დრამის ფაკულტეტი

tafu.edu.ge

დრამის ფაკულტეტი

SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos universiteti

2008-2009 saswavlo wlis SemoqmedebiTi sakonkurso turebis Sedegebi

Sefasebis minimumi - 31 koeficienti - 10

maqsimumi - 100

1. dramis fakulteti

FacID გვარი სახელი პირადი საიდენტ. შეფასება

ნომერი ნომერი

004-01 1 აბაზოვი სამირ 38001029603 086443288 ar gamocxadda

004-01 2 აბალაკი ბაჩანა 01019020878 082412484 ar gamocxadda

004-01 3 აბაშიძე ქაიხოსრო 38001035399 084747700 CaiWra

004-01 4 აბაშიძე ქეთევან 28001104477 084577025 ar gamocxadda

004-01 5 აბდალაძე თამთა 60001124727 086023708 340

004-01 6 აბესაძე ბესიკ 01017031954 084635608 ar gamocxadda

004-01 7 აბრამიშვილი ბექა 01017043460 080090434 620

004-01 8 აბრამიშვილი გურამ 01001068350 087451049 CaiWra

004-01 9 აბულაძე ელენე 01008040543 086503316 ar gamocxadda

004-01 10 აბშილავა რობერტ 62009000397 084464511 350

004-01 11 აგაჯანოვი ალექსანდრე 01011038623 080627854 ar gamocxadda

004-01 12 ადამია ანა 01008050500 080819079 680

004-01 13 ადუაშვილი მიხეილი 01011054829 080506995 ar gamocxadda

004-01 14 ავალიანი თამარა 01027058115 080057102 340

004-01 15 ავსაჯანიშვილი ბათური 01001069381 086433949 330

004-01 16 აიდარაშვილი ნინო 01005016724 085809527 CaiWra

004-01 17 ამილახვარი ლაშა 01024037461 084616439 ar gamocxadda

004-01 18 ამირანაშვილი ნათია 01011079697 085760094 ar gamocxadda

004-01 19 ანდრიაშვილი გიორგი AZE05109089 082782588 ar gamocxadda

004-01 20 არდიშვილი ნინო 60001111613 085346011 700

004-01 21 აროშვილი ალექსანდრა 01005026792 084354771 ar gamocxadda

004-01 22 არჩვაძე ვერა 01019023443 086450342 ar gamocxadda

004-01 23 არჩვაძე ნათია 01019060136 087051727 ar gamocxadda

004-01 24 ახალაია მართა 01008050576 084648649 ar gamocxadda

004-01 25 ბაბუნაშვილი გიორგი 01021007419 086430253 ar gamocxadda

004-01 26 ბადალაშვილი ინგა 01019046629 080844241 550

004-01 27 ბადაშვილი გიორგი 01005012545 087110571 ar gamocxadda

004-01 28 ბაზალი ვერა 16001021715 082341360 CaiWra

004-01 29 ბაზღაძე რევაზი 01005026528 082838623 ar gamocxadda

004-01 30 ბაინდურაშვილი რევაზი 01011073586 082776585 ar gamocxadda

004-01 31 ბანეთიშვილი ალექსანდრე 01026015878 0800000291 ar gamocxadda

004-01 32 ბარნაბიშვილი ლევან 01019033962 086220649 ar gamocxadda

004-01 33 ბახუტაშვილი გიორგი 01027058039 086141949 900

004-01 34 ბაჯალაძე ლია 01027058068 087500805 370

004-01 35 ბერეკაშვილი გურამი 60001128409 082459773 920

004-01 36 ბერიძე ნინო 11001027596 082237865 ar gamocxadda

004-01 37 ბლიაძე იოსებ 01025016598 085801572 ar gamocxadda

004-01 38 ბლუაშვილი თორნიკე 56001006972 086546006 ar gamocxadda

004-01 39 ბოლქვაძე მანუჩარ 61006058659 081132597 ar gamocxadda


004-01 40 ბოლქვაძე მარიამ 01024072351 080330333 450

004-01 41 ბრაჭული ხატია 01005026654 082746694 360

004-01 42 ბრეგვაძე ნინო 01019032875 085539875 350

004-01 43 ბრეკაშვილი გიორგი 62001040621 087498394 360

