Scriptores physiognomoniae veteres

booksnow1.scholarsportal.info

Scriptores physiognomoniae veteres

XVIII F 1 .

fi-quid ftatuendum, cum Fabricio coniundis

vinbus affirmamus.Polemonem efle antiquio•

rem 2y Origene, eiufque ingenii foetum,

prouti apud.nos circumfertur, interpolatum

et a manu recentiori fuppofitum effe, quod

neque mirutn nobis videri debet, quum cognouerimus

male fcdulos ac lucricupidos homines,

fuis libris, vt amicos et le&ores concilient,

impofuifle celebratifliraorum virorutn

nomina, quae fubfequutis temporibus tamquam

poma Eridos viris literatis et antiquitatum

fcrutatoribus indefeffis multum operae

negotiique faceiTere. Vnde his miills aliorumque

inueftigationi penitus reli&is ad cer-

tiora deueniendum eft, paucaque de editoribus,

qui tamen perpauci funt, praefanda.

Primum Graece edidit 3o CamiIlus Pcrufcus

cum Adamantio et Melampode, aft multis vitiis

contaminatos, quae tamen non Pernfco,

fed potius librariis infidis et negligentibus,

tribuenda funt. Deinde Frid. 3l Sylburgius

fexto volumini operum Ariftotelis a fe editorum

inferuit, qui Romana editione critico

que acumine in iubfidium vocatis tcxtum in«

tarum,

maniffime

& ,-

- siv ohux ^f5tcy, elre ', urs• 2 ex fuaBibliotbeca nobifcum

, re communicatam grato profi-

*w , temur ailimo.

%. Quae prodiere Fran-

7t£tW Sveq cu^utu. cofurti apud heredes We-

30. Exftat ad calcem Ae- chelios 1587. quaternis.

More magazines by this user
Similar magazines