CfD's designguide - Center for døve

cfd.dk

CfD's designguide - Center for døve

Designguide

Januar 2012

center for døve · designguide


LOGO. ......................... 3

Logovarianter. ................ 4

Brug af logo. .................. 5

Luft om logoet. ............... 6

Farver. ........................ 7

Skrifttyper 1. .................. 8

Skrifttyper 2. .................. 9

Visitkort. ...................... 10

Brevpapir. ..................... 11

Eksempel på brev. .............. 12

Kuvert. ........................ 13

E-mailsignatur. ................ 14

Powerpoint. ................... 15

Eksempler. ..................... 16

center for døve · designguide 2


Logo

Logoet består af en logotype og et symbol.

Logotypen må aldrig stå alene uden

symbolet.

LOGO

Logoets farve er pantone 425 og må aldrig

bruges i andre farvedefinitioner end nævnt

herunder.

Logoet kan også anvendes i sort og negativ -

dette er beskrevet på næste side.

LOGOTYPE

symbol

Pantone 425

CMYK 10-05-05-75

RGB 95-95-93

center for døve · designguide

3


Logovarianter

Logoet anvendes fortrinsvis i den positive

udgave i pantone 425 på hvid baggrund. Det

er dog tilladt at anvende logoet i negativ og

sort.

Hvis logoet anvendes på meget lyse

baggrunde skal det postive logo bruges, og

på mørkere baggrunde det negative.

Hvis logoet anvendes på en farvet baggrund

eller på et billede, skal baggrunden være

rolig så logoet fremtræder tydeligt.

Det sorte logo bruges kun, når der ikke er

mulighed for at trykke i farver, fx på fax og i

sort/hvide annoncer.

center for døve · designguide

4


Brug af logo

Man må aldrig ændre på logoet, dets

proportioner eller indbyrdes forhold eller

farve.

Korrekt anvendt logo

Den mest anvendte størrelse til A4 og A5

publikationer er i en bredde på 55 mm.

Logoet må som hovedregel ikke være mindre

end 35 mm i bredden.

center for døve · designguide

5


Luft om logoet

Når logoet bruges i forskellige

sammenhænge er det vigtigt, at det ikke

forekommer klemt eller presset. Derfor skal

der være rigeligt luft omkring logoet.

Hovedregelen er som beskrevet på

illustrationen til højre: Afstande til andre

grafiske elementer, tekst eller papirkant

(beskæring) skal som minimum være

tilsvarende bredden på symbolet vandret og

tilsvarende højden på symbolet lodret.

Afstandsreglen kan dog fraviges på små

formater fx visitkort, emailsignatur og mindre

annoncer.

center for døve · designguide

6


Farver

Foruden logofarven er der udviklet en

supplerende farvepalette.

Hele farvepaletten indeholder seks farver,

som giver mulighed for god varians i

designet.

Pantone 425 _ CMYK 10-05-05-75 _ RGB 95-95-93

Farvepaletten bruges til farveflader,

fremhævet tekst og til grafiske illustrationer.

Pantone 158 _ CMYK 0-60-100-0 _ RGB 214-124-28

Pantone 390 _ CMYK 32-0-100-0 _ RGB 198-208-44

Pantone 286 _ CMYK 100-80-0-0 _ RGB 44-67-144

Pantone 632 _ CMYK 88-0-25-05 _ RGB 53-159-183

Pantone Purple _ CMYK 40-90-0-0 _ RGB 145-56-136

center for døve · designguide

7


Skrifttyper 1

På trykte materialer bruges skriften Myriad

Pro til overskrifter, mellemrubrikker,

brødtekst m.m.

Skriften Californian FB kan bruges som

“dekorationsskrift”, til overskrifter, citater

m.m. men aldrig til mellemrubrikker og

brødtekst.

Myriad Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

Myriad pro Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

Myriad Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

Myriad pro Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

center for døve · designguide

Californian FB regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

Californian FB Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

8


Skrifttyper 2

Til skærmbrug, officepakken, mails og print

fra egen pc bruges Calibri, som er standard

på alle computere.

Calibri Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

Calibri Regular italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

Calibri Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

Calibri Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå

1234567890@

center for døve · designguide

9


Visitkort

Størrelse

55 x 85 mm.

Skrifter

Navn: Myriad Pro Bold, 9 pt.

Øvrig tekst: Myriad Pro Regular, 8 pt.

Skydning: 10 pt.

Farve: CMYK 10-05-05-75

Stribe i bund

Højde: 3 mm

Farver fra farvepaletten.

Bredden på de enkelte striber er ikke fast.

