Views
3 weeks ago

Y-mail 48 - juli 2024

 • Text
 • Juli
 • Behandeling
 • Chemo
 • Dialyse
 • Onze
 • Jaar
 • Diksmuide
 • Mensen
 • Yperman
 • Ziekenhuis
 • Dokter

TEAMWERK Zelfdoding

TEAMWERK Zelfdoding voorkomen In het Jan Yperman Ziekenhuis zet het liaisonteam, bestaand uit psychiatrisch verpleeg kundigen, psychologen en psychiaters, sterk in op suïcidepreventie. Terecht: in 2022 steeg het aantal zelfdodingen in Vlaanderen voor het eerst sinds lang. Liesbeth Houzet en Elien Carton Voor de evaluatie van suïcidale patiënten gebruikt het ziekenhuis een screeninginstrument van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie: de Leidraad voor Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit of LOES. Psychologe Elien Carton: “De verpleegkundigen van de afdeling vullen het eerste deel in, daarna komt het liaisonteam erbij. Zo kunnen we de situatie goed inschatten en juist doorverwijzen.” Op spoed en intensieve krijgen de medewerkers om de twee jaar een opleiding die wordt gegeven door suïcidepreventiemedewerkers van CGG. 1.024 zelfdodingen in 2022 in Vlaanderen 4% meer dan in 2021 Liaisonverpleegkundige Liesbeth Houzet: “Maar omdat alle zorgverleners met suïcidaliteit te maken krijgen, geven we zelf ook ziekenhuisbrede vormingen. We reiken handvaten aan om suïcidaliteit bespreekbaar te maken, en tools om de risico’s te herkennen en op een juiste manier hulp te bieden. De te volgen stappen werden ook vastgelegd in een procedure suïcidepreventie.” Elien: “Daarbij is het belangrijk dat alle medewerkers weten dat het liaisonteam hen kan bijstaan.” Ook buiten de muren van het ziekenhuis is suïcidepreventie een kwestie van samenwerken. Liesbeth: “Alle actoren in de regio – algemene en psychiatrische ziekenhuizen, mobiele teams, CGG’s, politiezones … – zien elkaar geregeld om hun werking op elkaar af te stemmen. Zo werken verschillende instanties mee aan preventie.” JAN YPERMAN ONDERZOEKT Publicaties Publicatie van dokter Bart Werbrouck en anderen: ‘Opioids in geriatric units in 14 Belgian hospitals: prevalence, dosage and associated factors’, Annals of Medicine, januari 2024. Lezing door dokter Stefan Van Hooreweghe: ‘Is regional anesthesia a major player in the challenge for sustainable anesthesia?’ in het Universitair Ziekenhuis van Luik, en als webinar van de Belgian Association of Regional Anesthesia. RADIOLOGEN OP AFSTAND In de prijzen In april werden Joeri Busschaert, RX-verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis, en zijn team van ‘radiologen op afstand’ tot Zorgpersoonlijkheid van het Jaar gekroond. Na de aardbevingen in februari 2023 in Turkije en Syrië, reisde Joeri naar het ramp gebied met B-FAST. Omdat er in het veldhospitaal een tekort aan radiologen was, schakelde hij zijn collega’s van het thuisfront in. www.zorgwerkgevervanhetjaar.com JAN YPERMAN ZKT. Vacatures - Arts-specialist in NKO en hoofden halschirurgie - Arts-specialist in de thoracovasculaire heelkunde - Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde - Arts-specialist in de anesthesie (Bijzondere beroepstitel IZ) - Jobstudenten verpleegkunde voor weekend- en vakantiewerk - Verpleegkundige acute geriatrie - Verpleegkundige algemene verpleegeenheid Bekijk hier alle vacatures 16

ZORGPAD (Nier)zorg met een plus De Westhoek heeft een oudere bevolking, zegt nefroloog dokter Kristel De Keyzer. “Heel wat mensen kampen met chronisch nierlijden. In ons ziekenhuis worden ze van bij de start opgevolgd door een multidisciplinair team van nefrologen en verpleegkundigen, versterkt met mensen van de sociale dienst, psychologen en diëtisten.” Chronisch nierlijden is niet te genezen, maar met medicatie, een aangepast dieet, meer beweging en goeie opvolging kan de achteruitgang van de nierwerking aanzienlijk vertraagd worden. Dat gebeurt binnen het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. Jan Yperman is één van de weinige ziekenhuizen die alle vormen van nierdialyse aanbieden. Al is het altijd zaak om die zo lang mogelijk uit te stellen. GEÏNFORMEERD KIEZEN Als de zuiveringscapaciteit van je nieren onder de 25 milliliter per minuut zakt, kom je in aanmerking voor het programma nierzorg+ en word je extra begeleid door nierzorg+-verpleegkundigen Evy Desmyttere en Sharon Beernaert. Dokter De Keyzer: “Zij vertellen je over chronisch nierfalen, de behandelmogelijkheden, dialyse en hoe je die zo lang mogelijk kunt uitstellen. Wat we tegelijk trachten te verminderen, zijn late doorverwijzingen. Mensen met chronisch nierfalen die pas laat bij ons komen, waardoor ze sneller aan de dialyse moeten.” “Van Evy en Sharon krijg je bijvoorbeeld te horen wat een zoutarm dieet voor je kan doen”, vult nefroloog dokter Paulien Van Acker aan. “Ze worden je aanspreekpunt en vertrouwenspersoon.” Hoewel medicatie en levensstijlaanpassingen absoluut een verschil maken, krijgen de meeste mensen met chronisch nierlijden ooit met dialyse te maken. Dokter De Keyzer. “Het nierzorg+-team bespreekt dat lang van tevoren, zodat de patiënt een geïnformeerde keuze kan maken. Want dialyse heeft hoe dan ook een serieuze impact op je leven. Met onze begeleiding krijg je tijd om de behandeling in je leven in te passen. Blijf je werken? Kun je nog op reis gaan? Kies je voor thuisdialyse of voor hemodialyse in het ziekenhuis? En je krijgt antwoord op al je praktische vragen. Over wat het verschil is 17

Pour la version française, cliquez ici

Y-mail