COMMUNIA DE SANCTIS

domenicani.it

COMMUNIA DE SANCTIS

COMMUNIA DE SANCTIS


Quo facìlius hoc Missale adhibeatur, prresertìm in memoriis Beatorum

qure formularia propria non habent, hic mveniuntur elementa

quredam ex Communibus Sanctorum prreter collectas.

Hi textus e Missali Romano (pp. 678-725) deprompti sunt, etsi numerus

sectionum servatus non fuit.


COMMUNE MARTYRUM

1. Pro pluribus martyrlbus, extra tempus paschale

Ant. ad introitum

Gaudent in crelis animre Sanct6rum, qui Christi vestigia

sunt secuti; et quia pro eius am6re sanguinem suum fudérunt,

ideo cum Christo exsultant sine fine.

Collecta propria.

Super oblata

Suscipe, sancte Pater, munera

qure in sanct6rum martyrum commemorati6ne deférimus,

et nobis famulis tuis concéde,

ut in confessione tui n6minis inveniri stabiles mereamur.

Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Le 22, 28-30

Vos estis qui permansistis mecum in tentati6nibus meis,

et ego disp6no vobis regnum, dicit D6minus,

ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo.

Post communionem

Deus, qui crucis mystérium

in sanctis martyribus tuis mirabiliter illustrasti,

concéde propitius ut, ex hoc sacrificio roborati,

Christo fidéliter hrereamus,

et in Ecclésia ad salutem 6mnium operémur.

Per Christum.


260 COMMUNE MARTYRUM

2. Pro plur:lbus martyribus, extra tempus paschale

Ant. ad introitum Ps 36, 39

Salus iust6rum a Domino, et protéctor e6rum est in témpore

tribula ti6nis.

Collecta propria.

Super oblata

Suscipe, quresumus, D6mine, munera p6puli tui

pro martyrum tu6rum passi6nibus dicata sanct6rum,

et, qure beatis N. et N.

in persecuti6ne fortitudinem ministrarunt,

nobis quoque prrebeant inter advérsa constantiam.

Per Christum.

Ant. ad communionem Mc 8, 35

Qui perdiderit animam suam propter me et Evangélium,

salvam faciet eam, dicit D6minus.

Post communionem

Consérva in nobis, D6mine, munus tuum,

et quod, te donante,

pro festivitate beat6rum martyrum N. et N. percépimus,

et salutem nobis prrestet et pacem.

Per Christum.

3. Pro uno martyre, extra tempus paschale

Ant. ad introitum

Iste Sanctus pro lege Dei sui certavit usque ad mortem, et

a verbis impi6rum non timuit; fundatus enim erat supra

fìrmam petram.

Collecta propria.


COMMUNE MARTYRUM

Super oblata

ObhHa munera, qmésumus, Domine,

tua benedictione sanctifica,

qure, te donante, nos illa fiamma ture dilectionis accéndat,

per quam sanctus N. torménta sui corporis univérsa dev1cit.

Per Christum.

V el:

Accépta tibi sint, qmésumus, Domine, munera,

qure in commemoratione beati martyris tui N. deférimus,

ut ea maiestati ture sint placita,

sicut illius effusio sanguinis apud te éxstitit pretiosa.

Per Christum.

Ant. ad communionem Mt 16, 24

Qui vult venire post me, abneget semetipsum,

et tollat crucem suam, et sequatur me, dicit Dominus.

Post communionem

Prrestent nobis, qmésumus, Domine,

sacra mysteria qure s1tmpsimus

eam animi fortitudinem,

qure beatum N. martyrem tuum

réddidit in tuo servftio fidélem et in passione victorem.

Per Christum.

4. Pro uno martyre, extra tempus paschale

Ant. ad introitum

Hic est vere martyr, qui pro Christi nomine sanguinem suum

fudit, qui minas iudicum non tfmuit, sed ad creléstia regna

pervénit.

Collecta propria.