Helle Panduro

Familiekonsulent

Center for Døve

Danmarksgade 4, 2

7000 Fredericia

Tlf. 4439 1230

hep@cfd.dk

www.cfd.dk

Ole Wøssner

Virksomhedsleder

DøVblinDehuseT

Wesselsmindevej 11

2850 nærum

Tlf. 4439 1300

Mobil 2134 2012

olw@cfd.dk

www.cfd.dk

center for døve · designguide

10


Brevpapir

Modtagernavn

Vejnavn nummer

Postnr. By

Att. Navn Navnsen

Herlev den 26. oktober 2011

Journal nr: 2233

Modtagernavn

Vejnavn nummer

Postnr. By

Att. Navn Navnsen

Brevpapir side 1

Logobredde: 55 mm

Adresse: Myriad Pro Regular, 8 pt.

Skydning: 10 pt.

Afdeling: Versaler

Farve: CMYK 10-05-05-75

Stribe i bund

Højde: 3 mm

Farver fra farvepaletten.

Bredden på de enkelte striber er ikke fast.

Brevpapir side 2

Brevpapir side 2 er magen til brevpapiret

side 1 dog uden adresselinjer.

Angående spørgsmål om Center for Døve

Herlev den 26. oktober 2011

Tur, quodici usande cum excest, nihicia dit, cuptaestrum quunt Journal reptis veni nr: 2233 quassi ullutem

latu s a quiaest dolor aut ut erae dolor ma aut voluptat qui blam eiur Et que perferum si od

esti sintum verovitia in reic tes ma nonet autas et volupta nonseque natur, quis es nobitas

maioror rumquo te qui to di sim non ped qui bearuptatque sum que eseri ullorro to et as

nimiliquiae. Nam cum hiliquatem debissundes ium exerum nobis etur minvendignis nost,

untis pa plam qui sanducid quassum es ilis anim abo.

Angående spørgsmål om Center for Døve

Oditiam aut quatate rerature vent laborep udaest et et il magni vent, cuptatibus doluptatem

que volupta si occae. Nostotatem voluptat es aut as eatum entur Tur, Occus quodici sed usande quibus cum et volo excest, nihicia dit, cuptaestrum quunt reptis veni quassi ullutem

i blaborem. Eliqui utendae pe conem quaerum quo molent, vent latu volecus s a quiaest quid dolor magnatur aut ut erae dolor ma aut voluptat qui blam eiur Et que perferum si od

Quisquodit alit velitatetur aut maxim voluptam simil maximin ctiisquam, esti sintum quae verovitia mossequo in reic dis tes ma nonet autas et volupta nonseque natur, quis es nobitas

delenit aditatibus est officiate velectio.

maioror rumquo te qui to di sim non ped qui bearuptatque sum que eseri ullorro to et as

nimiliquiae. Nam cum hiliquatem debissundes ium exerum nobis etur minvendignis nost,

Tem aligent undae elenit aces idessum necab ium repro ea quamet untis ma pa plam aborporporit qui sanducid abo. quassum es ilis anim abo.

Si nustis id ulluptatum quaerum denimi, comnimus ped utem quos ulparcidunt quas dolent

rese rum fugiaturit et lita iminctiunt etur sum nust et dolor as core Oditiam naturem aut quatate voluptate rerature od vent laborep udaest et et il magni vent, cuptatibus doluptatem

magnate pore est lam fugiant etur sit verae volut et, quid excea. que volupta si occae. Nostotatem voluptat es aut as eatum entur Occus sed quibus et volo

i blaborem. Eliqui utendae pe conem quaerum quo molent, vent volecus quid magnatur

Oditiam aut quatate rerature vent laborep udaest et et il magni Quisquodit vent, cuptatibus alit velitatetur doluptatem aut maxim voluptam simil maximin ctiisquam, quae mossequo dis

que volupta si occae. Nostotatem voluptat es aut as eatum entur

delenit

Occus

aditatibus

sed quibus

est officiate

et volo

velectio.

i blaborem. Eliqui utendae pe conem quaerum quo molent, vent volecus quid magnatur

Quisquodit alit velitatetur aut maxim voluptam simil maximin ctiisquam,

Tem aligent

quae

undae

mossequo

elenit aces

dis

idessum necab ium repro ea quamet ma aborporporit abo.

delenit aditatibus est officiate velectio.

Si nustis id ulluptatum quaerum denimi, comnimus ped utem quos ulparcidunt quas dolent

rese rum fugiaturit et lita iminctiunt etur sum nust et dolor as core naturem voluptate od

magnate pore est lam fugiant etur sit verae volut et, quid excea.

