Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Daugiau papildomos informacijos apie Europos Sąjungą galima rasti Europos serveryje

internete (http://www.europa.eu).

Kataloginius duomenis galima rasti šio leidinio pabaigoje.

ISBN 978-92-824-2363-9

ISSN 1831-1156

DOI 10.2860/22452

© Europos Bendrijos, 2008

Perspausdinti leidžiama tik pateikus nuorodą į šį leidinį.

Printed in Belgium

More magazines by this user
Similar magazines