261


262 COMMUNE MARTYRUM

Super oblata

Clementissime Deus,

munera hrec tua benedicti6ne perfunde

et nos in fide confirma,

quam beatus N. effuso sanguine asséruit.

Per Christum.

V el:

H6stias tibi, D6mine,

pro commemorati6ne beati martyris tui N. offérimus,

quem a tui c6rporis unitate nu1la tentatio separavit.

Per Christum.

Ant. ad communionem Io 15, 5

Ego sum vitis vera et vos palmites, dicit D6minus;

qui manet in me et ego in eo, hìc fert fructum multum.

Post communionem

Sacris, D6mine, recreati mystériis, qmésumus,

ut, miram beati N. constantiatn remulantes,

patiéntire pnémium c6nsequi mereamur retérnum.

Per Christum.

5. Pro pluribus martyribus, tempore paschall

Ant. ad introitum Cf. Mt 25, 34

Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum, quod vobis

panitum est ab origine mundi, alleluia.

Collecta propria.

Super oblata

In tu6rum, D6mine, preti6sa morte iust6rum,

sacrificium illud offérimus,

de quo martyrium sumpsit omne principium.

Per Christum.


264 COMMUNE MARTYRUM

Post communionem

Unius panis alimonia refécti,

in commemora tione beato rum martyrum N. et N.

suppl:iciter deprecamur,

ut nos in tua iugiter caritate confirmes,

et in novitate vitre concédas ambulare.

Per Christum.


Ant. ad introitum

COMMUNE PASTORUM

l. Pro papis

Elégit eum D6minus sibi in sacerdotem magnum, et apériens

thesaurum suum abundare eum fecit omnibus bonis.

Collecta propria.

Super oblata

Laudis tibi, Domine, hostias offérimus

in tu6rum commemorati6ne Sanct6rum,

quibus nos et prreséntibus éxui malis confidimus et futuris.

Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Io 10, 11

Pastor bonus animam suam p6suit pro 6vibus suis.

Post communionem

Sacraménta qure s1lmpsimus, Domine Deus noster,

in nobis f6veant caritatis ard6rem,

quo beatus N. veheménter accénsus

pro Ecclésia tua se iugiter impendébat.

Per Christum.

2. Pro episcopls

Ant. ad introitum Cf. Ez 34, 11. 23-24

Visitabo oves meas, dicit Dominus, et suscitabo pastorem

qui pascat eas: ego autem Dominus ero eis in Deum.

17

Collecta propria.


266 COMMUNE PASTORUM

Super oblata

Hostias, quresumus, Domine,

quas in festivitate beati N.

sacris altaribus exhibémus, propitius réspice,

ut, nobis indulgéntiam largiéndo,

tuo nomini dent honorém.

Per Christum.

Ant. ad communionem Io 15, 16

Non vos me elegistis, dicit Dominus;

sed ego elégi vos, et posui vos ut eatis, et fructum afferatis.

et fructus vester maneat.

Post communionem

Refécti sacris mystériis, Domine, humfliter deprecamur,

ut, beati N. exémplo, studeamus confitéri quod crédidit,

et opere exercére quod docuit.

Per Christum.

3. Pro eplscopis

Ant. ad introitum l Sam 2, 35

Suscitabo mihi sacerd6tem fidélem, qui iuxta cor meum et

animam meam faciet, dicit Dominus.

Collecta propria.

Super oblata

Suscipe, Domine, hrec m1lnera populi tui,

qure ti bi in beati N. festivitate offérimus,

ut per éadem, sicut confidimus,

ture pietatis sentiamus auxilium.

Per Christum.


COMMUNE PASTORUM 267

Ant. ad communionem Io 10, 10

Ego veni ut vitam habeant,

et abundantius habeant, dicit Dominus.

Post communionem

Corporis sacri et pretiosi Sanguinis alimonia repléti,

quresumus, Domine Deus noster,

ut, quod pia devotione gérimus, certa redemptione capiamus.

Per Christum.

4. Pro pastorlbus

Ant. ad introitum Le 4, 18

Spfritus Domini super me: propter quod unxit me, evangelizare

paupéribus misit me, sanare contrftos corde.

