Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Bendradarbiavimas ESGP srityje

120. 2007 m. Turkija kelis kartus pareiškė nepasitenkinimą dėl savo dalyvavimo ESGP. ES bendrai sprendė

šiuos susirūpinimą keliančius klausimus, be kita ko, suaktyvindama dialogą rengiantis ES operacijai

Čade ir Centrinės Afrikos Respublikoje.

121. Turkija toliau dalyvavo šiose ESGP operacijose ir misijose: ALTHEA Bosnijoje ir Hercegovinoje,

ESPM Bosnijoje ir Hercegovinoje bei EUPOL Kinshasa Kongo Demokratinėje Respublikoje. Turkija

buvo pakviesta dalyvauti EUFOR Tchad/RCA, bet nusprendė neprisidėti. 2007 m. rugpjūčio 1 d.

įsigaliojo Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimas, nustatantis Turkijos Respublikos

dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose pagrindus.

122. Turkijos pagalbos Europos pajėgumams klausimu: Turkija atšaukė savo karinius pajėgumus iš

2007 m. pajėgų katalogo priedo pagal Pagrindinio tikslo 2010 procesą, tačiau toliau teikė papildomą

pagalbą ES civilinio krizių valdymo pajėgumams. Turkija dalyvauja vienoje kovinėje grupėje (IT–

RO–TU, vadovauja IT).

4 SKYRIUS – ARTIMIEJI RYTAI IR PERSIJOS ĮLANKA

Horizontalieji aspektai

123. Lisabonoje vykusio Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo

metu, 2007 m. lapkričio 5 d. įvyko neoficialus ES trejeto ir penkių Magrebo arabų sąjungos narių

(Alžyro, Libijos, Mauritanijos, Maroko ir Tuniso) susitikimas. Šiame susitikime buvo atnaujintas

dialogas, skirtas stiprinti Magrebo arabų sąjungos tarpusavio bendradarbiavimą pragmatišku būdu ir

labai konkrečių projektų srityje siekiant padėti įveikti tam tikrus Magrebo arabų sąjungos trūkumus.

Susitikime buvo atsižvelgta į 2007 m. balandžio mėn. Magrebo arabų sąjungos generalinio

sekretoriaus Ben Yahia išsakytą prašymą skatinti santykius su ES.

124. 2007 m. rugsėjo 27 d. vykstant JT Generalinei Asamblėjai ES trejetas susitiko su Islamo konferencijos

organizacijos trejetu. Buvo aptarti ES ir Islamo konferencijos organizacijos santykių, Artimųjų Rytų

taikos proceso ir Civilizacijų aljanso klausimai. 2007 m. rugsėjo 25 d. 43 Niujorke generalinis

sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis J. Solana taip pat dalyvavo dvišaliame susitikime su Islamo

konferencijos organizacijos generaliniu sekretoriumi Dr. Ekmelledin Ihsanoglu.

Artimųjų Rytų taikos procesas

125. Taryba toliau rėmė bendrą tikslą – dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą: sukurta

nepriklausoma, demokratiška ir gyvybinga Palestinos valstybė, taikiai ir saugiai sugyvenanti su

Izraeliu ir kitomis kaimynėmis 44 .

34

ES toliau akcentavo Artimųjų Rytų taikos proceso visapusišką pobūdį, įskaitant Libano ir Sirijos

aspektus. Šis principas buvo dar kartą patvirtintas Anapolio konferencijos, kurią parėmė ES,

darbotvarkėje ir diskusijose.

43 2007 m. gegužės 10 d. Europos Parlamentas, remdamasis Užsienio reikalų komiteto pranešimu, priėmė

rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Arabų pasaulio valstybių reformos.

44 2007 m. liepos 12 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Artimųjų Rytų.

More magazines by this user
Similar magazines