Scriptores physiognomoniae veteres

booksnow1.scholarsportal.info

Scriptores physiognomoniae veteres

) O&syyovrcfjj ,

,

PHYSIOGNOMON. LI13. II. 43I

10, (^ 3-

/&,&,

II

)&. 3\ , ) ) ;) ) - -&,

*

, )

303-syy sc&cLj , ) &'

, ) >, 01

**

) , , 3,

,

&• }

*> 0&^

^) * ^*3•. tuv ya*, 17 -

% ,

,

6

More magazines by this user
Similar magazines