Scriptores physiognomoniae veteres

booksnow1.scholarsportal.info

Scriptores physiognomoniae veteres

4f4

jcy ,

, ;

(

MELAMPODIS

. -

lav,, aj &)

)

(.' $, vocrov*

&., -

Gaput vero fi concutictur, aut fi capilli

ere&i fuerint, aut fi in aliquo tempore horveant

multo tempore, conftanter infidias in*

dicant, aut ab amico aliquo, aut coniangui-

Vbi conf. BrodaeiNOt. item

Rigalt. ad Ariemidori, loc.

cit. pag. 9. item Interpietes

ad Petron. praefcrtirn Dougtiei

An&teot, Sacr. in Nou.

Tcfft'. Excurf. I.XVI. pag, 97.

Porter. Archaeolog. Tom. .

pag. 12^. et Vrfin. Q.uaeft.

BibL %. Lib, VI. pag. 453.

alios compluves iam taceam,

qui huius notiitimi

naiifragorum feruatorum ri-

tus paflim mentionem fecertmt:

ad quem etiam liic

refpexilTe vide.tur Audbr

nofter, veibis licet ambi-

gnis et paullo obfcurioribus,

vt nempe frequenrius

foJet; f

. « )

Quum

lipc iv , fenfu idem

iere iit } ac mox fequens

£fjgijv«jg, . %. atque inde

taucologum videarur: Ma-

tttn inde melius ftnfan, hic

lee/|v •/. , h. e. iiijuvi-

capitis vcrtice, fenfu, iii

fallor, fatis commodoj et

tiuic quieiem loco perqnara

congino. Cererum vero

fubito et immarii terrore

perculfis, aut in fummo^vitae

perituvae periculo conftitutis

ipfos capillos cum

tremulo. horrore, furfum at-

tolli etveluti arrectos ftare;

notum fatis eft vel ex ifto

Virgilii verfu otnnibus co-

gnito : Obflupuiy flctcruntqiiz

comae, qupd idem fane

eft, ac quod An&or feoftep

dixit hoc loco : tu og*

Sou 'I^kmtva , jj tv

:

ompusquem

JVlaroni.s locnm

conf. i\ placcr aiu opus

5

videatur, Comnienr, de )a

Cerda et aliprum Inteipretum

obferuationes. Sed

hacc obiter, occaiicne fpon-

ue hic oblata ;

If. ,) Eiufmodi

damnum videlicet, cui eit

oppoiituni. Narn bae

voccs lic vfurpamur v. Ari•

}*

ftot. F.thic. L. III. c. 4.

More magazines by this user
Similar magazines