Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

96. ESSĮ toliau įgyvendins sutartas pasitikėjimo stiprinimo priemones, kuriomis padedama spręsti

konfliktus Gruzijoje. Dviejų ES policijos ryšių palaikymo pareigūnų dislokavimas konflikto zonose su

JT stebėjimo misija Gruzijoje ir ESBO yra iki šiol konkrečiausi pavyzdžiai.

97. ESSĮ toliau rems tarptautines tarpininkavimo pastangas dėl Kalnų Karabacho. ESSĮ taip pat toliau

nagrinės galimybes padėti gerinti Armėnijos ir Turkijos santykius.

98. Galiausiai ESSĮ P. Semneby glaudžiai bendradarbiaus su Komisija, kartu su trimis Pietų Kaukazo

šalimis toliau įgyvendinant EKP veiksmų planus.

Vidurinė Azija

99. Birželio mėn. Europos Vadovų Tarybai priėmus ES strategiją dėl Vidurinės Azijos, 2007 m. buvo

padaryta didelė pažanga ES ir Vidurinės Azijos santykiuose. Strategijoje siekiama suteikti ES

prioritetus šešioms pagrindinėms temoms (žmogaus teisėms, geram valdymui ir demokratijos

stiprinimui, jaunimui ir švietimui, ekonominiam vystymuisi, energetikai ir transporto jungtims,

saugumui ir stabilumui bei aplinkai).

30

Strategijoje numatomos priemonės ir finansavimas projektams šioje srityje nustatyti bei taip pat

padaryti ES veiklą ten matomesnę ir veiksmingesnę 35 .

100. Siekdama stiprinti savarankišką strategijos vykdymą regione, pirmininkaujanti Vokietija surengė du

ministrų lygio ES trejeto susitikimus su Vidurinės Azijos užsienio reikalų ministrais: kovo 28 d.

Astanoje ir birželio 30 d. Berlyne. Pirmininkaujant Portugalijai ES trejetas lankėsi keturiose iš penkių

Vidurinės Azijos šalių, siekdamas su vietos valdžios institucijomis aptarti strategijos įgyvendinimą ir

prioritetinių projektų atskiroms šalims rengimą.

101. Spalio 8–10 d. regione (Kazachstane, Kirgizijos Respublikoje ir Turkmėnijoje) lankėsi generalinis

sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis J. Solana, siekdamas aukščiausiu lygiu stiprinti politinį dialogą ir

paremti strategijos įgyvendinimą.

102. Įgyvendinant strategiją, gruodžio 13 d. Briuselyje įvyko neoficialus donorų koordinacinis posėdis

siekiant nustatyti galimą Europos bendrijos ir valstybių narių veiklos regione sinergiją.

103. Vykdant ES ir Vidurinės Azijos šalių susitarimus per metus įvyko keletas aukšto lygio vizitų ir

susitikimų. Vasario mėn. įvyko metiniai Bendradarbiavimo tarybos su Kazachstanu ir Kirgizijos

Respublika posėdžiai. Rugsėjo mėn. Briuselyje įvyko Jungtinio komiteto posėdis su Turkmėnijoje,

įskaitant ad hoc dialogą žmogaus teisių klausimais, o gruodžio mėn. taip pat Briuselyje buvo surengtas

Jungtinio komiteto posėdis su Tadžikistanu ir Bendradarbiavimo komiteto posėdis su Kazachstanu.

2007 m. lapkričio mėn. Briuselyje lankėsi Turkmėnijos Prezidentas, siekdamas stiprinti ES ir

Turkmėnijos santykius.

104. ES aktyviai dalyvavo ESBO veikloje, siekdama, kad Madride ESBO ministrų lygio susitikime būtų

priimtas sprendimas dėl Kazachstano pirmininkavimo ESBO, o dabar ketina pasinaudoti priimtu

sprendimu (Kazachstanas pirmininkaus 2010 m.) kaip galimybe tolesnėms politinėms reformoms

šalyje.

35 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto 2007 m. pranešimu, priėmė

rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Vidurinės Azijos.

More magazines by this user
Similar magazines