004-01 44 ბუაძე ლევან 01024063638 080492398 770

004-01 45 ბუჟღულაშვილი ვაჟა 59001086935 085979238 ar gamocxadda

004-01 46 ბუქური მარიამ 01019030897 088165265 CaiWra

004-01 47 ბუხრაშვილი თორნიკე 01001058395 085304789 880

004-01 48 ბუჯიაშვილი ნათია 33001070929 081426616 ar gamocxadda

004-01 49 გაბედავა გიორგი 01024073857 082685999 ar gamocxadda

004-01 50 გაბისიანი ნინო 01027058279 084661349 450

004-01 51 გაბისონია თემურ 62006063330 085870722 ar gamocxadda

004-01 52 გაბუნია თამთა 60001054250 085921613 500

004-01 53 გაგიევი მარიამ 01019033256 086453808 ar gamocxadda

004-01 54 გახოკია ლევან 01017039440 080348646 ar gamocxadda

004-01 55 გეგელაშვილი გიორგი 01019045121 086253145 420

004-01 56 გელაძე ლაშა 01025017434 087625906 400

004-01 57 გერსამია დავით 01005016802 088163404 ar gamocxadda

004-01 58 გერსამია ზვიად 01002021238 082652123 ar gamocxadda

004-01 59 გეწაძე ნინო 01030052726 087052877 ar gamocxadda

004-01 60 გეჯაძე თეონა 24001020511 082567640 CaiWra

004-01 61 გვანცელაძე ზაურ 01024069452 086662164 380

004-01 62 გველესიანი თემურ 01030049886 082850861 ar gamocxadda

004-01 63 გვენცაძე გვანცა 01024068400 086665096 CaiWra

004-01 64 გვიდანი ბაკურ 62006061206 086189863 ar gamocxadda

004-01 65 გიგაური ბექა 01030050830 087622630 ar gamocxadda

004-01 66 გინტური გვანცა 01019060198 085081243 830

004-01 67 გოგალაძე ილია 35001030158 080467180 ar gamocxadda

004-01 68 გოგალაძე ნუცა 01017038723 082320406 480

004-01 69 გოგელაშვილი თეონა 41001011079 081584010 ar gamocxadda

004-01 70 გოგილაშვილი ეკატერინე 01027053549 087602974 ar gamocxadda

004-01 71 გოგიტიძე ნათია 61004054811 081136049 460

004-01 72 გოგოლაური ვასილ 01019034222 084598248 ar gamocxadda

004-01 73 გორგაძე ნონა 61001065439 081006299 ar gamocxadda

004-01 74 გორგიაშვილი ანა 01017025809 080409231 810

004-01 75 გორგიჯანიძე იულია 01030037839 086538191 ar gamocxadda

004-01 76 გოჩიტაშვილი ლევან 01024018643 087866100 ar gamocxadda

004-01 77 გრიგალაშვილი ლაშა 60001121222 085499136 ar gamocxadda

004-01 78 გურაბანიძე ლია 01024031463 080542492 840

004-01 79 გურასპაული ანა 14001023290 080300337 ar gamocxadda

004-01 80 გურაშვილი გვანცა 01001060828 082892845 ar gamocxadda

004-01 81 გურგენიშვილი ქეთევანი 13001054742 085115795 ar gamocxadda

004-01 82 გურჩიანი ლაშა 62001040236 080139616 ar gamocxadda

004-01 83 დადუნაშვილი ნინო 01008033646 087471538 ar gamocxadda

004-01 84 დანელია ლექსო 62009000419 084462569 ar gamocxadda

004-01 85 დარჩიაშვილი ალექსანდრე 01008047629 080541391 ar gamocxadda

004-01 86 დეკანოიძე თამარ 35001076619 085814770 390

004-01 87 დიდებაშვილი დავით 01015023969 086650279 ar gamocxadda

004-01 88 დიდმანიძე გოგიტა 61006052723 081126701 ar gamocxadda

004-01 89 დილანიანი გიორგი 01024068706 085278681 310


004-01 90 დოლიძე დავით 01008046032 085838737 940

004-01 91 ერაძე თამთა 01001068563 085095787 CaiWra

004-01 92 ვაშაკიძე სამსონი 01011075210 086552008 ar gamocxadda

