Scriptores physiognomoniae veteres

booksnow1.scholarsportal.info

Scriptores physiognomoniae veteres

VI R F .

fidonius quidam^quiTraA/A/Kdv o/wWjwaconfigna-

vit literis, et Sibylla quoque, quae **\

edidit commentarios , et duumuiri commemorantur,

qui artis chiromanticae confciipferint

praecepta, quaephyfiologiaedminatoriae

pars eft, 2 Helenus nimirum quifpiam Syra-

cufius, et 3 Eumolpus,) Ariftotelis liber principem

obtinet locum, quippe qui non folum

a philofopho, id eft, curatiori ftudio et opera

eii digeftus et ordine quodam arbitrario, non

fyftematico et cornpendiario, qui tunc temporis

prorius ignorabatnr, inftruftus; fed

etiam ita comparatus, vc phyfiognomoniae faciem,

qualis tunc fuerit, intueri et chara&e-

res lineafque omnes paulo diftinftius internofcere

queamus, De ipfo Ariftotele nihil

iam dicere attinet, quum. praerer u Diogenem

Laertium, 5 St-obaeus,^ Fabricius, Bruckerus,

alii fatis multa de eo dixerint,ad quos

le&ores cupidos amandare nobis liceat; qui

in eo quoque confentiunt Librum phyfiognolnicon

ab ipfo Ariftotele profe&um effe, nixi

potiflimum luculentiffimo Diogenis Laertii teitimonio

, et auftoritate codicum manu exaratorum

optimae notae, quibus qaoque omnes

«ditores et Interpretes Ariftotelis, quotquoc

videre

2. Cf. Suidam in voce Cf. Fabr. T. I. L, I. c. 6.

*$ et Peucer. de diuin. 11.7. p. ^g.

piaec. gener. p. 606. 4. In Vitis Philof. L. V.

c. 25.

3. Suidae dicitur

f. In Eccl. pbyf. L. . p.

« irgd, quem et 8$.

veriibus et foluta traftaffe 6. in Bibl. Gr. L.III.c.6.

oratione xttgofxoxtxk afleiii. Vol. II. p. 144.

More magazines by this user
Similar magazines