Views
3 months ago

Y-mail 47 - maart 2024

 • Text
 • Dokter
 • Ziekenhuis
 • Yperman
 • Cellen
 • Onze
 • Cokelaere
 • Uitstrijkjes
 • Mogelijk
 • Komen
 • Noor

LOGOPEDIE X 3 De dienst

LOGOPEDIE X 3 De dienst logopedie groeit van één naar drie logopedisten. Dat maakt meer doorgedreven specialisatie mogelijk – in stem- en mimetherapie, bijvoorbeeld. Daarnaast komt er zo extra ruimte vrij voor ambulante patiënten. Elke dag krijgen 52 Belgen een CVA Praten , glimlachen, eten, drinken, slikken: als die functies uitvallen, wordt het leven zeer moeilijk. In het Jan Yperman Ziekenhuis begeleidt neurologopediste Lieve Vandeputte al 28 jaar patiënten met nietaangeboren spraak-, taal-, stem- en slikproblemen. Lieve Vandeputte: “Dat kunnen mensen met een progressieve neurologische aan doening zijn, zoals parkinson, MS, ALS of huntington, maar ook patiënten met een acute beroerte. Die laatste komen via de spoed op onze stroke unit terecht. Ze ondergaan binnen de 24 uur een screening van het slikken om te voor komen dat er vocht of voeding in de longen loopt, want een aspiratie pneumonie is een ernstige complicatie. Binnen de twee à zeven dagen brengen we de communicatieproblemen in kaart op basis van een assessment van spraak en taal, en wordt logo pedische therapie opgestart." Eind vorig jaar kreeg Lieve het gezelschap van twee jonge collega’s: Jolien Callemein en Melissa Alleman. De dienst logopedie wordt dus drie keer zo groot. Daardoor wordt het makkelijker om ook ambulante patiënten op te volgen, in de chronische fase van de aandoening. MIMETHERAPIE De drie logopedisten volgen alle types van patiënten op. Daarnaast leggen ze zich toe op specifieke therapieën, zoals mimetherapie. Melissa Alleman (logopediste en mime therapeut): “Mimetherapie zetten we onder andere in bij perifere facialisparese. 4

IN DIENST VAN DE EERSTE LIJN De dienst logopedie vindt specialisatie belangrijk. Via interne en externe bijscholingen, postgraduaten en kennis van de wetenschappelijke richtlijnen voor logopedie trachten de logopedisten steeds mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Lieve Vandeputte: “Ook patiënten met verworven spraakstoornissen ten gevolge van een radiotherapeutische of chirurgische behandeling van hoofd of hals, patiënten met een totale laryngectomie of jonge kinderen met eet- en drinkproblemen kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en advies. Wie daarna de therapie in handen neemt? Dat is een kwestie van afspreken." Melissa Alleman: “We hebben er alle begrip voor als patiënten daarvoor graag in hun eigen buurt bij hun vertrouwde logo pedist blijven langsgaan.” Jolien Callemein: “Ook huisartsen mogen hun patiënten naar ons doorverwijzen, zowel voor diagnostiek als voor therapie.” Lieve Vandeputte, Melissa Alleman en Jolien Callemein De patiënt traint de spieren van het gezicht en rond de mond, om de gezichtsexpressie en spreken en slikken te verbeteren. Een beetje winst kan een groot verschil maken voor het sociale leven en het welzijn.” STEMADVIES Jolien Callemein is de stem expert van het logopedisch team. Zij begeleidt mensen met diverse stemproblemen, zoals heesheid, schorheid en stemverlies. Jolien Callemein (pre logopediste): “Die problemen kunnen verschillende oorzaken hebben: een verkeerd gebruik van de stem, roken, knobbeltjes, poliepen, cysten … We geven de patiënten stem oefeningen en brengen hun een goede stem hygiëne en gezonde spreek gewoontes bij. In de toekomst zal er een stemlokaal aanwezig zijn, een geluidsarme opnameruimte met speciale softwareprogramma’s. Daar kunnen we de stem heel precies in kaart brengen. Behalve bij stemproblemen kunnen we ook advies verlenen bij jonge kinderen met eet- en drinkproblemen." Logopedie 057 35 70 87 logopedie@yperman.net 5

Pour la version française, cliquez ici

Y-mail