Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας

nagref.gr

Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας

α. Διατήρηση αυτοφυών φυτών της Κρήτης

•Δημιουργία και διατήρηση αντιπροσωπευτικών ζωντανών

συλλογών φυτικών ειδών της Κρήτης σε θεματικούς βοτανικούς

κήπους ανάλογους με τους φυσικούς οικότοπους των φυτών

(ex-situ διατήρηση),

•Συντήρηση των περιοχών του Πάρκου με φυσική αυτοφυή

βλάστηση όπως είναι το φαράγγι, οι περιοχές με

σκληρόφυλλους θάμνους και φρύγανα (in-situ διατήρηση),

•Αναπαραγωγή και συντήρηση των αναπτυσσόμενων

Similar magazines