Med venlig hilsen

Navn Navnsen

Stilling

Oditiam aut quatate rerature vent laborep udaest et et il magni vent, cuptatibus doluptatem

KOMPETENCEque

volupta si occae. Nostotatem voluptat es aut as eatum entur Occus sed quibus et volo

CENTER

i blaborem. Eliqui utendae pe conem quaerum quo molent, vent volecus quid magnatur

Quisquodit alit velitatetur aut maxim Center voluptam for Døve simil maximin ctiisquam, quae mossequo dis

Generatorvej 2 A

delenit aditatibus est officiate velectio.

2730 Herlev

Tlf. 4439 1145

Fax 4439 1154

Med venlig hilsen

komp@cfd.dk

www.cfd.dk

KOMPETENCE-

CENTER

Eksempler er her vist i 50%

Navn Navnsen

Stilling

Center for Døve

Generatorvej 2 A

2730 Herlev

Tlf. 4439 1145

Fax 4439 1154

komp@cfd.dk

www.cfd.dk

center for døve · designguide

11


Eksempel på brev

Modtagernavn

Vejnavn nummer

Postnr. By

Att. Navn Navnsen

Herlev den 26. oktober 2011

Journal nr: 2233

Margener:

Top: 45 mm.

Bund: 20 mm.

Venstre: 25 mm.

Højre: 40 mm.

Skrifter:

Calibri, 11 pt.

Skydning: 13 pt.

Angående spørgsmål om Center for Døve

Tur, quodici usande cum excest, nihicia dit, cuptaestrum quunt reptis veni quassi ullutem

latu s a quiaest dolor aut ut erae dolor ma aut voluptat qui blam eiur Et que perferum si od

esti sintum verovitia in reic tes ma nonet autas et volupta nonseque natur, quis es nobitas

maioror rumquo te qui to di sim non ped qui bearuptatque sum que eseri ullorro to et as

nimiliquiae. Nam cum hiliquatem debissundes ium exerum nobis etur minvendignis nost,

untis pa plam qui sanducid quassum es ilis anim abo.

Oditiam aut quatate rerature vent laborep udaest et et il magni vent, cuptatibus doluptatem

que volupta si occae. Nostotatem voluptat es aut as eatum entur Occus sed quibus et volo

i blaborem. Eliqui utendae pe conem quaerum quo molent, vent volecus quid magnatur

Quisquodit alit velitatetur aut maxim voluptam simil maximin ctiisquam, quae mossequo dis

delenit aditatibus est officiate velectio.

Tem aligent undae elenit aces idessum necab ium repro ea quamet ma aborporporit abo.

Si nustis id ulluptatum quaerum denimi, comnimus ped utem quos ulparcidunt quas dolent

rese rum fugiaturit et lita iminctiunt etur sum nust et dolor as core naturem voluptate od

magnate pore est lam fugiant etur sit verae volut et, quid excea.

Oditiam aut quatate rerature vent laborep udaest et et il magni vent, cuptatibus doluptatem

que volupta si occae. Nostotatem voluptat es aut as eatum entur Occus sed quibus et volo

i blaborem. Eliqui utendae pe conem quaerum quo molent, vent volecus quid magnatur

Quisquodit alit velitatetur aut maxim voluptam simil maximin ctiisquam, quae mossequo dis

delenit aditatibus est officiate velectio.

Med venlig hilsen

KOMPETENCE-

CENTER

Navn Navnsen

Stilling

Center for Døve

Generatorvej 2 A

2730 Herlev

Tlf. 4439 1145

Fax 4439 1154

komp@cfd.dk

www.cfd.dk

Eksemplet er her vist i 50%

center for døve · designguide

12


kuvert

Brevpapir C4 og C5

Logobredde: 55 mm

Adresse: Myriad Pro Regular, 8 pt.

Skydning: 10 pt.

Afdeling: Versaler

Farve: CMYK 10-05-05-75

Stribe

Højde: 3 mm

Farver fra farvepaletten.

Bredden på de enkelte striber er ikke fast.

Center for Døve

Generatorvej 2 A

2730 Herlev

Center for Døve

Generatorvej 2 A

2730 Herlev

Eksempler er her vist i 50%

center for døve · designguide

13


E-mailsignatur

Skrifter

Navn: Calibri Bold.

Øvrige tekst: Calibri Regular.