Collecta propria.

Super oblata

Maiest:Hem tuam suppliciter implon1mus, omnipotens Deus,

ut, sicut gloriam divinre poténtire

munera pro Sanctis oblata testantur,

sic nobis efféctum ture salvationis impéndant.

Per Christum.

Ant. ad communionem

Ecce ego vobfscum sum omnibus diébus,

usque ad consummationem sreculi, dicit Dominus.

Post communionem

Sumpta mystéria, quresumus, Domine,

retérnis nos prreparent gaudiis,

Mt 28, 20


268 COMMUNE

qure beatus N. fidéli dispensatione proméruit.

Per Christum.

V el:

Refectione sacra enutr:itos, fac nos, omnipotens Deus.

exémpla beati N. iugiter sequéntes,

te pérpeti devotione colere

et indeféssa omnibus caritate prof:icere.

Per Christum.

5. Pro pastoribus

Ant. ad introitum Ier 3, 15

Dabo vobis pastores J.uxta cor meum, et pascent vos sciéntia

et doctrina.

Ve l: Dan 3, 84. 87

Sacérdotes Dei, benedicite Dominum; sancti et humiles corde,

laudate Deum.

Collecta propria.

Super oblata

Suscipe, qmésumus, Domine, hoc sacrificium populi tui,

ut, quod tibi in honore beatorum N. et N. offértur ad gloriam,

nobis tribuas ad salutem perpétuam.

Per Christum.

Ant. ad communionem Mt 20, 28

Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare,

et dare animam suam redemptionem pro multis.


COMMUNE PASTORUM

Post communionem

Sumpsimus, Domine, sanctorum tu6rum N. et N.

mem6riam celebrantes, sacraménta creléstia;

prresta, quresumus, ut, quod temporaliter gérimus,

retémis gaudiis consequamur.

Per Christum.

6. Pro presbyterls

Ant. ad introitum Ps 95, 3-4

Annuntiate inter gentes gl6riam eius, in 6mnibus populis

mirabilia eius, qu6niam magnus D6minus et laudabilis nimis.

Collecta propria.

Super oblata

Beati N. mem6riam recenséntes, quresumus, Domine,

ut bis munéribus tibi oblatis benedicti6nem effundas de crelis,

quo, ex eis suméntes, et 6mnibus careamus culpis

et creléstibus repleamur eduliis.

Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Le 10, L 9

Misit D6minus discipulos, qui nuntiarent civitatibus:

Appropinquavit in vas regnum Dei.

Post communionem

Sancta tua nos, Domine, sumpta vivfficent,

ut, qui beati N. commemorati6ne gaudémus,

eius quoque apost6licre virtutis proficiamus exémplo.

Per Christum.

269


Ant. ad introitum

COMMUNE VIRGINUM

l

Hrec est virgo sapiens, et una de numero prudéntum, qure

6bviam Christo cum lampade accénsa éxiit.

Collecta propria.

Super oblata

In beata v:f.rgine N. te, Domine, mirabilem prredicantes

maiestatem tuam suppliciter exonimus,

ut, sicut eius tibi grata sunt mérita,

sic nostrre servitutis accépta reddantur offida.

Per Christum.

Ant. ad communionem

Ecce Sponsus venit: ex:f.te obviam Christo Domino.

Post communionem

Divini mu.neris participati6ne refécti,

qmésumus, Domine Deus noster,

ut, exémplo beatre N.,

mortificationem Iesu in corpore nostro circumferéntes,

tibi soli adhrerére studeamus.

Per Christum.

Ant. ad introitum

2

Mt 25, 6

Veni, sponsa Christi, accipe coronam, quam tibi D6minus

prreparavit in retérnum.

Collecta propria.


COMMUNE VIRGINUM 271

Super oblata

Suscipe, Domine, obséquium humilitatis nostrre,

quod tibi in commemoratione beatre N. virginis exhibémus,

et nos, per immaculatam hostiam,

da iugiter in tuo conspéctu pio sanctoque amore flagrare.

