Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

69. Šalyje pagrindinė Ukrainos užduotis yra pataisyti Konstituciją, kad būtų nustatytas aiškus įgaliojimų ir

atsakomybės bei pareigų paskirstymas. Tai svarbu siekiant užtikrinti politinį stabilumą, kadangi

aiškumo trūkumas dabartinėje Konstitucijoje yra daugelio krizių, su kuriomis susidūrė Ukraina,

pagrindinė priežastis. Dėl atnaujintos konstitucijos turi susitarti visos pagrindinės politinės jėgos,

atsižvelgdamos į Europos Tarybos Venecijos komisijos rekomendacijas.

70. ES aktyviai skatino Juodosios jūros sinergijos iniciatyvą. Siekiant pradėti vykdyti šią iniciatyvą 2008

m. vasario mėn. Kijeve buvo surengtas ministrų susitikimas dėl Juodosios jūros sinergijos, kuriame

dalyvavo ES 28 .

Baltarusija

71. ES politika Baltarusijos atžvilgiu tebėra dvejopa: griežta asmenims, atsakingiems už pažeidimus

rinkimų metu ir demokratijos suvaržymus, tačiau remianti šalies pastangas kurti sąlygas

demokratizacijai.

26

Buvo pratęstas ribojančių priemonių (draudimo išduoti vizą ir lėšų įšaldymo) taikymas asmenims,

atsakingiems už pažeidimus ir netinkamą elgesį prezidento rinkimų metu bei po jų ir asmenims,

atsakingiems už keturių gerai žinomų asmenų dingimą Baltarusijoje

1999–2000 m. bei tiems, kurie prieštaravo nepriklausomam šių nusikaltimų tyrimui 29 .

Iki 2008 m. balandžio mėn. planuojama atlikti tolesnę peržiūrą.

72. Ribojančios priemonės buvo subalansuotos vykdant aktyvią dalyvavimo politiką, kuria visų pirma

buvo siekiama kurti demokratizavimo prielaidas. 2007 m. vyresnieji pareigūnai daug kartų lankėsi

Minske, įskaitant Tarybos generalinio sekretoriato politikos skyriaus vadovę Helgą Schmid, kurios

vizitas 2007 m. kovo mėn. buvo aukščiausio lygio ES vizitas šioje šalyje per daugelį metų. Ji susitiko

su pagrindinių NVO atstovais, opozicijos atstovais, užsienio reikalų ministro pavaduotoju V.

Voronetskiu ir užsienio reikalų ministru S. Martynovu; ji pabrėžė, kad ES yra pasiryžusi

bendradarbiauti su Baltarusija, tačiau taip pat aiškiai nurodė, kad ES nesileis į jokius kompromisus dėl

jos pagrindinių vertybių ir paragino paleisti visus politinius kalinius. 2007 m. lapkričio mėn. vizito į

Minską metu ji pareiškė tą patį, tačiau pripažino, kad per metus valdžios institucijos ėmėsi nedrąsių

teigiamų veiksmų: paleisti kai kurie kaliniai, leista įsteigti Europos Komisijos delegaciją Minske

(2007 m. gruodžio 5 d. buvo parafuota sutartis dėl įsteigimo), o gegužės mėn. leista rengti opozicijos

kongresą.

73. 2007 m. birželio 21 d. įsigaliojo 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas, laikinai panaikinantis

bendrųjų tarifų lengvatų taikymą Baltarusijos Respublikai 30 dėl įsipareigojimų TDO nesilaikymo,

kadangi padėtis Baltarusijoje nepagerėjo.

28 2008 m. sausio 17 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto 2007 m. pranešimu, priėmė

rezoliuciją dėl Juodosios jūros regioninės politikos požiūrio.

29 Tarybos bendroji pozicija 2007/173/BUSP (OL L 79, 2007 3 20, p. 40).

30 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1933/2006 (OJ L 405, 2006 12 30, p. 35).

More magazines by this user
Similar magazines