Views
3 years ago

Y-mail 6 - juli 2003

 • Text
 • Yperman
 • Radiologie
 • Gaat
 • Goed
 • Sinds
 • Ziekenhuis
 • Zwarte
 • Klaverstraat
 • Jaar
 • Ypermanziekenhuis

Y-mail 6 - juli

Y -mail N°6 België/Belgique P.B. Antwerpen-X 8/1015 P106214 INFORMATIEBLAD REGIONAAL ZIEKENHUIS JAN YPERMAN Version française sur demande Ieper/Poperinge - jaargang 4 - juli 2003 Toelating gesloten verpakking 8/161 Afgiftekantoor Antwerpen-X Terugzendadres: Kuiperskaai 6, 9000 Gent Verder in dit blad 2 Centrale keuken 3 Scopinaro 4 Nieuwbouw 6 Tevredenheidsenquêtes 7 Toename tuberculose 8 Kanker opsporen Y Y J www.yperman.net Nieuwe huisartsenkring Jan Yperman Voor een optimale eerstelijnszorg > Net voor nieuwjaar werd een huisartsenkring Jan Yperman opgericht, die 96 huisartsen uit de ruime omgeving van Ieper en Poperinge verenigt. Voor de juridische structuur werd geopteerd voor een Vereniging Zonder Winstoogmerk. Deze nieuwe vzw, die de naam 'Huisartsenkring Jan Yperman' kreeg, wil alvast de wachtdiensten beter coördineren en specifieke navorming organiseren. < Met de oprichting van de vzw wordt een 17 jaar oude droom van voorzitter dr. Gaston Delbeke realiteit. "Door de diverse doelstellingen betekent de vzw heel wat meer dan de loutere invulling van de wettelijke verplichting. Vooreerst beschikken we nu eindelijk over het gepaste juridische kader dat alle 96 huisartsen uit de regio verenigt, met de mogelijkheid tot afvaardiging in commissies en overlegorganen. De vzw dient ook als centraal aanspreekpunt voor onder meer overheidsinstanties en ziekenhuizen. Dit maakt het makkelijker om duidelijke en eenvormige afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de wijze om medische dossiers door te sturen, maar ook om gemeenschappelijke standpunten in te nemen over medische kwesties." Een van de eerste concrete verwezenlijkingen van de vzw Huisartsen Jan Yperman is de centrale organisatie van de wachtdiensten in de wijde Ieperse omgeving. Dr. Delbeke: "Voortaan worden de voormalige aparte wachtdiensten van Ieper, Wervik, Heuvelland, Poperinge, Vleteren en Langemark via de vzw gecoördineerd en op elkaar afgestemd. Een andere prioriteit van de vzw is de bevordering van de onderlinge communicatie, bijvoorbeeld via e-mail. De privépraktijk is nu eenmaal inherent aan het beroep van huisarts. Dan is er wel eens nood om de blik te verruimen over de horizon van het eigen ‘praktijkeilandje’ heen. Een ander middel daartoe is de organisatie van specifieke navorming. Dergelijke samenkomsten zijn meestal ideale gelegenheden om ervaringen uit te wisselen. Nu al werkt de vzw mee aan een preventief hartonderzoeksproject van prof. De Backer van UZ Gent om via familiescreening cardiale risicoprofielen op te stellen." Tijdens de oprichtingsvergadering verkozen de leden een 9-koppig bestuur met een mandaat voor vier jaar. Tot nog toe komt dit bestuur – waarin elk van de zes wachtdiensten is vertegenwoordigd – wekelijks bijeen. Dr. Delbeke benadrukt dat de vzw Huisartsen geen concurrentie betekent voor de bestaande Ieperse artsenvereniging de Koninklijke Doktersgilde Jan Yperman. "Die organisatie richt zich tot huisartsen en specialisten en blijft verder actief als forum waar de verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten. Uiteindelijk is de einddoelstelling van beide verenigingen om de kwaliteit van de regionale geneeskunde te verbeteren ten voordele van onze patiënten." Contact: Vzw Huisartsenkring Jan Yperman p/a dr. Marc Leroy Dikkebusstraat 228, 8950 Heuvelland-Dranouter >>

Pour la version française, cliquez ici

Y-mail