004-01 93 ვაშაყმაძე გიორგი 01030015917 084403779 ar gamocxadda

004-01 94 ვაჭრიძე ანდრო 38001012345 081662321 CaiWra

004-01 95 ვერულაშვილი ერეკლე 41001006324 085845707 ar gamocxadda

004-01 96 ვნუკოვი ლანა 01011077712 080312546 ar gamocxadda

004-01 97 ზარქუა სალომე 62003016389 081017249 ar gamocxadda

004-01 98 ზუბიაშვილი ქეთევან 01001068467 085079975 CaiWra

004-01 99 თავხელიძე თამარი 01019040386 080449388 660

004-01 100 თათარაშვილი თამთა 31001021153 085075489 470

004-01 101 თანდილაშვილი ბაჩუკი 01015024222 080591775 ar gamocxadda

004-01 102 თევდორაშვილი თემური 45001031997 080693213 ar gamocxadda

004-01 103 თევზაძე ირაკლი 02001015704 081746665 ar gamocxadda

004-01 104 ივანაური ნინო 23001011989 080582157 CaiWra

004-01 105 ივანიაშვილი შალვა 36001040551 080708757 CaiWra

004-01 106 იმედაძე გიგა 62003015035 082326633 480

004-01 107 ინასარიძე პავლე 12001071236 086568749 ar gamocxadda

004-01 108 ინწკირველი ბექა 01001041843 086459580 ar gamocxadda

004-01 109 იუკურიძე მარინა 08001013867 080591574 ar gamocxadda

004-01 110 კალანდია სალომე 01024062992 086022479 ar gamocxadda

004-01 111 კალატოზიშვილი მარიამი 01011074647 087013788 410

004-01 112 კაპანაძე ვახტანგი 54001052531 086568264 ar gamocxadda

004-01 113 კაპანაძე თორნიკე 38001032640 082326546 ar gamocxadda

004-01 114 კაპანაძე ნინო 01019050088 086434420 ar gamocxadda

004-01 115 კაპანაძე როინი 54001050726 081624617 ar gamocxadda

004-01 116 კაციტაძე ირაკლი 56001010971 081254024 ar gamocxadda

004-01 117 კახიანი ეკატერინე 01010017941 080346245 CaiWra

004-01 118 კახიანი ლევან 01030052861 0800000068 ar gamocxadda

004-01 119 კეთილაძე თეონა 18001061277 081302144 ar gamocxadda

004-01 120 კვახაძე ნიკა 41001011171 087380723 ar gamocxadda

004-01 121 კვეზერელი ნოდარ 01019023355 085231732 ar gamocxadda

004-01 122 კვინტრაძე თორნიკე 01017038375 080229921 ar gamocxadda

004-01 123 კიკნაველიძე გიორგი 09001023073 085805964 570

004-01 124 კილაძე გიორგი 60001105310 086202631 ar gamocxadda

004-01 125 კოკაია ლუკა 01005025650 085141519 CaiWra

004-01 126 კოლელიშვილი დავით 01030050600 084490009 980

004-01 127 კოტორაშვილი მიხეილ 35001093927 082496456 ar gamocxadda

004-01 128 კოჭლამაზაშვილი სოფიო 01027058675 082835588 ar gamocxadda

004-01 129 კრიჭაშვილი ალექსი 01011068675 087073763 410

004-01 130 კუზიბაბაშვილი თამუნა AZE05737864 084430562 ar gamocxadda

004-01 131 კუკუნაშვილი გიორგი 01001065728 084597894 ar gamocxadda

004-01 132 კუპატაძე ბაჩუკი 01019036540 082691725 ar gamocxadda

004-01 133 კუპატაძე ნანა 60001104930 086691497 850

004-01 134 კუპრაძე თორნიკე 09001024103 087902484 ar gamocxadda

004-01 135 ლალიაშვილი დავითი 16001026858 082337657 ar gamocxadda

004-01 136 ლევიძე შმაგი 60001037489 085323596 ar gamocxadda

004-01 137 ლისენკო მარიამი 25001014561 080123090 ar gamocxadda

004-01 138 ლობჟანიძე გიორგი 59001080000 085975036 ar gamocxadda


