Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 22

 • Text
 • Wandelt
 • Drevestappers
 • Rheingau
 • Mainhatten
 • Aubrac
 • Transhumance
 • Gastlosen
 • Drome
 • Way
 • Dartmoor
 • Brabant
 • Flevoland
 • Venen
 • Wandelkrant
 • Wandelen
De Wandelkrant is een gratis en onafhankelijk Wandel- & Outdoor magazine voor de actieve wandelaar en sportelaar met aandacht voor natuur en cultuur. In deze 22ste editie: Shortlist Wandelroute van het Jaar 2019 - Vlaanderen Wandelt te Puurs en Roeselare - Coast Walk - Hoog in de Hoge Venen - Toveressentocht te Beselare - Bossentocht Geluveld - War Memories tocht - Op stap in Nederlands nieuwste provincie Flevoland - Wandelen in Noord-Brabant Deel 8: Ten zuiden van Breda (Wolfslaar, Ulvenhout, De Boven Mark en Mastbos) - Gertrudistocht te Bergen-Op-Zoom Nationale Wandel- en Fietsdag Thorpark Genk - Wandelen in Dartmoor: Haytor en Grimspound - England National Trail: Cleveland Way - De Provenciaalse Drôme - Op naar de ‘Gastlosen’ in de Gruyère - De Transhumance in Aubrac - Smullen en ontdekken in Mainhatten en de Rheingau - Lezersaanbieding - SAFF-Day - Ons reisaanbod voor verenigingen - NIEUW: uitneembare Wandelkrant Wandelkalender 150 Afhaalpunten van de Wandelkrant - en nog véél meer!!!

Op stap in Nederlands

Op stap in Nederlands nieuwste provincie Flevoland Flevoland is onderdeel van het grootste inpolderingsproject aller tijden, het Zuiderzee-project. En daardoor Nederlands nieuwste provincie. Veel mensen kennen de diverse toeristisch recreatieve mogelijkheden van Flevoland niet. Het is namelijk een provincie met een bijzonder verhaal; het is de grootste polder ter wereld! Neem daarom eens een keer de Route Touristique—een alternatieve route door de polder, en ontdek al het moois dat verborgen blijft als u Flevoland alleen doorkruist via de A6. De Zuiderzee, ooit een binnenzee, werd door toenmalig minister van Waterstaat Lely als inpoldering opgenomen in het regeringsprogramma, ondanks de aanhoudende protesten vanuit de visserijsector. Zij zagen hun broodwinning in gevaar komen. Het plan van Lely uit 1891 had als belangrijkste motief het droogleggen van goede kleigronden; de zandgronden (globaal het midden van de Zuiderzee) werden ontzien. De polders die Lely tekende, vielen vrijwel samen met de kleigronden. Uiteindelijk werd na de stormvloed van 1916, waarbij meer dan 50 doden vielen en grote delen van Nederland onder water kwamen te staan, definitief besloten de Zuiderzee af te sluiten. Dit was uiteraard omwille van de veiligheid, maar ook omdat er door de Eerste Wereldoorlog een voedseltekort was ontstaan. De behoefte aan nieuwe landbouwgrond was zodoende nog verder toegenomen. Lely tekende in de Zuiderzee vijf grote polders, waarvan er vier zijn aangelegd. De plaats van de polderdijken werd bepaald door de kleigebieden, met kleine toegevingen aan de IJsselmonding en een waterweg (Oostvaardersdiep) tussen twee polders (Markerwaard, Flevoland) door vanuit Amsterdam ten behoeve van de scheepvaart. Ook dit water was op de diepe geul gepland waar we nu, door planwijziging, de Oostvaardersplassen aan over hebben gehouden. Van de vijf polders is er één, de Markerwaard, niet aangelegd. Flevoland is in twee delen aangelegd, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. In opeenvolgende fasen werd aan het plan gewerkt. Eerst was er de drooglegging van proefpolder Andijk waarbij men de nodige expertise kon opbouwen. Bij de drooglegging van het Wieringermeer werd al een elektrisch gemaal in gebruik genomen. Op 21 augustus 1930 viel de polder droog. Vanaf 1934 werd het nieuwe land in cultuur genomen. In juni 1920 werd er gestart met de werken voor de aanleg van de 2,5 kilometer lange Amsteldiepdijk van Noord-Holland naar het eiland Wieringen. Bij dat project werd nuttige ervaring opgedaan die later van pas kwam bij de aanleg van de Afsluitdijk, die begon in januari 1927. Op 28 mei 1932, om 13.02 uur, werd De Vlieter gesloten, het laatste gat in de Afsluitdijk. Vier maanden later, op 20 september 1932, werd de naam Zuiderzee officieel gewijzigd in IJsselmeer. Nadat de afrondende werkzaamheden waren voltooid, werd de Afsluitdijk op 25 september 1933 officieel geopend. Drooglegging van de Noordoostpolder. In februari 1936 werd met de voorbereidende werkzaamheden voor de Noordoostpolder begonnen, en in 1937 werd de aanleg van in totaal 31,5 kilometer dijk aanbesteed. Op 3 oktober 1939 werd de dijk tussen Lemmer en Urk gesloten. Urk was voortaan geen eiland meer. In 1940 werd de dijk aan de zuidkant van de polder nabij Schokkerhaven gesloten, en kon het droogmalen beginnen middels 3 gemalen. De polder viel officieel droog op 9 september 1942. Nu verloor ook Schokland de eilandstatus; Schokland lag voortaan in de polder. Doordat de zeebodem tegen de Overijsselse kant sterk opliep kon al in 1941 de eerste oogst (rogge) van het land worden gehaald. De polder Oostelijk Flevoland is aangelegd tussen 1950 en 1957 en heeft een grootte van 540 km². De polder Zuidelijk Flevoland is aangelegd tussen 1959 en 1968 en heeft een grootte van 430 km². De Houtribdijk (ook wel “Markerwaarddijk” genoemd) werd voltooid in 1976 en verbindt Enkhuizen met Lelystad. Hierdoor is het Markermeer van het IJsselmeer gescheiden. Doordat de Noordoostpolder conform Lely’s plannen zonder randmeer was aangelegd, waren er op het oude land onvoorziene problemen met het grondwater ontstaan. Gevreesd werd, dat door de nieuwe polder het grondwater niet alleen in de oude Zuiderzeestadjes zou dalen, maar ook in Amsterdam, met noodlottige gevolgen voor de houten paalfunderingen in die stad. De aanleg van twee dijken voor de Markerwaard (de Oostvaardersdijk en de Houtribdijk) was intussen al uitgevoerd. Van een verdere aanleg werd voorlopig afgezien.