Per Christum.

Ant. ad communionem

Optimam partem elégit sibi virgo prudens,

qure non auferétur ab ea.

Post communionem

Cf. Le 10, 42

Crelésti pane refécti,

humiliter deprecamur cleméntiam tuam, Domine,

ut, qui de beatre N. commemorati6ne gaudémus,

véniam delictorum, sospitatem c6rporum,

gratiamque et gloriam retérnam consequamur animarum.

Per Christum.

3

Ant. ad introitum Ps 148, 12-14

Virgines laudent nomen Domini, quia exaltatum est nomen

eius solius; conféssio eius super crelum et terram.

Collecta propria.

Super oblata

In sanctarum vfrginum N. et N. commemorati6ne

te, Domine, mirabilem prredicantes,

munera votiva deférimus;

prresta, qmésumus, ut, sicut earum tibi grata sunt mérita,

sic nostrre servitutis accépta reddantur offida.

Per Christum.


272 COMMUNE VIRGINUM

Ant. ad communionem

Venit Sponsus, et v:irgines, qure paratre erant.

intravérunt cum eo ad nuptias.

Mt 25. 10

V el: Io 14, 21 et 23

Qui diligit me, diligétur a Patre meo, et ad eum veniémus,

et mansi6nem apud eum faciémus.

Post communionem

Sumpta mystéria, qmésumus, Domine,

in hac festivit::ite beatarum v:irginum N. et N.,

:incitent nos iugiter et illustrent,

ut digne advéntum F:ilii tui prrestolémur,

et ad supérnas eius nuptias admittamur.

Per Christum.


274 COMMUN'E SANCTORUM ET SANCTARUM

ad laudem tui n6minis congregatre,

ut, per Unigéniti tui sumpta mystéria,

pignus accfpiat redemptionis retérnre.

Per Christum.

2

Ant. ad introitum Ps 63, 11

Lretabitur iustus in Domino, et sperabit in eo; et laudabuntur

omnes recti corde.

Collecta propria.

Super oblata

Prresta nobis, qmésumus, omnipotens Deus,

ut nostrre humilitatis oblatio

et pro tu6rum tibi grata sit hon6re Sanct6rum,

et nos c6rpore pariter et mente purificet.

Per Christum.

Ant. ad communionem

Qui mihi ministrat, me sequatur, dicit D6minus:

et ubi ego sum, illic et minister meus erit.

Post communionem

In natalfciis Sanct6rum qmésumus, Domine,

ut, sacraménti munere vegetati,

bonis, quibus per tuam gratiam nunc fovémur.

perfruamur retérnis.

Per Christum.

Io 12, 26


COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 275

3. Pro religiosis

Ant. ad introitum Ps 15, S-6

D6minus pars hereditatis mere et célicis mei; tu es qui restitues

hereditatem meam mihi. Funes cecidérunt rrìihi in prreclaris;

étenim heréditas mea prrechira est mihi.

Collecta propria.

Super oblata

Clementissime Deus, qui, vétere h6mine consumpto,

novum secundum te in beato N. creare digm\tus es,

concéde propitius ut nos pariter renovati

hanc placati6nis h6stiam tibi acceptabilem offeramus.

Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Mt 19, 27-29

Amen dico vobis quod vos qui reliquistis 6mnia,

et secuti estis me, céntuplum accipiétis,

et vitam retérnam possidébitis.

Post communionem

Quresumus, omnipotens Deus,

ut, qui huius sacramenti munimur virtute,

exémplo beati N. discamus te super 6mnia semper inquirere,

et novi h6minis formam in hoc sreculo portare.

Per Christum.

4. Pro religiosls

Ant. ad introitum Cf. Ps 23, S-6

Isti sunt sancti, qui accepérunt benedicti6nem a Domino et

miseric6rdiam a Deo salutari suo, quia hrec est generatio

qu.reréntium D6minum.

Collecta propria.