004-01 139 ლორთქიფანიძე ოთარ 01024069703 085783866 740

004-01 140 ლუარსაბიშვილი ნიკოლოზ 01015018268 080594059 930

004-01 141 მაზაშვილი სოსო 01005024150 087100528 430

004-01 142 მაისურაძე ელენა 01019060388 087402886 ar gamocxadda

004-01 143 მამალაძე ნინო 61001066026 087377118 430

004-01 144 მანუკიანი ლუიზა 01011075446 085754679 ar gamocxadda

004-01 145 მანძულაშვილი გიორგი 01001056182 087057102 ar gamocxadda

004-01 146 მარგიანი ლუკა 01027060149 080341358 ar gamocxadda

004-01 147 მარკოზაშვილი ხატია 01030051837 085183852 CaiWra

004-01 148 მაჩიტიძე კონსტანტინე 01008043210 087466815 720

004-01 149 მახარაძე იოსები 01019061325 084583632 ar gamocxadda

004-01 150 მელაძე მორისი 60001105624 086141200 640

004-01 151 მენაბდიშვილი ციალა 01011039186 087518302 ar gamocxadda

004-01 152 მენთეშაშვილი ლევან 14001017377 080239914 CaiWra

004-01 153 მერკვილაძე ანუკი 01027058153 086057449 ar gamocxadda

004-01 154 მერკვილაძე მარიტა 01025019117 085805198 470

004-01 155 მერკვილაძე შოთა 01027058136 086171231 730

004-01 156 მეტონიძე ცოტნე 01017039976 087072617 ar gamocxadda

004-01 157 მეტრეველი გვანცა 34001007887 081879467 ar gamocxadda

004-01 158 მეტრეველი ნინო 35001062313 082504438 CaiWra

004-01 159 მეშვილდიშვილი თამარი 62003016167 084744449 ar gamocxadda

004-01 160 მინდიაშვილი მარიამ 59001100347 082153592 690

004-01 161 მიქაძე ვახტანგი 35001111409 080363911 460

004-01 162 მიქელაძე არჩილ 61006059372 081083528 ar gamocxadda

004-01 163 მოდებაძე გიორგი 01019059722 084659773 ar gamocxadda

004-01 164 მოდებაძე ირაკლი 01030028414 082853391 ar gamocxadda

004-01 165 მონიავა ეკატერინე 01005014081 085263317 800

004-01 166 მოსულიშვილი თინათინ 01005016134 082799174 630

004-01 167 მუყმანიანი ბექა 28001062056 086666650 ar gamocxadda

004-01 168 მუხიგული ლუკა 01019060352 087647523 710

004-01 169 ნადარეიშვილი რომან 02001008745 081745124 CaiWra

004-01 170 ნაზღაიძე ლაშა 01002023138 086425425 CaiWra

004-01 171 ნაკაშიძე ნატო 61001064052 080976982 CaiWra

004-01 172 ნიკოლაიშვილი ნიკა 01017025520 082722739 450

004-01 173 ნიკურაძე გიორგი 01027058145 080438479 ar gamocxadda

004-01 174 ნინუა ვლადიმერ 01024073436 080619799 380

004-01 175 ნოზაძე ნონა 01019048909 086457265 ar gamocxadda

004-01 176 ოსეფაშვილი ანა 01019050160 087060540 ar gamocxadda

004-01 177 ოქროპირიძე მერაბი 62004025659 080951860 ar gamocxadda

004-01 178 პაპანდოპულო გივი 01001057088 086000114 ar gamocxadda

004-01 179 პაპიაშვილი დავით 35001094030 085217311 ar gamocxadda

004-01 180 პაპუაშვილი გურამ 01005025170 084643668 ar gamocxadda

004-01 181 პაპუაშვილი ჯაბა 01008048090 080541665 890

004-01 182 პატურაშვილი ირაკლი 01027064933 082180696 ar gamocxadda

004-01 183 პოპიაშვილი თამარი 01011074894 087088155 530

004-01 184 ჟიჟიაშვილი ნანი 31001027758 085839949 ar gamocxadda

004-01 185 საგინაშვილი გივი 01019032735 085095521 600

004-01 186 სალუქვაძე გიორგი 01026010181 0800000273 ar gamocxadda