Afdeling: Versaler

Farve

Tekst over logoet: Sort

Tekst under logoet: HEX: 5f5f5e

Bettina Juhl Nielsen

Værkstedsleder

Gitte Bach Nielsen

Assistent

SKABOESHUS

Skaboeshusevej 107

5800 Nyborg

Tlf. 6351 1436

bjn@cfd.dk

www.cfd.dk

webshop www.gaveværkstedet.dk

Niels Ebbesens Gade 19, 1

9000 Aalborg

Tlf. 4439 1281

gbn@cfd.dk

www.cfd.dk

center for døve · designguide

14


Powerpoint

præsentation af Center for døve

præsentation af

Center for døve

DECEMBER 2011

Exeri offic tem ratqui re nos ipsam voluptatiis modiore

lignatur, similli busande ntenduntis aut accatias debitibust,

si dolor sit que porenient, consequi suntiscient, si dollitat

Ium fugit que et ipisti occabo. Nequam explit aut aliquam

exceate moluptus, consequaspel incid modigendis

assitatur

Beritat emporese doluptati ipist, esti ari alibusam, temos

de sum quatatias et omnimpore, sim volorae vellaturia

doluptatium ut pa nector. Volendist essimi, num earum

faciis molupta nobit ad earchit iumenim fugiae iur, verem

nos sus dolorep erovidit et veribus anditatiur, simaio.

Ique plame sint iliquia doluptincid mod ea ium, qui de et

aceptat. Abor aut endis nonsentis maximporias doluptius

culliquis ea quiatur

PowerPoint-skabelonen indeholder en

forside og tre undersider. Forsidefarven kan

vælges ud fra farvepalettens seks farver.

Her er vist tre eksempler.

Skrifter:

Overskrifter: Calibri Bold, versaler.

Øvrige tekst: Calibri Regular.

TEGNSPROGS-

UddanneLsen

KOMPETENCECENTERET 2011

præsentation af Center for døve

Exeri offic tem ratqui re nos ipsam voluptatiis modiore

lignatur, similli busande ntenduntis aut accatias debit

ibust, si dolor sit que porenient, consequi suntiscient,

si dollitatIum fugit que et ipisti occabo. Nequam explit

aut aliuam exceate moluptus, consequaspel incid

modigendis assitatur

Beritat emporese doluptati ipist, esti ari alibusam, te

mos de sum quatatias et omnimpore, sim volorae

vellaturia doluptatium ut pa nectorlles dus ut aut

laudae perum inciusanis de comniste volesen isciis

ulpa cuptate moditae cor si dolut officabore none

quidemqui beatum, quo ma nonet quodissus et in

eaquo dunt fuga. Nam eic tem as et ventnt acest, con

ped quia sapid quasi delesti osanihiciam santus num,

audipsam volupta dolestio doluptatia que.

taKtiL HUKoMMeLse

oG HaptisK

KoMMUniKation

FAGKONFERENCE 8.-9. DEC.

præsentation af Center for døve

Exeri offic tem ratqui re nos ipsam volup

tatiis modiore lignatur, similli busande

ntenduntis aut accatias debitibust, si do

lor sit que porenient, consequi suntisci

ent, si dollitatIum fugit que et ipisti occa

bo. Nequam explit aut aliquam exceate

moluptus, consequaspel incid modigendis

assitatur

Beritat emporese doluptati ipist, esti ari

alibusam, temos de sum quatatias et om

nimpore, sim volorae vellaturia dolupta

tium ut pa nector. Volendist essimi, num

earum faciis molupta nobit ad earchit

iumenim fugiae iur, verem nos sus dolo

rep erovidit et veribus anditatiur, simaio.

Ique plame sint iliquia doluptincid mod

ea ium, qui de et aceptat. Abor aut endis

nonsentis maximporias doluptius culliquis

ea quiatur

Ex eumet es a quat aut viti optatis cimpere

peraers perchil leserferenia voluptam

nume eos sam qui vendam harciandias

repudam aute verovit iossita tesedio nsediantion

everibero eossin nieniaes et as

vernam volenditi tem estore nos re es

aute nossum audam fugia doloribus, in

corrovi tatior si berferum quidebis nobitati

sequist,

center for døve · designguide

15


Eksempler

Eksempler er her vist i 40%

Vi viser her eksempler på forside til

publikationer i formaterne A4, A5 og

210x210 mm.

På alle forsider er den øverste tredjedel hvid

og logoet er placeret øverst til højre i det

hvide felt, 25 mm fra overkant og 10 mm fra

højrekant.

Logoets størrelse på alle tre formater er

55 mm.

års

R A P P O R T 2 0 1 1

tegn

K U R

sprog

S U S K A T A L O G 2 0 1 2

Dekoration på det nederste felt kan være

grafik, sort/hvid billeder og farvebilleder -

dekorationen behøver ikke at fylde hele

feltet ud.

Når publikationen skal printes er der en hvid

yderkant på 6 mm.

mulig

MENNESKER OG

heder

...I ET TEGNSPROGSMILJØ!

CENTER FOR DØVE ER LANDETS

STØRSTE LEVERANDØR AF SERVICEYDELSER

TIL DØVE, DØVBLINDE OG SVÆRT

HØREHÆMMEDE PERSONER

center for døve · designguide

16

More magazines by this user
Similar magazines