Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

I dalis – BUSP ir ESGP – PRIORITETAI GEOGRAFINĖSE TERITORIJOSE

1 SKYRIUS – VAKARŲ BALKANAI

1. Horizontalieji aspektai

1. 2007 m. ES toliau stiprino Stabilizacijos ir asociacijos procesą ir veiklą pagal 2003 m. Salonikų

darbotvarkę, kurioje buvo patvirtinta europinė Vakarų Balkanų regiono šalių perspektyva 8 . 2007 m.

gruodžio mėn. ES dar kartą patvirtino, kad Vakarų Balkanų ateitis yra Europos Sąjungoje.

2. 2007 m. vasario 12 d. ES ir Vakarų Balkanų forume užsienio reikalų ministrų lygiu buvo patvirtinta

regiono Europos perspektyva ir remiantis 2006 m. Komisijos komunikatu „Vakarų Balkanų valstybių

kelias į ES: siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo“ įvertinti ES ir Vakarų Balkanų valstybių

santykiai. 2007 m. spalio 4–5 d. ES ir Vakarų Balkanų vidaus reikalų ir teisingumo ministrai susitiko

Brdo, Slovėnijoje, aptarti bendrą susirūpinimą keliančius klausimus, pavyzdžiui, teisminį

bendradarbiavimą, integruotą sienų valdymą ir tarpvalstybinį nusikalstamumą.

3. 2007 m. rugsėjo 18 d. Briuselyje Vakarų Balkanų ministrai pasirašė susitarimus dėl vizų režimo

supaprastinimo ir readmisijos 9 ; tai buvo svarbus žingsnis skatinant tiesioginius žmonių tarpusavio

ryšius. Nuodugnus šių susitarimų, kuriuos Europos bendrijos vardu Taryba sudarė lapkričio pabaigoje,

įgyvendinimas yra svarbus veiksnys, į kurį turėtų būti atsižvelgta vedant dialogą dėl laipsniško vizų

režimo liberalizavimo.

4. Gruodžio mėn. Taryba palankiai įvertino Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių (Buvusiosios

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Serbijos, Juodkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos) sudarytus

susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos bei susitarimą dėl vizų režimo

supaprastinimo su Albanija.

14

Vizų režimo supaprastinimo srityje Taryba paprašė Komisijos toliau nagrinėti tiesioginių žmonių

tarpusavio ryšių skatinimo galimybes. Taryba taip pat nurodė esanti pasirengusi 2008 m. pirmąjį

pusmetį surengti diskusijas šiais klausimais remdamasi Komisijos komunikatu ir valstybių narių

pasiūlymais.

5. Vakarų Balkanuose buvo tęsiamas reformų procesas, kuriuo buvo sudarytos sąlygos 2007 m. spalio 15

d. pasirašyti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS) su Juodkalnija. Taigi Juodkalnija po

Kroatijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Albanijos tapo ketvirtąja šalimi,

pasirašiusia tokį susitarimą su ES. Be to, 2007 m. lapkričio 7 d. buvo parafuotas SAS su Serbija, o

gruodžio 4 d. – su Bosnija ir Hercegovina; tolesnės pažangos baigiant pasirašyti susitarimus tikimasi

2008 m., jei bus įvykdytos reikiamos sąlygos.

8

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM), Kosovas

pagal JTSTR 1244, Juodkalnija, Serbija.

9

Jie įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d., išskyrus susitarimą dėl readmisijos su Albanija, kuris galioja nuo 2006 m.

gegužės 1 d.

More magazines by this user
Similar magazines