004-01 187 სეხნიაშვილი ანა 11001027458 085042972 CaiWra

004-01 188 სვანიძე გიორგი 01009018403 084708893 ar gamocxadda


004-01 189 სორდია ლევან 19001091770 086948216 ar gamocxadda

004-01 190 სულაბერიძე ნუცა 01017039744 082319258 910

004-01 191 სულიაური ნინო 01001075043 082403120 CaiWra

004-01 192 სულუაშვილი ირაკლი 01027054972 087393533 ar gamocxadda

004-01 193 სუქნიძე ნუცა 01001074731 084691439 670

004-01 194 სუხიშვილი მარიამ 01005024154 086374567 440

004-01 195 სუჯაშვილი მარიამ 01017043062 084512509 610

004-01 196 სხირტლაძე ჯემალი 01008047992 085276195 760

004-01 197 ტუღუში ქეთევან 01026012481 080044947 ar gamocxadda

004-01 198 უნგიაძე მიხეილ 01005026725 085140182 ar gamocxadda

004-01 199 უჯმაჯურიძე დავითი 35001108222 080324840 ar gamocxadda

004-01 200 ფავლენიშვილი ელენე 01019049987 086458803 470

004-01 201 ფაიქრიძე ნიკოლოზი 18001061971 081248209 750

004-01 202 ფანჩულიძე ზაალი 21001034982 082860192 ar gamocxadda

004-01 203 ფანჯაკიძე მაგდა 01027044292 084939327 470

004-01 204 ფერიაშვილი ქეთევანი 01027041224 087518746 ar gamocxadda

004-01 205 ფილია ნატო 01024073690 080583731 540

004-01 206 ფოცხვერია გიორგი 60001022876 086353112 ar gamocxadda

004-01 207 ფრუიძე თამარ 01019048918 086437557 ar gamocxadda

004-01 208 ფურცელაძე თამთა 01001040707 082851772 ar gamocxadda

004-01 209 ფურცხვანიძე ალექსანდრე 60001067329 085321674 490

004-01 210 ქამუშაძე გიორგი 01029012790 080640932 970

004-01 211 ქამხაძე ბექა 01030048927 085109607 420

004-01 212 ქაროსანიძე რევაზი 60001119127 085544691 590

004-01 213 ქარქაშაძე მარიამ 01017033791 086572989 580

004-01 214 ქარჩავა ნინო 01005019214 084495230 520

004-01 215 ქაცანაშვილი ქეთევან 01027058774 0800000286 ar gamocxadda

004-01 216 ქევანიშვილი გიორგი 25001024784 080771047 410

004-01 217 ქვათელაძე სალომე 35001111232 085161654 ar gamocxadda

004-01 218 ქველიძე ქეთევან 01008037678 080583197 ar gamocxadda

004-01 219 ქიტესაშვილი თორნიკე 01011075295 080561530 ar gamocxadda

004-01 220 ქიტიაშვილი მინდია 01027064704 082736743 ar gamocxadda

004-01 221 ქობალია ნესტანი 30001008901 086612557 ar gamocxadda

004-01 222 ქორიძე გიორგი 01024072684 080082536 430

004-01 223 ღამბაშიძე ჯიმი 01030025409 085116295 ar gamocxadda

004-01 224 ღუღუნიშვილი ლაშა 54001050700 085859142 CaiWra

004-01 225 ყავრელიშვილი მაია 01001057703 086184328 ar gamocxadda

004-01 226 შარაშენიძე ამირანი 17001022753 081193940 320

004-01 227 შარვაშიძე გიორგი 01019053609 086425246 1000

004-01 228 შაქარაშვილი გიორგი 01001067869 086425397 ar gamocxadda

004-01 229 შენგელია გაგი 37001048023 085872964 650

004-01 230 შენგელია ლევანი 58001006666 085247325 ar gamocxadda

004-01 231 შველიძე თორნიკე 01030053631 086079064 ar gamocxadda

004-01 232 შოშიაშვილი ბექა 01012028693 087083252 ar gamocxadda

004-01 233 ჩარკვიანი მიხეილი 60001122344 086141825 780

004-01 234 ჩაჩანიძე გიორგი 54001051872 081784277 960

004-01 235 ჩაჩიბაია ავთანდილ 62003015964 082783180 440