Daarna werd eerst de polder Zuidelijk Flevoland voltooid, hetgeen gebeurde met ‘omkering’ van de al aangelegde Oostvaardersdijk: wat bedoeld was als waterzijde van de Markerwaard werd nu landzijde van de Flevopolder; wat bedoeld was als landzijde van de Markerwaard moest versterkt worden tot waterkering voor de Flevopolder. Vanaf de jaren 70 werd zuidelijk Flevoland met grote voortvarendheid ontwikkeld. Begin jaren negentig werd besloten het door de Houtribdijk ontstane Markermeer niet droog te leggen vanwege onder andere de behoefte aan een zoetwaterreservoir voor de drinkwatervoorziening. Het controversiële plan tot aanleg van een Tweede Nationale Luchthaven in die polder, als alternatief voor de uitbreiding met extra startbanen bij Luchthaven Schiphol, werd dan ook letterlijk van de kaart geveegd. Batavialand Batavialand is op 1 juli 2017 ontstaan uit de samensmelting van Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Samen vertellen zij in Batavialand het prachtige Nederlandse verhaal over het leven op de grens van land en water. Met wisselende tentoonstellingen en uitdagende educatieve en interactieve presentaties vervelen kinderen zich hier nooit. Zo leren we dat een Ventjager de vers gevangen nog levende vis van de vissers opkocht en direct naar wal bracht. Anderzijds werden de vissers bevoorraad met zaken van aan wal. Zo konden zij ook langer op zee varen en vissen. In het midden van het ruim was een grote met water gevulde ruimte, de bun. Doordat de scheepshuid van de bun ter plaatse was doorboord kon het water de bun vrij in- en uitlopen. Op die manier bleef de vis in leven. Batavialand ligt aan de Oostvaardersdijk in Lelystad. Op wandelafstand ligt taverne De Rede van Bataviahaven, met Skuumkoppe op de tap. Een Texels karaktervol donker witbier van 6%. Samen met een Luie Wijven Friet + Vlaamse (!) Mayo met een salade van Geit & Amandelen maakt dat je er weer klaar voor bent. Architectuur wandeling in Almere Overal in Almere kom je ze tegen, kunstwerken in de openbare ruimte. In het centrum, in het park, bij de school of op het plein. Ieder kunstwerk heeft zijn eigen verhaal. Onder Door een van de vensters in het museum zie je de “Poepende Man”, de bijnaam voor de grote metalen reus die neergehurkt op de strekdam uitkijkt over het IJsselmeer. Zijn echte naam is Exposure (Blootstelling). Zijn schepper? Kunstenaar Antony Gormley en dat alles in de naam van Land Art, de kunstvorm waar Flevoland inmiddels groot mee wordt. Buiten kan je op de reconstructie van VOC-schip de Batavia het harde leven aan boord ervaren.