Views
3 years ago

Y-mail 17 - november 2009

 • Text
 • Ziekenhuis
 • Dienst
 • Yperman
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Aldus
 • Drie
 • Twee
 • Eerste
 • Heel

Y-mail 17 - november

-mail België/Belgique P.B. – P.P. 8900 Ieper BC 15617 informatieblad Jan Yperman ziekenhuis Ieper/Poperinge - jrg 10 - november 2009 - n° 17 www.yperman.net dr. Ann Van Loo - nefrologe Nierdialyse: huiselijk en professioneel Verder in dit blad Orthopedie 2 Gehoorproblemen 3 JYZ groeit 4 Klinisch labo 5 Borstkliniek 6 stagiairs 7 Masterplan 8 Y-mail is het tijdschrift van het Jan Yperman Ziekenhuis. Briekestraat 12 – 8900 Ieper T 057 35 35 35 – F 057 35 36 37 V.u.: Eric Luyckx Bladcoördinatie: Jan Blontrock jan.blontrock@yperman.net Y-mail wordt verzorgd door F-Twee communicatie T 09 265 97 20 www.f-twee.be Toelating gesloten verpakking 8/161 Afgiftekantoor Ieper-X Terugzendadres: Briekestraat 12, 8900 Ieper > Dialysepatiënten kunnen in het vernieuwde Dialysecentrum rekenen op een hoge standaard van therapie. Met de nieuwste technieken en apparatuur omringt het dialyseteam de patiënt met de beste zorg op maat. Ook privacy en een huiselijke sfeer zijn belangrijke pijlers. < In het nieuwe Dialysecentrum hebben patiënten de keuze tussen verschillende nierfunctievervangende therapieën, zoals hemodialyse en peritoneale dialyse. Voor beide therapievormen was er de voorbije jaren een belangrijke toename van patiënten. Dr. Ann Van Loo (dienst Nefrologie): “Onze bestaande dialyse werd daarom uitgebreid naar 26 posities. Sinds 1 oktober werden nog 7 posities in gebruik genomen in een nieuwe dialysezaal – met een aparte ingang – voor patiënten die minder intense zorg nodig hebben in de Collectieve Auto Dialyse. Elke positie wordt overigens ingenomen door vier groepen patiënten. Zo kunnen we aan meer dan 130 patiënten hemodialyse bieden. Ook is er een nieuwe ruimte voor de opleiding en opvolging van patiënten in peritoneale dialyse.” Huiselijke sfeer Voor chronische hemodialyse moet de patiënt drie keer per week naar het ziekenhuis. “Daarom vonden we het belangrijk om een aangename omgeving te creëren”, zegt dr. Van Loo. “Naast de twee isolatiekamers hebben we geopteerd voor één grote ruimte die opgedeeld is in halfopen compartimenten, kwestie van een huiselijke sfeer te behouden. Een gordijnsysteem gunt de patiënt de nodige privacy en de individuele televisiesystemen met internetaansluiting moeten de wachttijd zo aangenaam mogelijk maken. Bovendien heeft de dienst de meest up-to-date toestellen en een nieuwe waterinstallatie in huis.” Het kleurenpallet op de dialyse vormt één geheel met de rest van het ziekenhuis. “Als accentkleur hebben we gekozen voor oranje: een warme, zonnige kleur waarmee we hoop en levenszin willen weerspiegelen”, aldus dr. Van Loo. Therapie op maat Het opstarten van een dialyse heeft een belangrijke impact op het leven van de patiënt. De voorbereidingsfase is daarom cruciaal. Dr. Van Loo: “Er is een verregaande begeleiding door de drie nefrologen – dr. Wim Terryn, dr. Hilde Vanbelleghem en ikzelf – in nauwe samenwerking met de huisarts. Sedert juni is er ook een chronisch zorgtraject voor nierfalen, waarbij die samenwerking nog extra wordt benadrukt. Wanneer de nierfunctie verder achteruit gaat, krijgen de patiënten intensievere predialysebegeleiding. Tijdens deze kennismakingsgesprekken worden de verschillende nierfunctievervangende therapieën besproken, zodat een geschikte keuze kan worden gemaakt op maat van de patiënt. Bedoeling is immers dat de dialyse een deel wordt van het leven van de patiënt, maar niet dat het zijn of haar leven overheerst.” Meer info: Dienst Nefrologie-dialyse, 057 35 61 40 Version française sur demande

Pour la version française, cliquez ici

Y-mail