004-01 236 ჩიკვილაძე ავთანდილ 01001074924 085091578 CaiWra

004-01 237 ჩიკვილაძე სოფიო 01025018001 085276890 ar gamocxadda

004-01 238 ჩინჩალაძე დავით 01001029537 082472405 320


004-01 239 ჩიტაია სალომე 01031005035 080630296 ar gamocxadda

004-01 240 ჩიტაძე გივი 01008043188 080498554 ar gamocxadda

004-01 241 ჩიტიშვილი ლამარა 59001104587 085973627 ar gamocxadda

004-01 242 ჩხაიძე გეგა 01024062423 084617011 990

004-01 243 ჩხაიძე გიორგი 26001014682 081509147 ar gamocxadda

004-01 244 ჩხარტიშვილი დავით 62005026836 082615654 870

004-01 245 ჩხეიძე მერაბი 35001105925 085213293 ar gamocxadda

004-01 246 ჩხეტიანი თეონა 55001024431 082328335 ar gamocxadda

004-01 247 ჩხიკვიშვილი ეკატერინე 01024064186 082620949 790

004-01 248 ჩხიტუნიძე თეა 01030043219 086510800 ar gamocxadda

004-01 249 ცაგარელი ლევან 01024068994 085810647 ar gamocxadda

004-01 250 ცაცაშვილი უშანგი 01008050276 084479671 CaiWra

004-01 251 ცისკარიშვილი გიორგი 01005025751 085088514 510

004-01 252 ცხვარიაშვილი გიორგი 01030025360 085040744 ar gamocxadda

004-01 253 ცხვირაშვილი ნანა 60001123418 086338391 860

004-01 254 ცხოიძე ლევან 01005017510 082606269 ar gamocxadda

004-01 255 ძამუკაშვილი გიორგი 01024044817 085777913 820

004-01 256 ძიძარია თამრიკო 62009001886 084463385 ar gamocxadda

004-01 257 წაქაძე გიორგი 61001067311 081004144 ar gamocxadda

004-01 258 წერეთელი ვლადიმერი 01011077141 087170133 ar gamocxadda

004-01 259 წიკლაური თორნიკე 01027064715 087114058 410

004-01 260 წულუკიძე მაია 61001066449 081006318 ar gamocxadda

004-01 261 ჭაბუკაიძე თამარი 01019061706 086691348 560

004-01 262 ჭანკოტაძე მიხეილი 01018005874 086686782 ar gamocxadda

004-01 263 ჭაღიაშვილი ირაკლი 01023007825 084613472 CaiWra

004-01 264 ჭედია ნათია 01008026037 087093650 ar gamocxadda

004-01 265 ჭელიძე ნათია 33001021312 080670756 CaiWra

004-01 266 ჭუმბურიძე ლაშა 18001059144 087100394 330

004-01 267 ჭუმბურიძე ნინო 01017038615 080519009 CaiWra

004-01 268 ხაჟალია ავთანდილ 14 080559518 ar gamocxadda

004-01 269 ხარაძე ნინო 01017040798 086649704 CaiWra

004-01 270 ხარშილაძე დავითი 01019050151 0800000066 CaiWra

004-01 271 ხიზამბარელი ლევან 01005014986 084669813 490

004-01 272 ხლუსიძე ალექსანდრე 31001027662 082099998 ar gamocxadda

004-01 273 ხოტენაშვილი შალვა 01024038507 087866539 ar gamocxadda

004-01 274 ხუჭუა გიორგი 01023012115 084677181 ar gamocxadda

004-01 275 ჯაბუა დავით 19001092528 080338697 320

004-01 276 ჯალაღონია რევაზ 01011065076 085017045 ar gamocxadda

004-01 277 ჯამაკაშვილი თეონა 25001031706 080773349 CaiWra

004-01 278 ჯაფარაშვილი ზურაბ 59001032251 087435883 ar gamocxadda

004-01 279 ჯიბლაძე მედეა 01027064622 084369879 950

004-01 280 ჯიქურიძე გიორგი 01030051657 082864252 480

004-01 281 ჯოჯუა ნათია 01019049374 087051049 CaiWra

reqtori prof. g. margvelaSvili


mimRebi komisiis p/m. sr. prof. d. kobaxiZe

More magazines by this user
Similar magazines