abductor(muscle).

nature.uni.plovdiv.bg

abductor(muscle).

епулис -тумор или тумороподобно образувание на венците. на латински език: epulis. на

английски език: epulis.

еретизъм -абнормно повишена раздразнителност, чувствителност, възбудимост. на латински

език: erethismus. на английски език: erethism.

еризипел -червен вятър – стрептококова инфекция, протичаща с токси-инфекциозен синдром

(висока температура, втрисане, тахикардия, хипотония) и локални промени – зачервени,

оточни, добре очертани плаки, може да има и хеморагии, були, некроза. на латински език:

erysipelas. на английски език: erysipelas.

еритема, еритем -дифузно или ограничено зачервяване на кожата поради хипeремия. на

латински език: erythema. на английски език: erythema.

еритремия -полицитемия вера -хронично миелопролиферативно заболяване. Налице е

неконтролируема, клонална пролиферация на клетки от еритробластната редица.

Характеризира се с повишен обем на кръвта, повишен хемоглобин, хематокрит, еритроцити и

др. на латински език: erythraemia. на английски език: polycyth(a)emia rubra vera,

erythr(a)emia.

еритробластоза -наличие на еритробласти в периферната кръвта. на латински език:

erythroblastosis. на английски език: erythroblastosis.

еритродермия -кожни заболявания, при които е налице абнормно зачервяване на кожата. на

латински език: erythrodermia. на английски език: erythroderma.

еритропоеза -образуване на еритроцити от миелоидната стволова клетка, нормално в костния

мозък. на латински език: erythropoesis. на английски език: erythropoiesis.

еритроцит -червена крьвна клетка -безядрена клетка с форма на двойно вдлъбнат диск, с

диаметър около 7 ?m, съдържа хемоглобин. на латински език: erythrocytus. на английски

език: erythrocyte, red blood cell.

еритроцитоза -повишаване на еритроцитите в периферната кръв. на латински език:

erythrocytosis. на английски език: erythrocytosis.

ерозия -охлузване – нарушена цялост на епидермиса. Възниква след разкъсване на везикули

и були, след повърхностни травми. Заздравява без цикатрикс (ръбец). на латински език:

erosion. на английски език: abrasion, erosion.

ерупция -1. обриване – поява на обрив по кожата. 2. никнене на зъб. на латински език:

eruptio. на английски език: 1. eruption, rash, exanthema; 2. eruption, tooth eruption.

More magazines by this user
Similar magazines