Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 23

 • Text
 • Canaria
 • Berlijn
 • Boppard
 • Eifelsteig
 • Burren
 • Day
 • Marultocht
 • Drevestappers
 • Man
 • Vught
 • Brabant
 • Vogezen
 • Wallonie
 • Wiedtal
 • Savoie
 • Beersel
 • Kompelrockwandeling
 • Aspergetochten
 • Fietsen
 • Wandelkrant
Uitgave Lente&Zomer 2019 - Editie 23 - Wandelen en fietsen op de Aspergetochten - Kompelrockwandeling - Nationale Wandel- en Fietsdag te Genk van Gezinssport Vlaanderen - Happen en Trappen - Juridisch advies: wettelijke garantie bij vaststelling mankementen aan e-bike - Fietsen Moet Kunnen - Wandelen in Beersel - IML Seefeld - Haute Savoie - Wiedtal - Op stap in Picardisch Wallonië - Op stap in Frankrijk: het massief van de Vogezen - Wandelroute van het Jaar - Heuvelland4daagse - Drentse Wandel 4-daagse - Wandelen in Noord-Brabant: deel 9: De Vught en De IJzeren Man - Eindejaarstochten Drevestappers Zonnebeke - Marultocht - Wandelen en fietsen op SAFF-Day - Connemara en de Burren - Eifelsteig - Boppard aan de Rijn - Wandelen in Gran Canaria: ¿Playa del Inglés? Risco Caído / De wildernis in / Erfgoed van een dictatuur / Lange afstand wandelpaden - Berlin ist meine Stadt - Uitneembare Wandelkalender - Ons reisaanbod voor verenigingen - 155 afhaalpunten van de Wandelkrant - Lezersaanbieding 2020 - en nog veel meer.

“Wettelijke

“Wettelijke garantie” bij vaststelling mankementen aan e-bike? Solange Tastenoye Je koopt een nieuwe wandeloutfit, of een nieuwe e-bike, maar al snel stel je vast dat er mankementen zijn. Tijdens de beklimming van een heuvel, laat je e-bike je in de steek en kan je te voet verder! Daar dit probleem niet bij één keer blijft, neem je contact met je verkoper maar deze wimpelt uw probleem weg! Wat kan je doen? Heb je dan geen garantie op deze fiets? De “wettelijke garantie”! Eigenlijk hoef je je geen zorgen te maken, want er bestaat in ons land de zogenaamde “Wet ter bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen”. Met “consument” bedoelt deze wet iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn handelsactiviteit. “Consumptiegoederen” zijn alle roerende lichamelijke goederen, dus alle tastbare goederen (bv een e-bike, een wandeloutfit, enz…). De belangrijkste regel van deze wet bestaat erin dat er een garantietermijn voorzien is van 2 jaar voor elk gebrek dat aan een goed wordt vastgesteld. Concreet betekent dit dat indien een consument een nieuwe fiets koopt bij een handelaar (een professionele verkoper), hij een verplichte wettelijke garantie krijgt. Deze garantietermijn bedraagt 2 jaar vanaf de levering. Het staat de verkoper echter wel vrij om een nog langere garantietermijn te bepalen. Het vaststellen van gebreken aan de gekochte fiets! Deze wettelijke garantieplicht kan toegepast worden indien vastgesteld wordt dat de gekochte fiets niet overeenstemt met het gevraagde. Om deze “overeenstemming” te toetsen wordt rekening gehouden met het feit of de fiets in kwestie overeenkomt met de beschrijving die de verkoper eraan heeft gegeven. Bovendien moet de fiets in overeenstemming zijn met het gewenste gebruik, moet hij geschikt zijn voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen en moet de fiets de kwaliteiten bieden die je er als koper mag van verwachten. De koper kan echter geen beroep doen op deze wettelijke garantieplicht indien het gaat om een gebrek dat hij kende ten tijde van de aankoop.

Wordt het gebrek aan de fiets vastgesteld binnen een termijn van twee jaar, dan kan de consument deze wettelijke garantie inroepen. Deze termijn vangt aan vanaf het ogenblik van de levering van de fiets. Stelt een koper een mankement vast, dan wordt van hem verwacht dat hij dit zo snel mogelijk meedeelt aan de verkoper. De wet voorziet geen specifieke meldingstermijn, maar deze termijn kan in de overeenkomst beperkt worden. Wat kan de consument doen bij het vaststellen van het gebrek? Wordt het gebrek vastgesteld binnen de eerste zes maanden, dan bestaat het vermoeden dat dit gebrek al bestond ten tijde van de levering. In dit geval kan de consument zonder enige bewijslast terug gaan naar de verkoper met deze gebrekkige fiets. De verkoper wordt hier steeds als aansprakelijke aanzien, tenzij hij het tegendeel zou kunnen bewijzen. Bij het vaststellen van een gebrek tijdens deze garantieperiode, heeft de consument de keuze tussen een kosteloze vervanging of de herstelling van de fiets. Wordt de fiets hersteld dan wordt de garantietermijn van twee jaar geschorst. Dit houdt in dat na de herstelling de begonnen termijn gewoon verder loopt; er begint dus na de herstelling geen nieuwe tweejarige termijn. Is herstelling of kosteloze vervanging niet mogelijk, dan heeft de consument recht op een prijsvermindering of zelfs de mogelijkheid om de ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen. Deze ontbinding kan echter alleen gevraagd worden indien het gebrek ernstig genoeg is. Naast deze mogelijkheden kan de consument ook nog een schadevergoeding bekomen. Juridisch adviesbureau Solange Tastenoye www.solangetastenoye.be Voor telefonisch juridisch advies: bel 0902/12014 (€1,00/min) Persoonlijk advies enkel mits afspraak via tel 013/46.16.24