Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Rusija

57. Visus metus ES ir Rusija palaikė itin intensyvų politinį dialogą politiniu ir ekspertų lygiu.

Bendradarbiavimo sritys apėmė ne tik įvairius geografinius regionus (ypač Artimųjų Rytų ir Balkanų),

bet ir įvairius horizontaliuosius aspektus, pavyzdžiui, energetika ir klimato kaita, masinio naikinimo

ginklų neplatinimas, krizių valdymas ir terorizmas, visų pirma pasitelkiant Pasaulinę kovos su

branduoliniu terorizmu iniciatyvą, taip pat bendradarbiavimas įvairiose tarptautinėse organizacijose

(ypač JT ir ESBO). ES ypatingą prioritetą teikė šalims, kurios yra bendros Rusijos ir išplėstos ES

kaimynės. Buvo tęsiamos konsultacijos šiais klausimais. Tačiau šioje srityje galima daryti tolesnę

pažangą. Ne kartą su Rusijos valdžios institucijomis buvo susitikę ESSĮ Moldovoje, Pietų Kaukaze ir

Vidurinėje Azijoje.

58. 2007 m. birželio mėn. įsigaliojo ES ir Rusijos susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo ir

readmisijos. Buvo padaryta pažanga įgyvendinant abu susitarimus, tačiau liko neišspręstų klausimų,

susijusių su susitarimais dėl readmisijos. 2007 m. gruodžio 12–13 d. Maskvoje buvo pradėtas ES ir

Rusijos dialogas, kuriuo ilgalaikėje perspektyvoje siekiama išnagrinėti bevizio režimo sąlygas.

59. 2007 m. įvyko du aukščiausiojo lygio susitikimai. Gegužės 18 d. Samaroje (Rusija) įvykusiame

devynioliktame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime 26 ir spalio 26 d. Mafroje (Portugalija)

įvykusiame dvidešimtame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime buvo peržiūrėtas vykdomas

praktinis keturių bendrų erdvių įgyvendinimas bei ES ir Rusijos santykių ateities perspektyvos, visų

pirma Rusijos stojimas į PPO ir derybos dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo. Šiuo susitarimu bus toliau

stiprinami ir skatinami strateginiai abiejų šalių santykiai visose srityse, įskaitant energetiką. Visų

pirma ES ir Rusija susitarė sukurti išankstinio įspėjimo mechanizmą, kuris būtų aktyvuotas esant

esminiams tiekimo ar paklausos sutrikimams.

Abiejuose aukščiausiojo lygio susitikimuose taip pat buvo aptarti svarbiausi tarptautiniai klausimai,

pavyzdžiui, Kosovas, Artimieji Rytai ir Iranas.

60. 2007 m. taip pat įvyko keli ministrų lygio susitikimai. BUSP srityje atitinkamai vasario 5 d. Maskvoje

ir balandžio 23 d. Liuksemburge įvyko du užsienio reikalų ministrų trejeto susitikimai. Rugsėjo 27 d.

Niujorke JT Generalinės Asamblėjos metu įvyko visų 27 valstybių narių užsienio reikalų ministrų

susitikimas su Rusija. Gruodžio 10 d. Briuselyje taip pat įvyko ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės

tarybos ministrų lygio posėdis.

61. 2007 m. gegužės 3 d. Berlyne ir spalio 5 d. Briuselyje buvo surengti šeštas ir septintas ES ir Rusijos

konsultacijų žmogaus teisių klausimais raundai. ES iškėlė konkrečius jai susirūpinimą keliančius

klausimus dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje, visų pirma dėl padėties Čečėnijoje, laisvės reikšti

nuomonę ir susirinkimų laisvės (visų pirma rengiantis parlamento rinkimams 2007 m. gruodžio mėn.

ir prezidento rinkimams 2008 m. kovo mėn.), dėl žiniasklaidos laisvės, NVO ir pilietinės visuomenės

padėties bei pagarbos teisinei valstybei.

24

Spalio mėn. abi šalys taip pat išsamiau aptarė kovos su kankinimais ir netinkamu elgesiu bei moterų

teisių klausimus.

26

2007 m. gegužės 10 d. ir lapkričio 14 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo

lygio susitikimų.

More magazines by this user
Similar magazines