Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Taryba palankiai įvertino M. Ahtisaari ketinimą įtraukti Šalis į intensyvias konsultacijas bei

primygtinai paragino Belgradą ir Prištiną aktyviai bei konstruktyviai dalyvauti. Taryba taip pat

pakartojo, kad ES yra pasirengusi atlikti reikšmingą vaidmenį įgyvendinant statuso nustatymą, ir

nusprendė intensyviau rengtis būsimam ES bei tarptautinės bendruomenės vaidmeniui Kosove.

38. 2007 m. kovo 31 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/203/BUSP, kuriais TCM/ESSĮ

parengiamosios grupės įgaliojimai pratęsiami iki 2007 m. liepos 31 d.

39. Gegužės 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/334/BUSP iš dalies keičiančius ir

pratęsiančius ES planavimo grupės (EUPT Kosovo) įgaliojimus galimai ES krizių valdymo operacijai

Kosove teisinės valstybės srityje ir galimose kitose srityse, kurias Taryba gali nustatyti toliau vystantis

procesui. Įgaliojimai buvo iš esmės pratęsti iki rugsėjo 1 d., Tarybai juos peržiūrint iki liepos 15 d.

40. Birželio mėn. Taryba patvirtino remianti JT specialųjį pasiuntinį Martti Ahtisaari ir dar kartą patvirtino

mananti, kad jo išsamus pasiūlymas, kurį kovo 26 d. JT Generalinis Sekretorius pateikė JT Saugumo

Tarybai, suteikė pagrindą išspręsti Kosovo klausimą priimant naują Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos

Rezoliuciją. Taryba taip pat pabrėžė būtinybę skubiai rasti sprendimą dėl Kosovo statuso nustatymo ir

dar kartą patvirtino esanti įsitikinusi, kad Kosovo statuso nustatymo klausimo sprendimas yra sui

generis atvejis, kuris nesukūrė precedento.

41. Liepos 16 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus, iš dalies keičiančius Bendruosius veiksmus dėl

TCM/ESSĮ parengiamosios grupės įsteigimo. Grupė buvo pervadinta TCB/ESSĮ parengiamąja grupe.

42. Parengiamosios grupės įgaliojimai buvo iš dalies pakeisti, įtraukiant įgaliojimą „dirbti kartu su

Kosovo valdžios institucijomis, Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misija Kosove (UNMIK)

ir kitais tarptautiniais partneriais planuojant UNMIK valdžios perdavimą ir pasirengiant statuso

nustatymo įgyvendinimui.“ Parengiamosios grupės įgaliojimai buvo pratęsti iki lapkričio 30 d. arba iki

tol, kol praeis trisdešimt dienų nuo naujos JTST Rezoliucijos, pakeičiančios JTSTR 1244, priėmimo,

jei tokia rezoliucija turėtų būti priimta iki lapkričio 1 d.

43. Liepos 17 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/520/BUSP, iš dalies keičiančius ir

pratęsiančius Bendruosius veiksmus dėl EUPT įsteigimo. Taryba pratęsė EUPT įgaliojimus iki

lapkričio 30 d. ir pritarė, kad prireikus toliau būtų samdomas ir apmokomas personalas.

44. Rugsėjo mėn. Taryba neoficialiame (Gymnich) susitikime įgaliojo pareigūnus rengtis situacijai, kuri

susidarytų, jei serbai ir kosoviečiai nepasiektų susitarimo dėl statuso nustatymo. Taryba palankiai

įvertino ES, JAV ir Rusijos trejeto dedamas pastangas, visų pirma ambasadoriaus W. Ischinger, ES

atstovo trejete, įnašą.

21

More magazines by this user
Similar magazines