Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Energijos tiekimo patikimumo, klimato kaitos ir gamtinių išteklių stokos aspektų svarba BUSP toliau augs.

Klausimai, susiję su valdymu, stabilumu ir daug energijos išteklių turinčių valstybių gerais kaimyniniais

santykiais turi įtaką energijos tiekimo patikimumui; ES toliau nagrinės šiuos klausimus ir problemas, kurias

kelia augantis netradicinių energijos šaltinių, įskaitant biokurą, bei branduolinės energijos naudojimas.

Tikimasi, kad 2008 m. pavasarį generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir Komisija pateiks bendrą

ataskaitą dėl klimato kaitos poveikio energijos tiekimo patikimumui tarptautiniu mastu.

ES remia Civilizacijų aljanso principus ir pripažįsta JT vyriausiojo įgaliotinio Civilizacijų aljansui pastangas

atsižvelgiant į Civilizacijų aljanso aukšto lygio grupės ataskaitoje pateiktas rekomendacijas vykdyti

įgyvendinimo planą. 2008 m., kurie paskelbti Europos kultūrų dialogo metais, geresnis kultūrų dialogas ir

supratimas taip pat tebebus pagrindinis ES prioritetas.

Išankstinis įspėjimas ir tolesni išankstiniai veiksmai yra ES vykdomos konfliktų prevencijos pagrindas. 2007

m. ES stiprino įvairius ramsčius apimantį požiūrį į konfliktų prevenciją:

- spręsdama saugumo ir vystymosi sąsajos bei silpnų valstybių problemas;

- gerindama išankstinio įspėjimo ir išankstinių veiksmų tarpusavio ryšį;

- stiprindama gebėjimų kūrimo veiklą valstybėse narėse ir

- gerindama bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais, įskaitant nevalstybinius subjektus;

- pasitelkdama Komisijos naudojamą stabilumo priemonę BUSP tikslams remti.

2008 m. propaguojant konfliktų prevencijos holistinę kultūrą, ES turi toliau dėti pastangas stiprinti jos įnašą

prisidedant prie taikos, stabilumo, saugumo ir klestėjimo vis labiau globalizuotame ir sudėtingame pasaulyje.

ES veikla vykdant tarptautinius įsipareigojimus pagal BUSP turėtų būti grindžiama glaudžiu jos institucijų ir

valstybių narių bendradarbiavimu, tuo pat metu išlaikant jos platų mastą, veiksmingumą ir rezultatyvumą.

13

More magazines by this user
Similar magazines