Scriptores physiognomoniae veteres

booksnow1.scholarsportal.info

Scriptores physiognomoniae veteres

vel ilta corporis parre quid fi-

gniticet 4^2. falritatio torins

corporis quid poitendac ,500

Sanguims lationi rdpundet mntus

latio 160

Sjturnu lacer efi medius digitus

INDEX IIJ

4*4

Seapularum faltitatio quid fignih-

. c«

477

Scortaroris figna 306

ScriptOrum cditio poft mortem

tutior cft Ji >

Scyrharum pi!i 191. 41$

Srnilis fpecies in muenili corpore

quid ugnificct 3:2

Seniu carentis icu ftupidi ammi

figna 43. 286. 436

Septcmtrion3lis plagac teinperies

Scptsmtrionalium populorum

phyllognu nonia 26. Igi. 409

Scrpcntum in gcnerc Draco mafculae,

V r ipcra tcmineae fpeciei

habet plurimum 376 Serpentum

oculi cxiles 326

>exus vtriufque propria difcrimina

29. 373

ji^ina phyfiognomonica funt taci-

ti naturac inrerprctss 314• 1»gno~um

phyfiogr.omonicorutn

differentia 172. 317. 313. lignorum

pbyfiognomonicorum

alia ftabilia, alia pro rc ndta

decedcntia vel acccdcntia ; et

quam vtraque iigniiicafionem

habeantig. ligna piopria propriurn

aiiqu'd denorunt; to r nmunia

commune quid, 15» fignorum

phyiiognomicoruni dj»-

IcCiui vt inilituendus 13. i6.

JS

160. lta:utac proportio

' ]

Sti:pidi cr fenfu caremis animi li~

4?• »R6. 4?

Suf>riiifi"o adulatoria 4 6. 427

Superc;lia qualia qualcs onimos

aigu.int, Z49. 194. 421. fu-

per,. il>a trcmula qtud ligolficeol

2^3. fii;je;cilicrum cxci:3tio

quid ilgmlu-fct 200. 339. (u-

prrciliuiurn palpitaiio ivufaltit.itio

ijUid p'j;tcndat 460

Surdrum (aititaciu quid portcndac

47S

i>uis ingenium ct mores 67, $71

T.

Talorum faltitatio quid porten-

djt 49J

Tcmpornm palpit:'.t ; o fcn fjhitatio

quid puuenJjt 459. tem•

poriun vtij.ic irueriidej iracuu-

ic indii iurn 142

Ti-lln.uluiuin (altiutio qutd li-

gnil 491

'i liycrteac rpulac ^2

1 ..ir qualc• quale inpcnium ar-

B" ;«i»i, • 93. ;72. iH«. nbiao

qu:d ligniuccal 147.

191. tibiarum CiiHIItkl quut

ptrtcuU-t

qyq.

f

Timidi

More magazines by this user
Similar magazines