vennen uitgevoerd. Tijdens de grootschalige ontginningen in de afgelopen eeuw is in Noord-Brabant ongeveer tweederde van alle vennen verdwenen. Desondanks zijn in de provincie nog honderden vennen bewaard gebleven, waarvan meer dan honderd op de Kampina en in de Oisterwijkse Bossen en Vennen. De Wandeling buurtschap het landgoed Groot Speijck. In 1901 begon men met horeca om de vele dagjesmensen te voorzien van een natje en een droogje. Verder kon men hier zwemmen, was er een speeltuin en er was regelmatig live muziek. Het caférestaurant is familiebezit gebleven tot 2008. Toen werd het gekocht door Natuurmonumenten. Zicht op Staalbergven We steken bij KP 42 het grasveld over op weg naar KP 44 en komen een eindje verder weer langs de parkeerplaats op weg naar Klein Speik. Hier gaan we rechtsaf de Bosweg in naar KP 43 en gaan linksaf een bospad in met aan de rechterkant van het pad grote landhuizen (KP 27). Bij KP 69 hebben we het eerste ven, het Van Esschenven, langs dit ven blijven we aan de oever lopen tot aan de verharde weg en KP 6. We steken de drukke Gemullehoekenweg over en gaan de Vennelaan in naar KP 67. In de Vennelaan bevindt zich heel wat recreatie, onder andere het zeer drukke Piet Plezier met allerlei mogelijkheden voor dagrecreatie. Hier gaan we rechtsaf de Adervendreef in naar KP 71 en dan langs het Staalbergven naar KP 65 en door naar KP 28 en KP 5. Aan de overkant van het Staalbergven zien we het plaatselijk zwembad. Dit natuurbad bestaat al sinds 1911. Hier kon, ondanks de protesten van katholieke zijde, vanaf 1911 gemengd gezwommen worden. Later werd dat beperkt tot iedere dag 4 uur gemengd zwemmen. Voor de rest van de uren werden de dames en heren strikt gescheiden, ook het zonnen gebeurde gescheiden. Bij KP 5 aan de Posthoornseweg hebben we zicht op de prachtige villa 't Hoog Huys uit 1896, een rijksmonument midden in de bossen. Langs Van Esschenven We starten bij het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten (2015). In dit gebouw bevindt zich tevens restaurant Groot Speijck met een groot terras aan het Speijckven. De naam Speijck komt van een buurtschap met deze naam. De naam was al gekend in de 15e eeuw. Later werd dit Villa ‘t Hoog Huys