276 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM

Super oblata

Accépta tibi sint, quresumus, D6mine,

munera nostne servitutis

pro beati N. commemoratione altari tuo prop6sita,

et concéde ut, a terrénis impediméntis absoluti,

te solo dfvites efficiamur.

Per Christum.

Ant. ad communionem

Gustate et vidéte quoniam suavis est D6minus:

beatus vir, qui sperat in eo.

Post communionem

Per huius virtutem sacraménti, quresumus, Domine,

beati N. exémplo, deduc nos iugiter in tua dilecti6ne,

et opus bonum quod crepisti in nobis

pérfice usque in diem Christi Iesu.

Qui vivit.

5. Pro lls qui opera misericord.Ue exercuerunt

Ps 33, 9

Ant. ad introitum Mt 25, 34. 36. 40

Venite, benedicti Patris mei, dicit Dominus: infirmus eram,

et visitastis me. Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex

his fratribus meis minimis, mihi fecistis.

Collecta propria.

Super oblata

Suscipe, Domine, munera populi tui, et prresta,

ut, qui Fflii tui imménsre caritatis opus recolimus,

in tui et pr6ximi dilecti6ne,

Sanct6rum tu6rum exémplo, confirmémur.

Per Christum.


COMMUNE SANCTORUM

Ant. ad communionem Io 15, 13

Maiorem hac dilectionem nemo habet,

ut animam suam ponat quis pro amicis suis.

V el: Io 13, 35

In hoc cognoscent omnes quia disdpuli mei estis,

si dileetionem habuéritis ad fnvicem, dicit Dominus.

Post communionem

Sacris mystériis reféctos,

da nos, qmésumus, Domine, beati N. exémpla sectari,

qui te indeféssa pietate coluit,

et populo tuo imménsa profuit caritate.

Per Christum.

V el:

Sacraménti salutaris, Domine, pasti delfciis,

tuam supplices deprecamur pietatem,

ut, sancti N. caritatis imitatores effécti,

cons6rtes simus et glorire.

Per Christum.

6. Pro sanctis mullerlbus

An t. ad introitum Cf. Prov 31, 30. 28

Mulier timens Dominum ipsa laudabitur. Filii eius beatissimam

prredicavérunt, vir eius laudavit eam.

Collecta propria.

Super oblata

Hostias tibi, Domine,

pro sanctre N. commemoratione deférimus,

suppliciter deprecantes.

ut indulgéntiam nobis pariter c6nferant et salutem.

Per Christum.

277


278 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM

Ant. ad communionem Mt 13, 45-46

Simile est regnum crel6rum h6mini negotiat6ri,

qurerénti bonas margaritas;

invénta autem una preti6sa margarita,

dedit 6mnia sua, et comparavit eam.

Post communionem

Divini operatio sacraménti, omnipotens Deus,

in hac festivitate beatre N. illuminet nos pariter et inflammet,

ut et sanctis iugiter desidériis ferveamus,

et bonis opéribus abundémus.

Per Christum.

7. Pro missionariis

Ant. ad introitum Is 52, 7

Quam pulchri super montes pedes annuntiantis et prredicantis

pacem, annuntiantis bonum, prredicantis salutem!

Collecta propria.

Super oblata

Propithire, Domine, supplicati6nibus nostris,

et ab omni culpa liberos esse concéde,

ut, purificante nos gratia tua,

iisdem quibus famulamur mystériis emundémur.

Per Christum.

Ant. ad communionem Mc 16. 15; Mt 28, 20

Euntes in mundum univérsum, prredicate Evangélium:

ego vobfscum sum 6mnibus diébus, dicit D6minus.

V el: Io 15. 4-5

Manéte in me, et ego in vobis, dicit D6minus.

Qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum.


COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM

Post communionem

Sacraménta qure sumpsimus, Domine Deus noster,

illam nobis fidem innutriant,

quam et apostolica docuit prredicatio,

et beati N. sollicitudo custodfvit.

Per Christum.

219

More magazines by this user
Similar magazines