• Adresy typu D (identifikace síťových skupin) • Rozsah ... - eAMOS

eamos.cz
  • No tags were found...

• Adresy typu D (identifikace síťových skupin) • Rozsah ... - eAMOS

Počítačové sítěIP multicasting• Adresy typu D (identifikace síťových skupin)Bity 4 281 1 1 0Identifikátor síťové skupinyCelkový rozsah identifikátorů skupin: 224.0.0.0 – 239.255.255.255• Rozsah 224.0.0.0 – 224.0.0.255 je rezervován prosměrovací protokoly a další protokoly pro řízení a správumulticast provozu• Multicast směrovače – multicast spanning tree• Datagramy s cílovou adresou v tomto rozsahu nejsou dáleforwardovány z multicast směrovačů (bez ohledu nahodnotu TTL)1


Počítačové sítěAdresace• Rezervované adresy třídy D (příklady)– 224.0.0.0 Base Address (Reserved)– 224.0.0.1 All Systems on this Subnet– 224.0.0.2 All Routers on this Subnet• Další příklady permanentních multicast adres– 224.0.1.141 DHCP-SERVERS– 224.0.1.128 CNN– 224.2.0.0 - 224.2.127.253 MultimediaConference Calls2


Počítačové sítěIP vrstva – protokol IGMP (Internet Group ManagementProtocol)• Formát IGMP v1 zprávyIP záhlavíIGMP zpráva4 4 8 16verze typ nepoužito CHECKSUMIP adresa třídy D – identifikátor IP skupiny32• TTL = 1 – IGMP zpráva se nedostane z dané IP posítě• Typ 1 – „query“ vysílá multicast směrovač (vyhledává členy IPskupiny na IP podsíti)• Typ 2 – „report“ vysílá host, který má nastavenu IP multicastadresu3


Počítačové sítěIP vrstva – protokol IGMP (Internet Group ManagementProtocol)• Formát IGMP v2 zprávyIP záhlavíIGMP zpráva4 4 8 16typmax. responset.• Type– 0x11 – query (vyhledávání obecné a specifikované)– 0x12 - membership report (v1)– 0x16 - membership report (v2)– 0x17 – membership leaveCHECKSUMIP adresa třídy D – identifikátor IP skupiny324


Počítačové sítěIP vrstva – protokol IGMP (Internet Group ManagementProtocol)• Nastavení cílové IP adresy v záhlaví datagramu– vyhledávání obecné (query) – 224.0.0.1 (tj.„all systems on subnet“)– vyhledávání specifikované (query) – příslušnámulticast skupina– report (membership report) - příslušnámulticast skupina– zpráva o opuštění skupiny (membershipleave) – 224.0.0.2 (tj. „all routers on subnet“)5


IP vrstva – protokol IGMP (Internet Group ManagementProtocol)• Komunikace pod protokolem IGMPIGMP reportTTL=1Dest. IP add.=group addressSrc. IP add.= host IP addressIGMP group address=add.IGMP queryTTL=0Dest. IP add.=224.0.0.1Src. IP add.= router IP addressIGMP group address=0hostMulticast router6


IP vrstva – protokol IGMP (Internet Group ManagementProtocol)Multicast přenosy v TCP/IP síti7


IP vrstva – protokol IGMP (Internet Group ManagementProtocol)Adresace– MAC … pro IP multicast jsou rezervoványadresy v rozsahu 01:00:5E:00:00:00 –01:00:5E:7F:FF:FF– IP …….adresy třídy D (224.0.0.1 –239.255.255.254)Multicast rámecMulticast datagram8


IP vrstva – protokol IGMP (Internet Group ManagementProtocol)Mapování IP adresy třídy D do MAC multicast adresyIP třídy D0 7 8 15 16 23 24 31111023 bitů se „kopíruje“ doMAC multicastMAC multicast00000001 00000000 01011110 0………..………….………….0 7 8 15 16 23 24 31 32 39 40 479

More magazines by this user
Similar magazines